Valborg är en av årets stora högtidsdagar för högskolor och universitet. I Linköping har Linköpings Studentsångare och studentorkestern LiTHe Blås en viktig roll när våren välkomnas med traditionsenligt firande i form av musikparad, mösspåtagning, vårsånger och tal på Borggården.
Kvinna med studentmössa dirigerar manskör.Director Musices Christina Hörnell med Studentsångarna på Borggården i Linköping, valborgsmässoafton 2022. Foto Ulrik Svedin

Traditionen

År 1974 sjöng Linköpings Studentsångare för första gången
vårsånger på Borggården. Kören hette då LiHkören och bestod av ett 20-tal
killar i svarta collegetröjor med student- eller teknologmössor. Publiken
bestod av ett 10-tal akademiker. I dag kommer flera tusen. 

Studentsångarna framträdde då under ledning av Jan Tengström. Enligt legenden var Per Eckerberg (chauffören till dåvarande landshövdingen) den ”förste vårtalaren”. Han lär ha öppnat ett fönster och bett kören hålla tyst eftersom landshövdingen sov middag. Sedan dess har Linköpings Studentsångare framträtt på Borggården varje Valborgsmässoafton vid samma tidpunkt.

Traditionen i Linköping

Dagsprogrammet följer ett traditionellt mönster. Studentorkestern LiTHe Blås marscherar genom stan från S:t Lars kyrka kl 14.00 och kommer på eftermiddagen fram till Borggården där de spelar och underhåller mellan kl 14.40-14.55. Linköpings Studentsångare inleder därpå sitt program med vårsånger kl 15.00.

Ett firande av Valborg innehåller som brukligt är även vårtal. I Linköping bjuder vi varje år på två vårtalare, där den ene representerar någon av universitetets studentkårer och den andre är representant för lärarkollegiet, samhället eller regionen. Dessa tal binds samman av studentsångarnas vårsånger och lyckas de riktigt bra med sitt uppsåt så ger sig också solen tillkänna. Den bländar då dirigenten Christina Hörnell, som också är director musices vid Linköpings universitet, när hon önskar våren välkommen åter.

Tidigare körmedlemmar återvänder

Den aktiva kören berikas varje år med tidigare medlemmar som till Valborg gärna återvänder till Linköping för att vara med på det traditionella firandet. På mössornas grad av gulnad kan man ana de olika årgångarna av tidigare studenter. Sångarna tar på sig sina körtröjor som de använde som aktiva sångare och eftersom färgvalet skiftar genom åren på dessa tröjor blir det också en färgskiftande och rolig detalj på scenen.

Stor högtid vid högskolor och universitet

Valborgsmässoafton är en av årets stora högtidsdagar vid flertalet av både Finlands och Sveriges högskolor och universitet. Den 30 april sätter man där på sig studentmössan, eller sommarmössan i de sammanhang där även vinterstudentmössa används. Mösspåtagningen hos oss i Linköping infaller med ett glatt och samfällt ”Hurra!” efter den första sången. Borggården är vid denna stund fylld av vårträngtande och nyfiken publik, bestående av ett antal tusen besökare varje år, oavsett väderlek.

Vårsolen som scenbelysning

När Hans Lundgren tillträdde som dirigent för Studentsångarna 1979, var kören placerad på ett lastbilssläp på västra sidan av Borggården. När landshövdingen Björn Eriksson gick i pension 2009, tillkom ”Björn Erikssons scen” och är sedan dess scenen som används vid Valborg. Scenen är ett sinnrikt konstverk som till vardags står utplacerat i delar i parken intill Borggården och som sätts ihop till Valborg. Detta scenbygge administreras av Linköpings kommun. Genom scenens placering på östra sidan av Borggården fungerar vårsolen som scenbelysning och publiken har domkyrkan, stadshuset och staden som fond bakom kören.

Linköpings Studentsångare

Linköpings Studentsångare bildades redan 1972 under namnet Lihkören av entusiastiska studenter vid dåvarande Linköpings högskola (därav namnet). Det nya namnet Linköpings Studentsångare antogs 2011 för att knyta an till den akademiska manskörstraditionen. Idag rekryterar kören sångare från universitetets samtliga fakulteter och även utanför universitets ramar för att hålla högsta möjliga musikaliska kvalitet.

Linköpings Studentsångare, Borggården, Valborg 1979

Studentorkestern LiThe Blås

Studentorkestern LiTHe Blås har sedan 1987 varit med på firandet av Valborgsmässoafton på Borggården. Orkestern grundades inför den första studentorkesterfestivalen (SOF) 1973 av den då 28-årige fixaren Leif Holm, för och med Linköpings Tekniska Högskola. Orkesterns verksamhet har sedan dess alltid varit starkt förknippad med SOF. Då bestod orkestern av ett tiotal musikanter iklädda lånade rockar från den saligen avsomnade orkestern Skohornen från Örebro. Nu är orkestern en stor och livskraftig ensemble som berikas av baletten BlåsYran.

