Fakultetsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid Medicinska fakulteten. Styrelsen har det övergripande ansvaret för fördelning av takbelopp och basanslag samt kvalitetssäkring av fakultetens utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Fakultetsstyrelsens uppdrag

Fakultetsstyrelsen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom Medicinska fakulteten.

Ledamöter och sammanträden

Ledamöter i fakultetsstyrelsen 2024–2026

Ledamöter

 • Lena Jonasson, ordförande
 • Anna Strömberg, vice ordförande
 • Jonas Bonnedahl
 • Tino Ebbers
 • My Eklund Saksberg
 • David Engblom
 • Laura Korhonen
 • Malin Lindqvist Appell
Företrädare för studenter
 • Filippa Alesand Lundin, studentrepresentant
 • Jessica Karolina Patchari Rönnberg, studentrepresentant
 • Katarina Ulfsdotter Gunnarsson, doktorandrepresentant
Företrädare för allmänintressen
 • Katarina Hedin, Region Jönköpings län
 • Mats Ulfendahl, Region Östergötland
Fackliga representanter, adjungerade
 • Kristin Alfredsson Ågren (SACO)
 • Anna Svalin (OFR)
Övriga
 • Martin Hallbeck, prodekan
 • Jan-Erik Karlsson, vicedekan
 • Anette Philipsson, kanslichef
 • Marie Gärdeman, sekreterare

Suppleanter i fakultetsstyrelsen 2024–2026

Suppleanter

 • Thomas Bjerner
 • Marie Blomberg
 • Linda Bojmar
 • Charlotta Enerbäck
 • Annika Heslyk
 • Fredrik Iredahl
 • Maria Lerm
 • Annika Lindh Falk

Företrädare för allmänintressen

 • Magnus Persson, Region Kalmar län
 • Magnus Janzon, Region Östergötland 

Sammanträdestider

Tiden är kl. 8.30–12.00, om inget annat anges. Ärenden till fakultetsstyrelsen måste lämnas senast 10 dagar före aktuellt sammanträdesdatum.

Sammanträden vårterminen 2024

 • Torsdag 1 februari
 • Tisdag 5 mars
 • Onsdag 10 april
 • Torsdag 16 maj, heldag
 • Tisdag 11 juni, kl. 13.00–16.30

Sammanträden höstterminen 2024

 • Torsdag 29 augusti
 • Tisdag 24 september
 • Tisdag 22 oktober, heldag
 • Onsdag 11 december

 

Organisation

Organisationsschema för Medicinska fakulteten.

Ordförande och mandatperiod för fakultetsstyrelsen

Dekanus Lena Jonasson är fakultetsstyrelsens ordförande och vice ordförande i styrelsen är prodekanus Anna Strömberg.

Fakultetsstyrelsens mandattid är tre år. Nuvarande mandatperiod går ut 31 december 2026.

Kontakt

Relaterat innehåll