Infografik cirkulär ekonomi.
Infografik cirkulär ekonomi. petovarga

Funderar du över vad en cirkulär ekonomi innebär och hur den påverkar dig som privatperson och i ditt yrkesliv? Då ska du ta del den här korta grundkursen, som bygger på kunskaper och erfarenheter från de främsta forskarna och pionjärerna inom akademin och näringslivet. Utbildningen lyfter fram några grundläggande koncept och strategier som du kan dra praktisk nytta av såväl i ditt yrkesliv som privatliv.

Om den här kursen

Hållbarhet är högaktuellt, för individer, företag och samhället i stort. Det är inte längre en fråga om vi har miljöproblem eller inte. Cirkulär ekonomi har lyfts fram som en ekonomisk modell och policylösning på miljöfrågor, en lösning som också hanterar sociala och ekonomiska utmaningar. Det är en ekonomi som grundas på cirkulära resurskretslopp istället för de linjära processer som hittills är dominerande.

En nyckel till en mer cirkulär ekonomi är att vända resursutmaningar till möjligheter till förändring och innovation. Ökad cirkulär och effektiv resursanvändning gynnar företagens konkurrenskraft och gör samhället mer hållbart genom t ex minskad resursanvändning, minskad miljöpåverkan och ökad social rättvisa. Gör dig redo för en cirkulär och hållbar framtid!

Kursen är en kort snabbkurs i cirkulär ekonomi. Du lär dig om grundläggande koncept och strategier för utvecklingen av en cirkulär och hållbar ekonomi byggd på cirkulära flöden av resurser. Kursen bygger på kunskaper och erfarenheter från de främsta forskarna och pionjärerna inom akademin och näringslivet. Kunskaper du kommer att ha praktisk nytta av i ditt fortsatta yrkesliv och privat.

Det här får du lära dig

När du har gått kursen kommer du att:

  • kunna övergripande redogöra för vad cirkulär ekonomi är
  • ha förståelse för grundläggande koncept kopplat till cirkulär ekonomi 

Vem riktar sig kursen mot?

Alla som har ett intresse för cirkulär ekonomi. Målgruppen är personer som vill få en grundkunskap om cirkulär ekonomi, exempelvis:

  • lärare
  • ingenjörer
  • politiker
  • beslutsfattare

Kursen är öppen för alla och gratis. Det finns inga krav på förkunskaper eller särskild behörighet för att delta i kursen.

Upplägg

Kursen består av sju moduler, som sätter cirkulär ekonomi i ett historiskt perspektiv, förklarar begreppet och ställer frågan vad cirkulär ekonomi är för dig. 

Anmäl dig och kom igång

1. Skapa ett konto

Du måste ha ett konto på LiU för att kunna anmäla dig och delta i kursen. Om du inte redan har ett konto - skapa ett här innan du anmäler dig!

2. Anmäl dig

Här anmäler du dig till kursen. Använd ditt konto på LiU. När du har anmält dig får du tillgång till kursrummet och kan komma igång med studierna.

Kontakt

Vad är en MOOC?

Relaterade utbildningar

Taggar