LiTHe Blås, studentorkester, Linköping 

 

Återupplev tidigare valborgsfiranden

Virtualborg 2021

Valborgsfirandet 2021 var i digital tappning. Återupplev det här:

Studentsångarna sjunger in våren

Video från Linköpings Studentsångares framträdande Valborgsmässoafton 2018, Borggården i Linköping.

Vårtal

Daniel Carlsson
Daniel Carlsson Magnus Johansson

Läs Daniel Carlssons vårtal 

2023 vårtalade bland annat Daniel Carlsson, prisad lärare vid Linköpings universitet. Missade du Daniels vårtal så kan du här ta del av talet i skriven form. 

Daniel Carlssons vårtal

Talman Andreas Norlén Anna Nilsen

Läs Andreas Norléns vårtal

En av 2022-års vårtalare var riksdagens talman Andreas Norlén. Missade du Andreas vårtal på Borggården i Linköping så kan du här ta del av talet i skriven form. 

Talmannens vårtal 2022

Vårtalare genom tiderna

Valborgsmässoafton på Borggården i Linköping

1974-2023

2023 Daniel Carlsson (lärare MAI) och Lydia Toft (ordförande Consensus)

2022 Andreas Norlén (Sveriges riksdags talman) och Beatrice Ronsten (ordförande LinTek)

2021 Jan-Ingvar Jönsson (rektor) och August Goldhahn (ordförande StuFF)

2020 Per Jensen (professor IFM) och Elin Fägerstam (ordförande Consensus)

2019 Carl Fredrik Graf (landshövding Östergötland) och Sofia Ritenius (ordförande StuFF)

2018 Elisabeth Nilsson (landshövding Östergötland) och Jacob Larsson (ordförande Consensus)

2017 Fredrik Elinder (professor IKE) och Erik Claesson (ordförande LinTek)

2016 Ann-Kari Sundberg (prefekt IKK) och Martina Johansson (ordförande Stuff)

2015 Christer Knuthammar (universitetsledningen) och Johan Wester (ordförande StuFF)

2014 Hans Lundgren (director musices LiU) och Sebastian Becker (ordförande Consensus)

2013 Johnny Ludvigsson (professor emeritus IKE) och Jenny Andersson (ordförande StuFF)

2012 Svante Gunnarsson (professor ISY) och Fredrik Hylerstedt (utbildningsansvarig (LinTek)

2011 Elisabeth Nilsson (landshövding) och Emma Holmqvist Sköld (ordförande Consensus)

2010 Karin Fälth-Magnusson (prorektor) och Märtha Byfors (ordförande StuFF)

2009 Björn Eriksson (landshövding) och Ann-Cathrine Hjerdt (borgmästare) och Jan Anward
(professor IKK)

2008 Helen Dannetun (dekanus LiTH) och Sara Bergqvist (ordförande Consensus)

2007 Karin Mårdsjö Blume (prefekt IKK) och Aaron Axelsson (ordförande StuFF)

2006 Ursula Hass (vicerektor) och Joel Phalén (ordförande StuFF)

2005 Åke Wastesson (vicerektor) och Jill Jönsson (ordförande Consensus)

2004 Mille Millnert (rektor) och Martin Ljungqvist (ordförande StuFF)

2003 Björn Eriksson (landshövding) och Johan Törne (vice ordförande LinTek)

2002 Eva Joelsson (borgmästare) och Sarah Holmberg (ordförande Consensus)

2001 Bertil Andersson (rektor) och Marcus Agehall (ordförande LinTek)

2000 Helene Östergren (ordförande StuFF)

1999 Kjerstin Andersson (studentstadskoordinator) och Claes Strömberg
(akademisekreterare AF)

1998 Håkan Hult (vicerektor) och Jesper Scholander (Nationernas hus-general)

1997 Anders Flodström (rektor) och Jenny Knuthammar (ordförande LUST)

1996 Ulf Henriksson (vicerektor) och Sven Chapman (ordförande LIFS)

1995 Erik Sandewall (professor IDA) och Johan Wänström (ordförande LIFS)

1994 Claes Möller (docent HU) och Katarina Johansson-Wiipa (ordförande LIFS)

1993 Berit Askling (vicerektor) och Jörgen Eklund

1992 Per Wretman

1991 Pelle Danielsson (professor ISY)

1990 Olle Stendahl (prorektor)

1989 okänt

1988 okänt

1987 Leif Östrup (professor HU) och Agneta von Essen

1986 okänt
1985 Christer Knuthammar och Lars Ahlgren (ordförande LIFS)

1984 Sven Erlander (rektor) och Per Hjelm (kårhusgeneral)

1983 okänt

1982 okänt

1981 Hans Meijer (rektor) och Hans Hansson (ordförande LIFS)

1980 Lars Rydberg (länsråd)

1979 okänt

1978 Hans Meijer (rektor) och Lars Rydberg (länsråd)

1977 Per Eckerberg (landshövding) och Ingolf Lundin (ordförande SUL)

1976 troligen ingen vårtalare

1975 ingen vårtalare

1974 Landshövdingens ”betjänt” som ropade ”Nu får ni vara tysta, för landshövdingen sover!”
(eller något liknande)

Hjälp oss gärna att göra listan komplett!

Mejla jenny.ahlgren@liu.se

Relaterat innehåll