04 november 2020

Från och med hösten 2021 erbjuder Linköpings universitet masterprogrammet Protein Science på engelska. Utbildningen blandar teoretiska och praktiska moment med stor tyngd vid laboratoriearbete.

Pipettering i kemilabb.
Anna Nilsen

– Vi har en stor och avancerad instrumentpark där studenterna kommer vara mycket under programmets gång och bygga upp värdefull erfarenhet – något få andra universitet i världen kan erbjuda. Därför känns det kul att nu kunna erbjuda masterprogrammet i Protein Science till internationella studenter också, säger Karin Enander, universitetslektor och ordförande i programnämnden för kemi, biologi och bioteknik.

Tidigare har endast svensktalande studenter kunnat söka programmet. Men nu anpassas innehållet helt till internationella studenter. Samtidigt tillkommer fler praktiska moment i utbildningen som ska förbereda studenterna på livet efter examen.

– Programmet är forskningsförberedande om man väljer att gå den vägen. Men det finns också möjlighet att jobba med exempelvis laboratorieanalys eller nya testmetoder för sjukdomar. Eller inom läkemedelsindustrin, som mer och mer jobbar med biologiskt baserade läkemedel där proteiner spelar en avgörande roll, säger Karin Enander.

Utbildning i framgångsrik forskningsmiljö

Lärandemiljön inom Protein Science erbjuder forskningsaktiv personal med internationell erfarenhet kompletterad med experter med bakgrund inom läkemedelsindustrin.

Kurserna behandlar både komplexa proteinstrukturer och deras funktion, såsom stabilitet, bindningsförmåga och katalys och huvudfokus ligger på växelverkan mellan de proteiner och andra molekyler som utgör grunden för alla livsprocesser.

– Genom att studera proteiner kan vi upptäcka de molekylära orsakerna till sjukdomar och hur vi kan bota dem, säger Karin Enander.

Det internationella Masterprogrammet i Protein Science startar hösten 2021. Ansökningen är nu öppen.

Läs mer om programmet och hur du anmäler dig

Senaste nytt från LiU

WASP utökas med initiativet AI for Science

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljar WASP 70 miljoner kronor till ett nytt initiativ som ska främja användandet av AI-baserade metoder inom akademisk forskning i Sverige.

Forskare håller tygbit framför ansiktet.

Snart blir dina kläder extramuskler

Textila muskler är ett ungt forskningsfält. På sikt kan tekniken byggas in i kläder som kan ge en extra boost vid tunga lyft, ge kramar på distans och hjälpa synskadade navigera i stadsmiljö.

Bidrag från Familjen Kamprads stiftelse förlänger forskningsprogram om smarta elnät

Forskningsprogrammet “Resistans och effekt - om smarta elnät för de många människorna” har fått ytterligare 19,8 miljoner kronor i bidrag från Familjen Kamprads stiftelse och fortsätter i tre år till.