Musik vid LiUs ensembler står för flera traditioner på LiU och i Linköping. En del återkommande varje år, andra med några års mellanrum. Här finns de samlade.

Akademisk festkonsert 2022Akademisk festkonsert 2022

Kvinnodagen 8 mars

Valborgsmässoafton: 30 april

Valborgsmässoafton på Borggården med Linköpings Studentsångare 

Valborg är en av årets stora högtidsdagar för högskolor och universitet. I Linköping har Linköpings Studentsångare och studentorkestern LiTHe Blås en viktig roll när våren välkomnas med traditionsenligt firande i form av musikparad, mösspåtagning, vårsånger och tal på Borggården. 

År 1974 sjöng Linköpings Studentsångare för första gången vårsånger på Borggården. Kören hette då LiHkören och publiken bestod av ett 10-tal akademiker. I dag kommer flera tusen.  

Akademiska högtiden: Under maj månad

Akademisk festkonsert

Den främsta akademiska högtiden vid Linköpings universitet är doktorspromotionen och professorsinstallationen som äger rum en gång om året. 

Då får nya doktorer ta emot tecken på sin värdighet och nya professorer installeras. Under den akademiska högtiden turas ensemblerna om att medverka. Dels inleder de promotionsfesten med en akademisk festkonsert dagen före själva promotionen, dels spelar och sjunger de under ceremonin. Den akademiska festkonserten har ägt rum sedan 1987.

Julfirande: Under december månad

Julkonserter med Linköpings Studentsångare

Konserterna äger rum i Sankt Lars kyrka i Linköping onsdag, torsdag och två gånger under lördagen mellan första och andra advent. 

Konserten har ett varierat program där traditionella julsånger med hela kören varvas med kvartettsång och instrumentalister. Programmet är traditionellt och juligt men det finns en variation i repertoaren och hur julstämningen förmedlas. Det är dock alltid två stycken som alltid framförs, Härlig är jorden och Jul, jul, strålande jul. 

Lucia: 13 december

Luciakonserter med Den akademiska kvinnokören Linnea

Kören bjuder in till en stämningsfull, mäktig och magisk luciakonsert i Equmeniakyrkan. En tidig och en lite senare konsert erbjuds. Ännu lite senare bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. 

Mörk Lucia äger rum utomhus på borggården vid Linköpings slott, och tar avsprång i äldre tiders luciatraditioner snarare än de som man är van vid i dessa dagar. Alla som är vakna är välkomna. Har ägt rum sedan 2022.

Var tredje år

Nordisk studentsångarstämma (NSSS)

Sedan 1987 har nordiska och baltiska akademiska körer samlats var tredje år till ett slags körfestival. 

Den första stämman i modern tid ägde rum 1987 under namnet Nordiskt studentsångarmöte under värdskap av de akademiska körerna vid Linköpings universitet. Man tog då upp en gammal 1800-talstradition med studentsångarmöten då skandinaviska manskörer reste genom Skandinavien med tåg och båt för att träffa varandra. Syftet är att samla nordiska och baltiska akademiska körer under vänskapliga och trevliga former av hög musikalisk och social kvalitet.