Fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten

Fakultetsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid Medicinska fakulteten. Styrelsen har det övergripande ansvaret för fördelning av takbelopp och basanslag samt kvalitetssäkring av fakultetens utbildning på grund-, avancerad nivå och på forskarnivå.

 

Styrelsens organisation

Dekanus Lena Jonasson är fakultetsstyrelsens ordförande och vice ordförande i styrelsen är prodekanus Anna Strömberg. Fakultetsstyrelsens mandattid är tre år. Nuvarande mandatperiod går ut 2023-12-31.

Ledamöter i fakultetsstyrelsen 2021-2023

Lena Jonasson, ordförande
Anna Strömberg, vice ordförande
Malin Lindqvist Appell
Laura Korhonen
Stergios Kechagias
David Engblom
Jonas Bonnedahl

Företrädare övriga lärare

Eva Uebel

Företrädare för studenter

Anna Larsen
Filip Thuvander
Tove Törnqvist

Företrädare för allmänintressen

Katarina Hedin, Region Jönköpings län
Mats Ulfendahl, Region Östergötland

Fackliga representanter, adjungerade

Christina Ekerfelt (SACO)
Maria Hugo-Lindén (OFR)

Övriga

Anders Fridberger, prodekan
Jan-Erik Karlsson, vicedekan
Anette Philipsson, kanslichef
Nico Rönnberg, sekreterare

Suppleanter

Patrik Rytterström
Charlotta Enerbäck
Annika Lindh Falk
Tino Ebbers
Marie Blomberg
Maria Lerm
Michelle Chew
Said Havarinasab  

Företrädare studenter

Olivia Olovsson
Erik Wängstam

Företrädare för allmänintressen

Magnus Persson, Landstinget i Kalmar län
Magnus Janzon, Region Östergötland 

Uppdraget

Fakultetsstyrelsen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom Medicinska fakulteten.

Instruktion för fakultetstyrelserna vid Linköpings universitet fr o m 2012

Arbetsordning

Fakultetsstyrelsens mandattid är tre år. Nuvarande mandatperiod går ut 2023-12-31

Sammanträdestider 

2022

  • Torsdag 27 januari
  • Tisdag 1 mars kl 13.00-16.30
  • Torsdag 31 mars
  • Tisdag 3 maj kl 13.00-16.30
  • Torsdag 2 juni
  • Torsdag 1 september
  • Tisdag 27 september kl 13.00-16.30
  • Torsdag 20 oktober
  • Onsdag 30 november kl 13.00-16.30

När inte annat anges är tiden kl 8.30-12.00

Ärenden till fakultetsstyrelsen måste lämnas senast 10 dagar före aktuellt sammanträdesdatum.

 

Kontakt ordförande, vice ordförande och sekreterare

Handlingar och protokoll

Relaterat innehåll