Fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten

Fakultetsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid Medicinska fakulteten. Styrelsen har det övergripande ansvaret för fördelning av takbelopp och basanslag samt kvalitetssäkring av fakultetens utbildning på grund-, avancerad nivå och på forskarnivå.

 

Styrelsens organisation

Dekanus Johan D Söderholm är fakultetsstyrelsens ordförande och vice ordförande i styrelsen är prodekanus Fredrik Elinder. Fakultetsstyrelsens mandattid är tre år. Nuvarande mandatperiod går ut 2020-12-31.

Ledamöter i fakultetsstyrelsen 2018-2020

Johan Dabrosin Söderholm, ordförande
Fredrik Elinder, vice ordförande
Malin Lindqvist Appell
Ylva Böttiger
Stergios Kechagias
Marie Larsson
Tiny Jaarsma

Företrädare övriga lärare

Paul Erixson

Företrädare för studenter

Anna Larsen
Filip Thuvander
Tove Törnqvist

Företrädare för allmänintressen

Katarina Hedin, Region Jönköpings län
Mats Ulfendahl, Region Östergötland

Fackliga representanter, adjungerade

Johnny Ählström (OFR)
Christina Ekerfelt (SACO)

Övriga

Anette Philipsson, kanslichef
Nico Rönnberg, sekreterare

Suppleanter

Patrik Rytterström
Johanna Dahlberg
Christina Samuelsson
Anna Strömberg
Charlottta Enerbäck
Colm Nestor
Jonas Bonnedahl

Företrädare övriga lärare

Eva Uebel

Företrädare studenter

Olivia Olovsson
Erik Wängstam

Företrädare för allmänintressen

Magnus Persson, Landstinget i Kalmar län
Magnus Janzon, Region Östergötland

Fackliga representanter

Maria Hugo-Lindén (OFR)

Uppdraget

Fakultetsstyrelsen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom Medicinska fakulteten.

Instruktion för fakultetstyrelserna vid Linköpings universitet fr o m 2012

Arbetsordning

Fakultetsstyrelsens mandattid är tre år. Nuvarande mandatperiod går ut 2020-12-31.

Sammanträdestider 

2020

 • 25 augusti
 • 29 september (Norrköping)
 • 20 oktober
 • 1 december

2021

 • 26 januari
 • 2 mars
 • 30 mars alternativt 13 april
 • 4 maj
 • 1 juni
 • 31 augusti
 • 28 september
 • 19 oktober
 • 30 november
Alla möten äger rum kl 8.30 - 12.00 och i lokalen Tidlösa, om inte annat anges.

Ärenden till fakultetsstyrelsen måste lämnas senast 10 dagar före aktuellt sammanträdesdatum.

 

Kontakt ordförande, vice ordförande och sekreterare
Visa/dölj innehåll

Handlingar och protokoll
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll