30 juni 2021

Forskare inom biomedicin, bioteknik och biomaterial får nu helt nya möjligheter att få tillgång till specialiserad utrustning vid några av de bästa faciliteterna i Europa. LiU är en av de 13 noderna i MOSBRI, ett nätverk för infrastruktur inom biofysik.

Vad händer i levande celler egentligen? Ja, det är förstås inte helt lätt för forskare att ta reda på, och ännu svårare blir det när frågorna handlar om proteiner som ständigt förändrar sig. Många sjukdomar är kopplade till extremt rörliga proteiner som snabbt känner av omgivningen och antar olika struktur och form beroende på situationen. Andra proteiner är felveckade vid olika sjukdomar, där Alzheimers sjukdom är ett bland många exempel.

Vid forskningsinfrastrukturen ProLinC vid LiU finns en instrumentpark som forskare kan använda för att studera bland annat sådana rörliga och felveckade proteiner. Nu blir utrustningen vid ProLinC tillgänglig för forskare från andra länder genom det internationella nätverket av forskningsresurser inom biofysik MOSBRI (Molecular-scale Biophysics Research Infrastructure) som öppnar den 1 juli.Maria Sunnerhagen.Maria Sunnerhagen. Foto Charlotte Perhammar

– Forskare i Linköping har länge varit involverade i forskning inom dynamiska proteiners struktur och funktion. Därför är det extra roligt och hedrande att vi får vara den svenska noden i det här europeiska nätverket, säger Maria Sunnerhagen, professor vid Institutionen för fysik, kemi och biologi, IFM, och initiativtagare till ProLinC (PROtein folding and Ligand INteraction Core facility).

Livets molekyler under luppen

Till ”livets molekyler” hör proteiner, DNA, RNA, lipider (fetter) och kolhydrater av typen polysackarider. En del av molekylerna är stabila och det är då möjligt att beskriva deras struktur i detalj på atomnivå med olika biofysiska metoder. I andra änden av skalan har vi cellen i sin helhet, fylld av tusentals processer som pågår samtidigt, och som studeras med andra metoder.

– MOSBRI-projektet riktar in sig på fönstret mellan de statiska, atomära metoderna och mer övergripande cellulära metoder. Däremellan finns väldigt mycket dynamik och rörlighet som vi forskare behöver få insikt i för att kunna förstå vad som händer inne i cellen – proteiner binder till varandra eller släpper taget, de veckar sig eller vecklar upp sig. Det finns en mångfald av metoder för att studera de här processerna som vi nu samlat i MOSBRI för att forskare ska kunna möta experter inom just deras tillämpningsområde och få göra sina kritiskt viktiga experiment på state of the art-utrustning, säger Maria Sunnerhagen.karta över de 13 noderna i nätverket MOSBRI.I nätverket av forskningsinfrastruktur ingår 13 noder.

I MOSBRI-nätverket ingår 13 forskningsinfrastrukturer i Europa. Nätverket har vuxit fram ur att biofysikforskare i olika länder har känt ett behov av att träffas för att diskutera metoderna och lära av varandra. Nätverket finansieras med 50 miljoner kronor över fyra år från EU:s ramprogram Horizon 2020. Alla forskare inom akademin, och också forskare inom industrin, kan ansöka om att få åka till ett annat land för att göra sina experiment på de forskningsresurser som finns där, så kallad transnationell access. De som får sin ansökan beviljad får kostnaderna betalda av nätverket.

– LiU tar emot forskare från andra länder och svenska forskare kan få tillgång till specialiserad forskningsutrustning och expertis på internationell nivå som kanske inte ens finns i Sverige. Jag ser fram emot att vi får kontakter med nya forskargrupper internationellt, men också att svenska forskargrupper i större utsträckning tar till sig möjligheterna att resa till en toppmodern facilitet i ett annat land med sina frågeställningar, säger Maria Sunnerhagen.forskare trycker på en skärm Foto Olov Planthaberl

Inom nätverket finns fler än 40 olika typer av instrumentering inom 15 metodområden. Ansökningarna om access hanteras av noden vid LiU, och forskarna här har tagit initiativ till att forskare som är osäkra på vilken metod som passar bäst för deras frågeställning ska kunna få guidning.

– Vi har en särskild pipeline för forskare som funderar kring biomolekylers dynamiska samverkan, men ännu inte vet än vilka experiment de ska göra. Ett expertråd hjälper då forskarna att hitta in i de möjligheter som finns med metoderna i nätverket, säger Maria Sunnerhagen.

MOSBRI är ett konsortium med 13 akademiska partners och två industripartners i 11 olika europeiska länder. MOSBRI koordineras från Pasteurinstitutet i Frankrike.

Mer om infrastrukturerna för forskning

Senaste nytt från LiU

Kvinnlig doktorand föreläser för masterstudenter i labbet.

Från skiss till robot med artificiell intelligens

Hur utvecklar man en produkt med så lite mänsklig inblandning som möjligt? LiU-studenterna byggde en robot med hjälp av generativ artificiell intelligens.

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.