02 december 2021

Vid en ceremoni den 23 november delades inte mindre än elva stipendier ut till studenter och unga forskare vid Campus Norrköping. Nytt för i år var att utdelningsceremonin ägde rum i Wadströmska villan, en pampig nutidshistorisk fastighet i centrala Norrköping som LiU disponerar tack vare en generös donation från Stig Wadströms stiftelse.

Detta är ett foto på den årliga stipendieutdelningen som skedde i Wadströmska villan i Norrköping.
Stipendieutdelning i Wadströmska villan, Norrköping. Magnus Johansson

LiU:s givare och samarbetspartners - LFV, Norrköpings kommun, Norrköpings Polytekniska Förening och Region Östergötland delar varje år ut stipendier till ambitiösa och talangfulla studenter och unga forskare vid Campus Norrköping.

Stipendierna kan bland annat användas för att finansiera resor och merkostnader i samband med examensarbeten, konferenser eller fältstudier. Givarna belönar insatser inom utbildningsområden med koppling till respektive verksamhetsområde.

Förutom att skapa förutsättningar för personlig och professionell utveckling bidrar också stipendierna till en större samhällelig nytta - inte minst när det gäller att stärka relationen mellan universitetet och övriga samhällsaktörer.Foto på Jörgen Jönsson.Jörgen Jönsson. Foto Magnus Johansson
 -För vår del är stipendieprogrammet en viktig del i vår strävan att göra Norrköping till en ännu mer attraktiv studentstad. Förutom möjligheten att uppmuntra duktiga studenter och bidra till att förverkliga lovvärda studentprojekt är det här också ett sätt för oss att bygga broar mellan oss och stadens studenter. Både när det gäller kontakter med enskilda studenter och hålla oss ajour med akademisk forskning inom relevanta ämnesområden. Denna kunskapsöverföring är väldigt värdefull, inte minst i vår roll som en stor arbetsgivare säger Jörgen Jonsson, utvecklingsstrateg vid Norrköpings kommun.

Även Kjell Karlsson från Norrköpings Polytekniska Förening framhäver den större nytta som stipendierna ger.
–Vi är en förening med långa anor. Sedan 1888 har Norrköpings Polytekniska Förening verkat för att främja vetenskaplig forskning och arbetat för att sprida kunskap om teknik och vetenskap. Stipendieutdelning till studenterna vid LiU Norrköping har blivit en viktig del i detta arbete. Genom stipendierna har vi både möjlighet att uppmuntra enskilda studentprojekt och främja breda initiativ som lockar till teknikstudier och en mer attraktiv studiesocial miljö.

Foto på Kjell Karlsson från Norrköpings Polytekniska förening.Kjell Karlsson. Foto Magnus Johansson

Kjell Karlsson vill också lyfta fram den lokala dimensionen med stipendieprogrammet.
–Det är roligt att se vilka fina möjligheter stipendierna öppnar upp och vilken nytta de gör, även på lite längre sikt. Många av våra gamla stipendiater har haft spännande karriärer och i flera fall har vi kunnat återknyta gamla kontakt med gamla stipendiater och kunnat anlita dem som föredragshållare vid våra evenemang.
För oss som en förening med en tydlig lokal förankring är det mål i sig att slå vakt och värna teknikintresset i Norrköping och kringliggande kommuner, avslutar Kjell Karlsson.

Stipendiemottagare 2021

Norrköpings kommun

Hanna Blomstrand

Stipendium för att kunna fokusera extra på sitt magisterarbete om hur förskolläraryrket framställs i platsannonser.

Rudeina Mkdad 

Stipendium för att kunna delta i en sommarkurs i migrationsstudier vid Östra Finlands universitet. 
 

LFV

Elmira Zohrevandi 

Innovationsstipendium för arbete om hur flygtrafik kan hanteras med hjälp av automation och smarta algoritmer.
 

Region Östergötland

Fabian Olsson 

Bidrag för att kunna genomföra en studieresa till Imperial College Medical Cannabis Research Group.

Lisa Sigfrid

Stipendium för att kunna genomföra specifika och detaljerade studier kring genuttryck, genöverföringar och dess effekter på proteinnivå vid Institutet för Biofysik i Genua.
 

Norrköpings Polytekniska Förenings stipendium

Filip Lagerqvist

Projektstipendium för att stötta uppbyggnaden av studentföreningen Candela och inköp av ljud-/ljusutrustning.

Arvid Bläser

Projektstipendium för fortsatt arbete kring energieffektiva smarta prylar med hjälp av nätverket LoRaWan. 

Alice Ingå

Allmänt stipendium för ett stort engagemang i mottagningen av nya studenter, som ambassadör för utbildningen samt för insatser inom hemmissionering, arbeten som klassrepresentant och projektledare för insamling till Musikhjälpen

Jenny Rudenmo

Allmänt stipendium för utbytesstudier vid Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) i Trondheim.

Linn Storesund

Allmänt stipendium för att kunna genomföra examensarbete inom visualisering och gamification utomlands

Emma Segolsson   

Allmänt stipendium för att kunna genomföra examensarbete inom visualisering och gamification utomlands

                              

Stipendier till Campus Norrköping

Kontakt