Seminarieserie Leda lärande för hållbar utveckling (LLHU)

På uppdrag av Skolverket har LiU förmånen att erbjuda en seminarieserie på temat ”Leda lärande för hållbar utveckling”

Barn i leriga gummistövlar

Målgrupp

Seminarieserien vänder sig till dig som är rektor, biträdande rektor, utvecklingsledare, förstelärare eller har annan liknande funktion och intresse för, och uppgift att leda hållbarhetsfrågor inom förskolan och skolan.

Syfte och innehåll

I denna seminarieserie får du möjlighet att ta del av kunskap, dela erfarenheter och diskutera lärande, hållbarhet och ledarskapets betydelse för att driva utvecklingsarbete i förskole- och skolmiljö.

I seminarieserien kommer du erhålla konkreta verktyg för hur kartläggning, avstämningar och uppföljningar kan genomföras. Innehållet i serien knyts till aktuell forskning och relevant litteratur behandlas.

Seminarieserien kommer även att behandla Skolverkets moduler ”Leda lärande för hållbar utveckling” samt ”Rektorers arbete med personal och elever”. Dessa moduler ses som viktiga resurser. Därtill kommer vikten av systematik i kvalitetsarbetet att genomsyra seminarieserien.

Upplägg och genomförande

Seminarieserien startar efter höstlovet. Uppstartstillfället sker fysiskt på plats på Campus Valla, Linköping. Därefter sker tre digitala träffar via Zoom. Serien avslutas med ett fysiskt tillfälle, även det hålls på plats på Campus Valla, Linköping. Följande datum och tider gäller:

16/11 2022: kl.9-16 Campus Valla, Linköping.

27/1 2023: kl.8.30-12.30, digitalt via Zoom.

24/3 2023: kl.8.30-12.30, digitalt via Zoom.

28/4 2023: kl.9-16 Campus Valla, Linköping.

Kostnad och anmälan

Huvudmannen och Skolverket delar på kostnaderna för utbildningen. Skolverket står för universitetens kostnader för utbildningen medan huvudmannen står för deltagarens förutsättningar för att genomföra utbildningen såsom lön under utbildningstiden, kurslitteratur och resor.

Välkommen med din anmälan via denna länk:

Anmäl dig till seminarieserien Leda lärande för hållbar utveckling (LLHU)

Sista dag för anmälan är 31 oktober 2022.

Vid för få anmälningar ställs seminarieserien in.

 

Kontakta LiU Uppdragsutbildning om du har frågor om seminarieserien:

 LiU Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning