04 juni 2021

Hur inviger man ett nytt forskningsprojekt när invigningen
måste ske digitalt? Jo, med två landshövdingar och en ”mid five”.

Konferens i Zoom.
STEALTH II invigdes vid en digital konferens 4/6. 

Sänker energianvändningen

En high five är svår att få till så att den syns på skärmen, så Per Bill, landshövding i Gävleborgs län, föreslog den här varianten istället. Tillsammans med Östergötlands landshövding Carl-Fredrik Graf var det han som formellt invigde det nya forskningsprojektet STEALTH II.

Projektet drivs i samarbete mellan Linköpings universitet och Hudiksvalls hydraulikkluster, HHK, (därav de två landshövdingarna) och är en fortsättning på det tidigare STEALTH-projektet. Det övergripande målet är att forska om och utveckla eldrivna hydraulsystem.

Elektrifierad hydraulik kan användas i mobila arbetsmaskiner som hjullastare, kranbilar och grävmaskiner och få stor betydelse för energiförbrukningen. Tidigare forskning har till exempel visat att energianvändningen i en grävlastare kan mer än halveras genom uppdateringar av hydraulsystemen. Dessa kan också vara viktiga i andra typer av fordon som tunga lastbilar.

Professor Petter Krus från Avdelningen för fluida och mekatroniska system sade vid invigningen att den pågående klimatförändringen gör projektet mycket viktigt. Eldrivna hydraulsystem kan ge ett betydelsefullt bidrag till lägre energianvändning och minskade koldioxidutsläpp i framtiden.

- Det är en stor utmaning som vi måste anta tillsammans, både akademi, företag och Sverige som nation, sade han.

Samverkan med Brasilien

Vid invigningen deltog representanter för Linköpings universitet och företagen inom Hudiksvalls hydraulikkluster, HHK. Även en tidigare samarbetspartner till LiU, professor Victor De Negri från universitetet i Santa Catarina i Brasilien, deltog.

- Samverkan är inte bara organisationer och företag, utan minst lika mycket individer. Det räcker inte med att man jobbar inom samma område, det måste klicka på ett personligt plan också, sade Petter Krus och lovordade samarbetet både med HHK och Brasilien.

En stor del av forskningen inom STEALTH II kommer att utföras av Amy Rankka och Samuel Kärnell, båda doktorander på Avdelningen för fluida och mekatroniska system.

Kontakt

Läs mer