Institutionsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid Institutionen för hälsa, medicin och vård. Styrelsen har det övergripande ansvaret för institutionens grund- och forskarutbildning samt forskning.

Ledamöter i institutionsstyrelsen

Ordförande

Sussanne Börjeson, prefekt

Suppleanter

 • Proprefekt Mathilda Björk
 • Proprefekt Mattias Ekstedt

Vice Ordförande

Thomas Davidsson

Sekreterare

Ella Engström

Vetenskapligt meriterande lärare

 • Ann Catrine Eldh
 • Magnus Falk
 • Elin Ekbladh
 • Carl-Johan Carlhäll
 • Lasse Jensen

Suppleanter

 • Martin Hägglund
 • Ulrika Müssener
 • Jan-Erik Karlsson

Övriga lärare, T/A personal

 • Sonja Togmat Malki
 • Nora Östrup

Suppleanter

 • Gunilla Leidelöf

Studeranderepresentanter

 • Linus Ohlsson

Suppleanter

 • Filippa Alesand Lundin

Externa ledamöter

 • Peter Garvin (Region Östergötland)

Suppleant

 • Agneta Andersson (Region Östergötland)

Mötestider och protokoll

Mötestider vt-ht 2023

 • Tisdag 10 januari
 • Måndag 13 februari
 • Måndag 27 mars
 • Måndag 8 maj
 • Måndag 12 juni
 • Måndag 4 september
 • Måndag 16 oktober
 • Tisdag 28 november 

Handlingar och protokoll

För att få ut protokoll eller andra handlingar från institutionsstyrelsen vänder du dig till registrator@liu.se

Kontakt

Organisation