09 juni 2021

Projektet MOSBRI (Molecular-Scale Biophysics Research Infrastructure) har belönats med 5 miljoner euro och LiU:s anläggning för proteinstudier, ProLinC, har en viktig roll i projektet.

Maria Sunnerhagen
Maria Sunnerhagen

ProLinC är ett av tretton forskningscenter som, tillsammans med två industripartners, nu fått sitt samarbetsprojekt finansierat av EU inom Horizon 2020. Samarbetet ska skapa infrastruktur och utbyte över stora delar av Europa, för forskning inom molekylär biofysik. ProLinC är en del av Linköpings universitet och kommer att vara den nordligaste noden som deltar i projektet och den enda i Sverige.

- MOSBRI ger en fantastisk möjlighet för LiU att samverka och utvecklas tillsammans med Europas främsta faciliteter inom molekylär biofysik, säger Maria Sunnerhagen,Maria SunnerhagenMaria Sunnerhagen professor vid Linköpings universitet och initiativtagare till ProLinC.

ProLinC kommer att ha flera uppdrag inom konsortiet, bland annat att ansvara för alla projektets mottagna ansökningar om att få använda utrustning, granska ansökningarna och se till att experimenten genomförs vid lämpligast forskningscenter.

- Men ProLinCs huvudsakliga roll är att ta emot forskare från övriga Europa som vill använda vår utrustning för att analysera proteiners strukturella och funktionella egenskaper. ProLinCs forskningsinfrastruktur och vår expertis gör att vi fokuserar på oordnade och felveckade proteiner eftersom mycket av vår forskning handlar om sådana lite udda proteiner inom cancer, infektion och neurodegeneration, säger Maria Sunnerhagen.

Molekylär biofysik studerar strukturer, dynamik och interaktioner hos bland annat proteiner, DNA och RNA, molekyler som är helt avgörande för alla levande organismer. MOSBRI ska skapa förutsättningar för en multifacetterad strategi och stor variation av metoder, allt för att kunna få djupare kunskap om dessa livsviktiga molekylers beteenden.Per HammarströmPer Hammarström Foto IFM, Linkoping University

- ProLinC kommer också att leda samverkan mellan forskningscentrum i Nederländerna, Italien, Belgien och Danmark för att utveckla nya kombinerade specialmetoder för att undersöka proteinfelveckningsförlopp. Detta har stor betydelse för forskningen inom till exempel Alzheimers sjukdom, säger Per Hammarström, professor i proteinkemi.

ProLinC är LiU:s ”core-facility” för molekylära proteinstudier, och dess medverkan inom MOSBRI etablerar nu LiU på internationell nivå som en nod med toppmodern utrustning och rådgivning. Det innebär att anläggningen kommer att vara tillgänglig för internationella användare men också att forskare vid Linköpings universitet kommer att kunna vända sig till Europa för sina behov.

- Detta är kritiska förutsättningar för att resultat och kvaliteten på experiment ska bli så bra som möjligt, säger Maria Sunnerhagen.


Kontakt

Utrustning

Relaterat

Alexandra Ahlner gör i ordning ett NMR-prov.

Kemister vill störa gäckande cancerrelaterat protein

Hur tar man reda på hur ett protein ser ut, när det ständigt skiftar form? Det är en av utmaningarna för LiU-forskarna som studerar ett cancerrelaterat protein, MYC. Målet är att lägga grunden för utveckling av cancerläkemedel.

forskare i ett kemilabb

Toppmoderna labb blir tillgängliga för forskare

Forskare inom biomedicin, bioteknik och biomaterial får nu helt nya möjligheter att få tillgång till specialiserad utrustning vid några av de bästa faciliteterna i Europa. LiU är en av 13 noder i MOSBRI, ett nätverk för infrastruktur inom biofysik.

Pipettering i kemilabb.

Utvecklat masterprogram i Protein Science

Från och med hösten 2021 erbjuder Linköpings universitet masterprogrammet Protein Science på engelska. Utbildningen blandar teoretiska och praktiska moment med stor tyngd vid laboratoriearbete.

Organisation