Så gör LiU nytta i samhället

Vår ambition är att bidra till lösningar på samtidens stora utmaningar. Många LiU-forskare samverkar därför med näringslivet, offentliga sektorn och civilsamhället. Här hittar du så kallade impact cases, det vill säga exempel på forskning som kommer till nytta i samhället.
Linjerad illustration på 2 människor, skål med nudlar, dator, regnbåge, stadssiluett, vindkraftsverk, moln, regn, böcker, mobil, samhällsberedskap, vård, hjärta.Linköpings universitet bidrar med kompetens och ny kunskap. Genom vår forskning söker vi lösningar på samtidsaktuella utmaningar tillsammans med andra aktörer i samhället. Det ger ringar på vattnet - lokalt, regionalt och globalt. 

Vad innebär detta nyttiggörande av kunskap i praktiken? Här är några exempel som visar hur vi har nått resultat, bland annat genom att

  • stärka bärande funktioner i samhället
  • etablera nya arenor och nätverk för kunskapsutbyte
  • utforma verktyg och metoder som ger konkret stöd till beslutsfattare
  • hjälpa att identifiera framtida kunskapsbehov
  • inspirera till lärande och främja medborgerligt engagemang
  • utveckla och tillgängliggöra smarta tekniska lösningar.

Exempel på hur vår forskning påverkar samhället

Samverkan med Linköpings universitet