Stipendium är en form av ersättning vid utbildning och ska inte förväxlas med lön för arbete. Linköpings universitet har fastställda riktlinjer för stipendier.

De stipendier som medges är följande:

  • forskningsförberedande
  • postdoktorala
  • stipendier från extern stipendiedonator utanför Sverige för utbildning på forskarnivå
  • transfereringsstipendium

En stipendiat är inte anställd och omfattas därmed inte av något kollektivavtal. Exempelvis kan stipendiater inte erhålla traktamente vid tjänsteresa, har inte någon semester eller möjlighet till ersättning för friskvård.

Ett stipendium mottas skattefritt och är inte sjukpenning- och föräldrapenninggrundande. Eftersom stipendiebeloppet inte beskattas ger stipendiet inte heller någon pensionsrätt.

En stipendiat omfattas inte av arbetsskadeförsäkringen men däremot av arbetsmiljölagen. LiU har ett arbetsmiljöansvar, men förväntas inte genomföra medarbetarsamtal. Det är däremot viktigt att stipendiaten känner social tillhörighet på arbetsplatsen. En utländsk stipendiat omfattas av Statens grupp- och individförsäkring (GIF), men på grund av ovanstående bör alla stipendiater se över sitt försäkringsskydd.

Kurser och stipendier

Relaterade dokument