Institutionsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid Institutionen för hälsa, medicin och vård. Styrelsen har det övergripande ansvaret för institutionens grund- och forskarutbildning samt forskning.

Ledamöter i institutionsstyrelsen

Ordförande

Sussanne Börjeson, prefekt

Suppleanter

 • Proprefekt Mathilda Björk
 • Proprefekt Mattias Ekstedt

Vice Ordförande

Thomas Davidsson

Sekreterare

Ella Engström

Vetenskapligt meriterande lärare

 • Carl-Johan Carlhäll
 • Elin Ekbladh
 • Lasse Jensen
 • Anna Spångeus
 • Evalotte Mörelius
 • Tiny Jaarsma
 • Karin Rådholm
 • Pontus Henriksson

Suppleanter

 • Martin Hägglund
 • Ulrika Müssener

Övriga lärare, T/A personal

 • Sonja Togmat Malki

Suppleanter

-

Studeranderepresentanter

 • Filippa Alesand Lundin

Suppleanter

-

Externa ledamöter

 • Peter Garvin (Region Östergötland)

Suppleant

 • Agneta Andersson (Region Östergötland)

Mötestider och protokoll

Mötestider vt-ht 2024

 • Måndag 29 januari
 • Måndag 4 mars
 • Tisdag 2 april
 • Tisdag 29 maj

Handlingar och protokoll

För att få ut protokoll eller andra handlingar från institutionsstyrelsen vänder du dig till registrator@liu.se

Kontakt

Organisation