06 december 2021

Den 14 oktober 2021 kunde äntligen Centrum för medicinsk humaniora och bioetik bjuda in till sin första vetenskapliga salong, med fokus på temat E-hälsa, digitalisering och robotar i vården.

Ericka Johnson, professor vid tema Genus, Institutionen för Tema.
Ericka Johnson, professor vid tema Genus, Institutionen för Tema. Magnus Johansson

– Eftersom poängen med dessa arrangemang är att initiera samtal som går på djupet har vi väntat på att kunna genomföra dem på plats och inte online och vi är så glada att det ju blev möjligt, säger Lisa Guntram, koordinator för CMHB.

CMHBs föreståndare Kristin ZeilerKristin Zeiler, föreståndare för CMHB bjöd in till Vetenskaplig salong. Foto Magnus Johansson E-hälsa och digitalisering syftar till att skapa och stärka förutsättningar för god vård och omsorg. Robotar i vården är tänkta att inte bara avlasta personal, utan att också på andra sätt bidra positivt till vården. På Linköpings universitet bedrivs projekt kring e-hälsa, digitalisering och robotar i vården. I Region Östergötland pågår projekt kring e-hälsa och digitala sätt att stärka hemsjukvården. På nationell nivå bedrivs arbete bland annat inom ramen för vision e-hälsa 2025.

Vilka utmaningar och möjligheter uppstår i detta växande fält?

Kvällens panel delade med sig av sina perspektiv och tillsammans med 30 inbjudna gäster diskutera frågorna. Bland gästerna fanns både personer verksamma i akademin liksom personer verksamma inom andra instanser på regional och nationell nivå med koppling till vård- och omsorg. 

Kvällens panel:

• Tiny Jaarsma, professor vid Institutionen för hälsa, medicin och vård,
• Ericka Johnson, professor vid Institutionen för Tema och Centrum för medicinsk humaniora och bioetik,
• Håkan Örman, universitetslektor vid Institutionen för medicinsk teknik
• Erik Reinicke, projektledare vid Regionledningskontoret, Region Östergötland
• Karina Tellinger, samordnare vid samordningskansliet,  vision e-hälsa 2025.

Möjlighet till reflektion

 – Vid våra vetenskapliga salonger vill vi samla forskare med olika bakgrund, politiker och vårdpersonal kring samtal kring mångfasetterade frågor. Samtalet får vara i centrum för att belysa så väl väntade och oväntade aspekter av hälsoutmaningar och ny medicinsk teknik och praktik, berättar Lisa Guntram, koordinator för CMHB.

Konceptet har inspirerats av vetenskapliga salonger anordnade i regi av Sveriges unga akademi (SUA) och är nu en återkommande del i CMHBs verksamhet. Varje termin anordnas en vetenskaplig salong på ett aktuellt tema. Efter korta föredrag och ett sammanfattande panelsamtal kring salongens tema deltar panelen och andra deltagare i salongen i runda bordssamtal för att dela med sig av reflektioner och erfarenheter.

– I en tid som frågar efter snabba svar ger våra vetenskapliga salonger möjlighet till reflektion kring angelägna frågor, från ett flertal olika perspektiv” förklarar Kristin Zeiler, föreståndare för CMHB.

Under våren 2022 anordnar CMHB fler aktiviteter. Information finns tillgänglig på hemsidan efterhand.


Videoföreläsningar

Se föreläsningarna från dagen via länken (Vimeo)

Ericka Johnson, professor vid tema Genus, Institutionen för Tema.

E-hälsa, digitalisering och robotar i vården

Med e-hälsa och digitalisering är tanken att skapa och stärka förutsättningar för god vård och omsorg. Robotar i vården är tänkta att inte bara avlasta personal, utan att också bidra positivt på andra sätt till vården. På LiU bedrivs projekt kring e-hälsa, digitalisering och robotar i vården. I Region Östergötland pågår projekt kring e-hälsa och digitala sätt att stärka hemsjukvården. Vilka är utmaningarna och vilka är möjligheterna i detta växande fält?

Senaste nytt från CMHB

Kontakt