Efterforskning av försvunna måste bli mer än en "tillika verksamhet"

37 förbättringsförslag presenteras i en ny rapport om efterforskning av försvunna personer.

Övning efterforskning polis och militär. Övning efterforskning polis och militär.

Övning med polis och militär. Foto: Daniel Åhlén

Efterforskning av försvunna personer (EFP) är polisens räddningstjänstuppgift. Varje år rapporteras ca 26 000 personer försvunna till polisen varav en fjärdedel gäller allvarliga och akuta försvinnanden som orsakar stort lidande, innebär höga kostnader och där några inte skulle överlevt om de inte återfunnits i tid.

37 förslag till förbättringar

Rapporten Efterforskning av försvunna personer – mot en kunskapsbaserad verksamhet: polisens hantering av information och kunskap av Rebecca Stenberg pekar på behov och ger 37 förslag till utveckling av polisens hantering av information och kunskap inom efterforskning av försvunna för en långsiktig kunskapsbaserad verksamhet.

Studiens slutsatser pekar på centrala områden med behov av uppföljning och utveckling; 1) Verksamhetsuppföljning, styrning och utbildning, 2) digitalisering och digital integration där utvecklingsarbete pågår, 3) EFP-metodens inriktning och olika inslag samt slutligen 4) statistik, jämförelser och samverkan med forskning för en kunskapsbaserad verksamhet. För samtliga områden ges förslag både för uppföljning och utveckling.

 

Kontakt Visa/dölj innehåll