20 november 2020

Vid en minst sagt annorlunda stipendieutdelning fick nio studenter och doktorander på Campus Norrköping vid LiU ta emot 2020 års stipendium. Trots en digital ceremoni så hölls en god och uppsluppen stämning bland de 40-tal medverkande.

En bokstavsskylt stavar
Thor Balkhed

Stipendiaterna visade stor tacksamhet då de presenterade vad prispengarna ska användas till och det blev tydligt att stipendierna kommer att göra nytta. Engagemanget är påtagligt och det enda som bromsar vissa av stipendiemottagarna är att de inte vet när de kan ge sig ut i världen för att inhämta ny kunskap, på grund av pandemin.

Givarna ser väldigt positivt på detta långsiktiga samarbete. Norrköpings Polytekniska Förening belönar detta år fem studenter och gläds åt att kunna ge dem en chans att förkovra sig inom sina specifika teknikområden. För Norrköpings kommun är studenternas intresse av det som händer i Norrköping väldigt värdefullt, all den kunskap som uppsatsarbete och även forskning mynnar ut i bidrar på olika sätt till Norrköpings utveckling och framtid. Region Östergötland som ger ett stipendium till ett examensarbete inom prostatacancerområdet hoppas att vinnande läkarstudent i framtiden kommer att kunna arbeta med avancerad vård och forskning inom sitt fält i regionen. LFV tycker att samarbete med den akademiska världen är nyckeln för en gemensam utveckling och har genom åren rekryterat ett flertal doktorander. LFV:s stipendiat tar i år sig an det största enskilda störmomentet inom just flygtrafikledning som är ett viktigt och komplext område att utveckla.

Stipendiemottagare 2020

Norrköping kommun

Natalie Söderpil Jakauby

Samhällsplaneringsprogrammet
5 000 kronor för masteruppsats - Projekt Kungsgatan

Natalie kommer att undersöka hur Norrköpings kommun arbetar med inkludering inom planering utifrån ett intersektionellt perspektiv. Hon kommer att genomföra analyser och intervjuer och arbetet kommer att ske i samarbete med forskargruppen inom det pågående forskningsprojektet på Kungsgatan i Norrköping. 

LFV

Annastasia Lemetti

Doktorand, Kommunikations- och transportsystem
10 000 kronor för konferens och utlandsstudier

Anastasia har tagit sig an ett enormt stort och komplext område om hur väder påverkar förmågan att planera hur luftrummet kan användas på ett effektivt och hållbart sätt. Arbetet ska bidra till att öka förståelse för att fånga data där analysen ska användas till att minska osäkerhet och på sikt bli en del i den framtida automationen för att optimera luftfarten ur ett samhälls- och miljöperspektiv.
 

Region Östergötland

Viktoria Jägervall

Läkarprogrammet
10 000 kronor för examensarbete i medicin

Stipendiet finansierar resa, logi och utgifter i samband med examensarbete inom prostatacancerområdet som äger rum i Cambridge, Storbritannien. Viktoria har etablerat en kontakt med Dr. Vincent Gnanapragasam på Department of Surgery på University of Cambridge för att genomföra examensarbetet.

Stiftelsen Norrköpings Polytekniska Förenings Stipendie- och bidragsfond

Ina Eriksson och Lina Fredriksson

Civilingenjörsprogrammet i Kommunikation, transport och samhälle
15 000 kronor vardera för examensarbete i USA

Ina Eriksson och Lina Fredriksson planerar att genomföra sitt examensarbete vid University of California. Examensarbetet undersöker en metod för att skatta efterfrågan på resor i närtid och samhällsnyttan gällande både minskade utsläpp och förbättrad framkomlighet.

André du Rietz

Civilingenjörsprogrammet i Elektronikdesign
5 000 kr för projektet ”Råttfällan”

André arbetar tillsammans med två andra studenter vid LiU Norrköping med ett projekt för att utveckla en avancerad elektrisk råttfälla där hans uppgift är att ansvara för hårdvaruprogrammeringen och design av kretsen. Tanken är att projektet ska mynna ut i ett företag och Andrés dröm är att få jobba med internet of things för att bygga en smart morgondag.

Gustav Göransson

Civilingenjörsprogrammet i Elektronikdesign
5 000 kr för inköp av 3D-teknik

Gustav vill förkovra sig praktiskt inom elektronik och 3D-teknik och söker stipendium för inköp av teknisk utrustning. Han arbetar bland annat med ett projekt för att utveckla en avancerad elektronisk råttfälla ihop med två andra studenter vid LiU på Campus Norrköping, vilket förhoppningsvis mynnar ut i ett företag.

Linn Storesund

Civilingenjörsprogrammet i Medieteknik
10 000 kr för masterutbildning i Frankrike

Linn planerar att studera utomlands en termin på Université Grenoble Alpes i Frankrike som en del av sin masterutbildning där fokus blir kurser inom informations- och datateknik.

Josefine Klintberg

Civilingenjörsprogrammet i Medieteknik
10 000 kr för att fokusera på kurser och karriärsmål

Josefine vill fortsätta sprida sitt programmeringsintresse bl.a. genom att coacha både studenter på LiU men även yngre barn och ungdomar ideellt via föreningen CoderDojo. Att inspirera och jobba för mer jämställd teknikbransch är också viktigt för Josefine.