Möten med studenterna och nytänkande inom undervisning är otroligt givande

Undervisning är viktig för mig. Att få se människor växa och utvecklas i sina förmågor är en röd tråd i mitt arbete. Jag har undervisat vid Matematiska institutionen i snart 25 år på olika utbildningsprogram inom Tekniska fakulteten, Filosofiska fakulteten och på olika lärarutbildningar inom Utbildningsvetenskap. Studenter på olika program har varierande bakgrund och mål med sin utbildning. Att möta dem där de är, och hjälpa dem att utvecklas mot sitt mål, är för mig mycket stimulerande.

Bok i geometri för grundlärare

I min undervisning av studenter på grundlärarprogrammet har jag sett ett behov av litteratur som sätter fokus på att utveckla de förmågor som de i sin tur ska utveckla hos sina elever, enligt grundskolans läroplan. För att möta detta behov har jag skrivit boken Geometri för grundlärare. Mer information om boken finns nedan.

Nätbaserad handledning för skolelever av blivande mattelärare

Som verksamhetsledare för Mattecoach på nätet i Linköping ansvarar jag för att driva och utveckla denna verksamhet i regionen samt nationellt. Syftet med verksamheten är att ge elever i grundskola och gymnasiet kvalificerad handledning, utveckla våra blivande ämneslärare samt bedriva forskning om lärande via internet. Min uppgift består bland annat i att rekrytera och utbilda coacher, marknadsföra tjänsten för elever och lärare genom skolbesök och möten samt att koordinera samverkan med de övriga noderna i Stockholm (KTH, Kungliga tekniska högskolan), Göteborg (Göteborgs universitet) och Birmingham (Aston University). 

Andra uppdrag

  • Ledamot i styrelsen för Matematiska institutionen
  • Ämnesansvarig i matematik inom grundlärareprogrammet F-3 respektive Grundlärarprogrammet 4-6

Undervisning

  • Matematisk grundkurs, Linjär algebra, Envariabelanalys och Flervariabelanalys för civilingenjörsprogrammen
  • Diskret matematik för systemvetare och högskoleingenjörer
  • Geometri och statistik för grundlärarprogrammet

Geometri för grundlärareVisa/dölj innehåll

Denna bok är skriven för studenter som läser matematik inom Grundlärarprogrammet. Den är baserad på och har en tydlig koppling till det centrala innehåll och de förmågor som finns i grundskolans läroplan (Lgr11). Samtidigt täcker den det innehåll av klassisk geometri som tas upp i gymnasiets kurser.

Boken innehåller utförligt förklarad teori och lösta exempel samt ett rikligt antal övningar efter varje avsnitt (sammanlagt över 200 stycken) med svar och lösningsanvisningar. Även den som till vissa delar är bekant med innehållet ges här tillfälle att träna sin problemlösningsförmåga, procedurförmåga, begreppsförmåga, resonemangsförmåga och kommunikationsförmåga.

Boken är tryckt av LiU-Tryck på Linköpings universitet och finns bland annat att köpa i LiU-Trycks butiker i Linköping, A-huset på Campus Valla, och Norrköping, Studerandeexpeditionen i Kåkenhus (förlagspris).

 

Bokomslag Geometri för grundlärare

PublikationerVisa/dölj innehåll

Mattecoach på nätetVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll