Kultur, samhälle, mediegestaltning - information till dig som är antagen

Studenter sitter runt ett bort och diskuterar

Gratulerar till ditt val av utbildning! Varmt välkommen till Kultur, samhälle, mediegestaltning vid Linköpings universitet (LiU). Vi ser fram emot att träffa dig och att tillsammans med dig göra din studietid utmanande och utvecklande, lärorik och kreativ – och inte minst rolig!

Podcast och radio, video, rumslig gestaltning med utställningar, event – på KSM arbetar du med olika slag av medieproduktion (eller mediegestaltning). I var och en av programmets sex kurser genomför du ett medieproduktionsprojekt där det också är du själv som formulerar innehållet och gör den research som behövs.

Information om programmet

Det är en hel rad verktyg man måste behärska för att det här ska bli bra, exempelvis bild- och ljudteknik samt programvaror för sketch-up eller för redigering av ljud och bild. Efter utbildningen kommer du även:

  • kunna forma en dramaturgiskt och retoriskt effektiv berättelse.
  • kunna tänka ”multimedialt” på tvären mellan olika medier.
  • veta hur man lär känna den publik eller målgrupp du vill rikta dig till, och hur just de tänker och ser på världen.
  • kunna ta fram ett innehåll eller budskap som du vill förmedla och som driver och ger nerv åt din produktion.
  • kunna utveckla idéer och driva produktionsprojekt.

Det är precis detta som våra lärare är experter på och lär ut under utbildningen. Vissa lärare är dokumentärfilmare, konstnärer, dramaturger och journalister som kan både det praktiska produktionshantverket och hur man skapar bra berättelser. Andra är forskare inom kultur- och samhällsvetenskaper och hjälper dig till en vetenskaplig förståelse av berättelser och deras element, och ger dig de undersökningsverktyg som du behöver för att kunna ta fram ett bra innehåll och förstå din publik. 

Tillsammans har studenter och lärare gjort KSM till en aktiv och kreativ miljö. Det handlar om intellektuella utmaningar och om att själv producera.

Att döma utifrån var KSMarna har tagit vägen efter utbildningen är det här kompetenser som behövs på många håll i yrkeslivet. Inom press, radio och tv arbetar de som producenter, projektledare, journalister. Inom event, marknadsföring och PR finner vi dem i roller som projektledare, designers och mycket annat. De finns inom företag som sysslar med sociala medier, medieproduktion, film, bild, webb och spel. På museer och konsthallar arbetar de med utställningsproduktion och annat som projektledare, producent eller pedagog. Och inte minst är de kommunikatörer, marknadsförare, och informationschefer inom företag och offentliga verksamheter.

Upprop och reservantagning

Upprop

Uppropet är obligatoriskt och äger rum måndagen den 17 augusti  i  sal TP2, Täppan, Campus Norrköping.  Länk till kartor finns längre ned på sidan.

På grund av Coronaepidemin och behovet av social distansering genomförs uppropet i två omgångar.

Du som har ett efternamn som börjar på A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L eller M har ditt upprop klockan 10.15.

Du som har ett efternamn som börjar på N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä eller Ö har ditt upprop klockan 11.15

Är du frånvarande utan att ha anmält förhinder förlorar du din plats. Kan du inte närvara måste du meddela detta före uppropet till programadministratör Ulrika Sund via e-post ulrika.sund@liu.se eller telefon 011-36 31 93. Om du inte vill ha din plats lämnar du återbud på Mina sidor på www.antagning.se, så att vi i god tid kan kalla in en reserv.

Reservantagning

Reserver kallas per mail efter ordinarie upprop. Vi använder den mailadress du uppgett i din ansökan på antagning.se.

Den som står som reserv kan få en plats om någon som antagits till programmet inte kommer till uppropet. Reserver kallas då i tur och ordning enligt rangordning i urvalet.

Mottagning av nya studenter

Terminen kommer att börja med en introduktionsperiod, som kallas för Nolle-perioden, eller Nolle-P som de flesta säger. Det står för att man som ny student generellt sett inte tagit några högskolepoäng ännu. Kandidatprogrammet Kultur, samhälle och mediegestaltning tillhör den Filosofiska fakulteten och du kan hitta terminstiderna här:

Terminstider

Nolle-p pågår under en tvåveckorsperiod och innehåller obligatoriska kursintroduktioner varvat med frivilliga fritidsaktiviteter. Aktiviteterna anordnas av och med faddrar från KSM (studenter från programmets andra årskurs) och Fadderiet Hovet för att du ska lära känna både staden, campus och dina medstudenter.

Studieinformation

Via utbildnings- och programplanen nedan kan du enkelt hitta mer information om kurserna på ditt program, t ex kursplaner och litteraturlistor. Välj fliken ”programplan” för att få en lista över de kurser som ingår i programmet. Tänk på att välja rätt årtal och termin i den nedfällbara listan för att få rätt versioner av kursplaner, litteratur och programplaner.

Schema nås enklast genom Studentwebben, student.liu.se. På studentwebbens startsida finns ingångar till ett antal system du kommer att använda som student, bland annat schemasystemet. Scheman för höstterminen publiceras senast två veckor innan terminsstart och du kan söka på kurskoder för att få fram schemat för varje kurs.

Observera att schemat alltid kan ändras med kort varsel. Det är därför bra att prenumerera på schemat till sin kalenderapplikation.

De första kurserna på programmet är:

Projektblock 1. Introduktion till kunskaps- och medieproduktion som praktik, 15 hp (739G24)

Projektblock 2. Kunskaps- och medieproduktion som praktik, 15 hp (739G23)


Kontakt

Antagen till LiU

Illustration mina sidor

Vad händer efter anmälan?

Efter anmälan kan du logga in på Mina sidor på antagning.se och följa din ansökan. Där kan du också läsa ditt antagningsbesked och lämna svar för att behålla din plats.

Praktisk information