LiU Holding AB:s styrelse 2022–2023 består av, förutom styrelseordförande, tre externa och en intern ledamot.

Ordförande

Per-Olof Brehmer, vicerektor för forskning, professor, LiU

Ordinarie ledamöter

Maria Jenmalm, professor i experimentell allergologi, LiU

Klas Gustafsson, vVD, Tekniska verken AB

Patrik Holm, CEO Devies AB

Lisa Åbom, VD Nira Dynamics

Styrelsen för LiU Holding AB

LiU Holding