04 november 2020

Från och med hösten 2021 erbjuder Linköpings universitet masterprogrammet Protein Science på engelska. Utbildningen blandar teoretiska och praktiska moment med stor tyngd vid laboratoriearbete.

Pipettering i kemilabb. Anna Nilsen

– Vi har en stor och avancerad instrumentpark där studenterna kommer vara mycket under programmets gång och bygga upp värdefull erfarenhet – något få andra universitet i världen kan erbjuda. Därför känns det kul att nu kunna erbjuda masterprogrammet i Protein Science till internationella studenter också, säger Karin Enander, universitetslektor och ordförande i programnämnden för kemi, biologi och bioteknik.

Tidigare har endast svensktalande studenter kunnat söka programmet. Men nu anpassas innehållet helt till internationella studenter. Samtidigt tillkommer fler praktiska moment i utbildningen som ska förbereda studenterna på livet efter examen.

– Programmet är forskningsförberedande om man väljer att gå den vägen. Men det finns också möjlighet att jobba med exempelvis laboratorieanalys eller nya testmetoder för sjukdomar. Eller inom läkemedelsindustrin, som mer och mer jobbar med biologiskt baserade läkemedel där proteiner spelar en avgörande roll, säger Karin Enander.

Utbildning i framgångsrik forskningsmiljö

Lärandemiljön inom Protein Science erbjuder forskningsaktiv personal med internationell erfarenhet kompletterad med experter med bakgrund inom läkemedelsindustrin.

Kurserna behandlar både komplexa proteinstrukturer och deras funktion, såsom stabilitet, bindningsförmåga och katalys och huvudfokus ligger på växelverkan mellan de proteiner och andra molekyler som utgör grunden för alla livsprocesser.

– Genom att studera proteiner kan vi upptäcka de molekylära orsakerna till sjukdomar och hur vi kan bota dem, säger Karin Enander.

Det internationella Masterprogrammet i Protein Science startar hösten 2021. Ansökningen är nu öppen.

Läs mer om programmet och hur du anmäler dig

Senaste nytt från LiU

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.

Porträtt av professor Gustav Tinghög.

Forskare överskattar sin egen hederlighet

Den genomsnittlige forskaren tycker sig vara bättre än kollegorna på att följa god forskningssed. De tycker även att det egna forskningsfältet är bättre än andra. Det visar en studie som forskare vid Linköpings universitet gjort.

Deras projekt måste hålla för en rymdfärd

Swedish space corporation gav LiU-studenterna drömuppdraget: Utveckla en trycksäker apparat. Som innehåller ett experiment. Och som ska skjutas ut i rymden.