04 mars 2024

Det finns hundratals definitioner av cirkulär ekonomi i världen, vilket skapar förvirring. LiU-forskning, med professor Mattias Lindahl i spetsen, har bidragit till att en ny ISO-standard kan råda bot på detta.

Mattias Lindahl har lagt några av pusselbitarna som utgör den nya ISO-standarden för cirkulär ekonomi, ISO 59 000. Thor Balkhed

Standardserien heter ”ISO 59000” och flera av dess dokument är just nu ute på remiss i ett stort antal länder. Serien väntas bli betydelsefull, eftersom cirkulär ekonomi hamnar allt högre upp på agendan för företag världen över.

Forskningen från Linköpings universitet har bidragit till flera formuleringar i ISO 59000-dokumenten. Bland annat handlar det om definitionerna av centrala begrepp som cirkulär ekonomi, värdenätverk och avfall.

Foto Thor Balkhed Arbetet leds från AFNOR, Frankrikes motsvarighet till Svenska Standardiseringsinstitutet (SIS). Över 90 länder deltar i arbetet.

Branscherna som är först

− Tillverkare inom elektronik och fordon är de som jag tror kommer att ta till sig den här standarden först. Jag ser redan nu att det finns ett sug. De här företagen frågar sedan ett bra tag efter en gemensam standard, säger Mattias Lindahl, professor i produktrelaterat miljöarbete vid Linköpings universitet.

Mattias Lindahl sitter i regeringens rådgivande organ, den svenska delegationen för cirkulär ekonomi, samt som ordförande i SIS tekniska kommitté (SIS/TK 616) som bland annat arbetar med den nya standarden.

Begreppet cirkulär ekonomi bygger på att man tar vara på produkter och dess resurser ur ett livscykelperspektiv. Från anskaffning av råvara till tillverkning, bruk, återbruk och slutligen återvinning.

Ökad medvetenhet

− Det betyder att man hela tiden ska försöka se till så att man inte tappar en produkts eller materials värde. Först genom att kunna återanvända produkten utan att behöva förädla, sedan genom att till exempel bygga om. Till sist återstår produktens materialvärde, exempelvis plast eller metall, som kan bli nya produkter, förklarar Mattias Lindahl.

En viktig drivkraft
har varit att försöka
nå konsensus 

Cirkulär ekonomi efterfrågas alltmer i takt med en ökad medvetenhet om att jordens resurser är begränsade, om överkonsumtion och olika produkters sammanlagda miljöpåverkan. Förståelsen har också ökat för de ekonomiska aspekterna, att cirkulära lösningar är kostnadseffektiva över tid.

Greenwashing

− En viktig drivkraft med ISO-standarden har varit att försöka nå konsensus och minska risker för missförstånd. Cirkulär ekonomi blir alltmer strategiskt viktigt för företagen. Det är också en drivkraft att minska risken för greenwashing, säger Mattias Lindahl.

Greenwashing (gröntvättning) innebär att den som bedriver en verksamhet marknadsför sig som miljövänlig och framhäver åtgärder som kan ha mindre betydelse jämfört med andra miljöstörningar som verksamheten orsakar samtidigt.

Mattias Lindahl har deltagit i utformningen av flera olika ISO-standarder sedan han doktorerade för cirka 20 år sedan.

Som forskare kan
jag vara neutral 

− Som forskare kan jag vara neutral och komma med inspel som inte ett företag, en statsmakt eller något annat intresse kan göra. Därför behövs universiteten i arbetet med standardisering.

Utformningen sker med hela världsmarknaden som spelplan. Men det betyder inte att alla aktörer och länder väljer att följa standardiseringen.

− Det kan ta tid. Man kanske har egna riktlinjer, eller så har man inte rätt förutsättningar. Men de större aktörerna brukar följa ISO-standarder. Det är en kvalitetsstämpel.

Vilka är fördelarna med att få till en standardisering av cirkulär ekonomi?

− Det finns för många definitioner av cirkulär ekonomi i dag. En sammanställning från 2017 visade på 114 olika definitioner världen över, men det finns många fler. Det blir svårt för både tillverkare och kunder att göra rätt. Vi behöver en renodlad, tydlig standard som industrierna kan förhålla sig till. ISO-standarden är en viktig pusselbit eftersom den är internationellt accepterad.

Men en hållbar tillverkningsprocess handlar inte bara om hushållning av våra resurser och om klimatet:

− ISO-standarden är också ett stöd som organisationerna har nytta av i samarbeten med andra och inom innovation. Exempelvis ger standardens definitioner av centrala begrepp en grund till ett gemensamt språk och som kan trigga fram nya idéer, tillägger Mattias Lindahl.

Flera bidrag

Forskningen från Linköpings universitet har bidragit till flera formuleringar i ISO 59000-dokumenten. Bland annat har Mattias Lindahl lagt till definitionen av centrala begrepp som cirkulär ekonomi och värdenätverk.

− Vi kallar det för värdenätverket, ett begrepp som vi har fört in i den ny standarden. Tidigare talade man om ofta om värdekedjor. Men vi ser att man måste se företagen och dess produkter utifrån ett nätverksperspektiv, där produkter och resurser kan flöda mellan olika värdekedjor över tid, säger Mattias Lindahl.

Han konstaterar att cirkulär ekonomi kräver insatser från många håll samtidigt.

− En enda aktör kan inte göra det här ensam, generellt kommer många enskilda affärsmodeller att förbli linjära, men det är tillsammans och över tid som de kan skapa mer cirkulära lösningar genom att koppla samman dem i ett omlopp av produkter och resurser, säger Mattias Lindahl.
Foto Thor Balkhed Mattias Lindahl trivs på Linköpings universitet och Campus Valla.


Kontakt

Utbildning inom cirkulär ekonomi

Organisation

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.

Kvinna i bygghjälm.

Hennes uppdrag är svårt – men kul och fullt möjligt

Vi är mitt uppe i en tuff omställningen som ska rädda vår miljö och leda till en mer hållbar utveckling. