26 november 2020

Vilken roll kan industrin spela för att förverkliga biogasens potential ur ett hållbarhetsperspektiv? Och vad kan BRC:s forskare lära av andra LiU-forskare utanför det egna specialområdet? Det var ett par viktiga frågor på BRC:s digitala höstkonferens 26 november 2020.

Deltagare på BRC:s konferens november 2020.
Nu kör vi! BRC:s föreståndare Mats Eklund, längst upp till vänster, inleder konferensen. 

Tänk om och nytt

”Gör det annorlunda!” Ungefär det var mottot för den virtuella mötet som samlade ett 100-tal anmälda deltagare, däribland flera från andra länder. Till det ovanliga hörde just att forskare och företag utanför biogasbranschen medverkade och upptog en viktig del av programmet.

- BRC handlar mycket om möten och nätverkande och på det sättet är det förstås en nackdel att inte kunna träffas fysiskt. Å andra sidan kan deltagandet bli bredare och vi har större möjligheter att bjuda in internationella gäster. Det är en stor styrka, sade BRC:s föreståndare Mats Eklund när han inledde konferensen.

Offensiv i Norrköping

Anders Karlsson, Nodra.Anders Karlsson, Nodra.

I industridelen av programmet pratade Anders Karlsson, affärsområdetschef på Nodra (Norrköpings kommunala bolag för VA och avfallshantering), om biogasens framtid i Norrköping. För några år sedan pekade en rapport från BRC på en stor potential både när det gäller produktion och efterfrågan, och sedan dess har ett konsultföretag fortsatt att utreda frågan.

Rapporten är inte färdig, men resultaten hittills pekar på att Nodra kan komma att få en viktig roll som samordnare i framtiden. Några preliminära slutsatser är att befintlig infrastruktur kan byggas ut, att flytande biogas behövs för att efterfrågan ska vara tillräcklig och att de möjliga produktionsvolymerna är tillräckliga för att bygga en lönsam affärsmodell.

- Samtidigt kvarstår flera frågor som vi arbetar vidare med. Det gäller till exempel att definiera affärsmodellen mer i detalj, att säkra långsiktig efterfrågan och hur privata och offentliga aktörer kan dela på risken i investeringarna, säger Anders Karlsson.

Historiskt har kommunala bolag i Norrköping haft en försiktig inställning till att ge sig in på marknaden inom olika områden. I Nodras fall gör dock ett nytt ägardirektiv att företaget nu kan ha en mer aktiv och offensiv roll. I direktivet står att bolaget både kan äga, driva och underhålla infrastruktur och produktionsanläggningar för biogas.

Liten del för Holmen

Peter Dahlén, Holmen Paper.Peter Dahlén, Holmen Paper.

Ett möjligt framtida substrat (råvara) för biogasproduktion är avloppsslam från pappers- och massaindustrin. Peter Dahlén, teknisk direktör på Holmen Paper, berättade att slammet från företagets anläggningar skulle kunna användas för att producera biogas motsvarande 20 GWH om året och att potentialen kan fördubblas i framtiden.

Samtidigt är pappersindustrin så energislukande att biogas inte står högst upp på dagordningen.

- Om vi lyckas spara en procent av vår energianvändning så har det större effekt än den möjliga biogasproduktionen. Då är det naturligt att sådana besparingsåtgärder får större uppmärksamhet, säger Peter Dahlén och tillägger:

- Därmed inte sagt att vi är ointresserade av att använda avloppsslammet för att producera biogas. Men ska vi göra det behöver vi göra det i samarbete med andra. Vi ser också på biogas ur en annan aspekt, hur vi kan öka mängden i våra egna transporter.

SSAB:s gassatsning

Tomas Hirsch, SSAB. Tomas Hirsch, SSAB.

Ståltillverkaren SSAB, med anläggningar bland annat i Oxelösund, har lovat att bli världens första tillverkare av fossilfritt stål. Detta genom så kallad HYBRIT-teknik, där stål värms i en elugn. Tomas Hirsch, företagets energichef, sade att produktionen ska starta 2026, men att kunder redan i dag ringer och frågar efter produkterna. Möjligheterna både för SSAB, Sverige och regionen är därmed mycket stora.

I produktionsomställningen är dessutom naturgas, och i förlängningen kanske biogas, ett idealiskt bränslealternativ. Med el är det svår att nå tillräckligt höga temperaturer och olja klarar inte dagens miljökrav. I Oxelösunds hamn, som ägs av SSAB, ska en stor gasterminal byggas för att ta hand om de gasvolymer som kommer att behövas.

Trots att SSAB redan i dag släpper ut lite koldioxid jämfört med sina konkurrenter, står företaget ändå för tio procent av de totala svenska koldioxidutsläppen. Det visar hur viktig omställningen är.

De externa LiU-forskare som talade vid konferensen var professorerna David Bastviken och Victoria Wibeck, båda från Tema Miljöförändring. De talade om metan som ett miljöproblem respektive vad som kännetecknar förändringar mot större hållbarhet.

Kontakt

Läs mer