Styrelse för LiU Holding AB (LHG)

LiU Holding AB:s styrelse består av, förutom styrelseordförande, en extern och en intern ledamot.

Ordförande

Per-Olof Brehmer, vicerektor för forskning, professor, LiU

Ordinarie ledamöter

Maria Jenmalm, professor i experimentell allergologi, LiU

Klas Gustafsson, vVD, Tekniska verken AB

Styrelsen för LiU Holding AB

LiU Holding