Institutionsstyrelsen vid HMV

Institutionsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid Institutionen för hälsa, medicin och vård. Styrelsen har det övergripande ansvaret för institutionens grund- och forskarutbildning samt forskning.

Ledamöter i institutionsstyrelsen

Ordförande

Sussanne Börjeson, prefekt

Suppleanter

 • Proprefekt Mathilda Björk
 • Proprefekt Mattias Ekstedt

Vice Ordförande

 

Vetenskapligt meriterande lärare

 • Thomas Davidsson
 • Ann Catrine Eldh
 • Manus Falk
 • Elin Ekbladh
 • Carl-Johan Carlhäll
 • Lasse Jensen

Suppleanter

 • Martin Hägglund
 • Ulrika Müssener
 • Jan-Erik Karlsson

Övriga lärare, T/A personal

 • Sonja Togmat Malki
 • Anna Schenell

Suppleanter

 • Gunilla Leidelöf

Studeranderepresentanter

Utses av Consensus/DOMFIL

Suppleanter

Utses av Consensus/DOMFIL 

Externa ledamöter

 • Ebba Berglund (Region Östergötland)

Suppleant

 • Susanne Kvarnström (Region Östergötland)

Mötestider och protokoll

Mötestider vt 2022

 • måndag 31 januari
 • måndag 28 februari
 • måndag 4 april
 • måndag 16 maj
 • måndag 13 juni

Handlingar och protokoll

För att få ut protokoll eller andra handlingar från institutionsstyrelsen vänder du dig till registrator@liu.se

Kontakt Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll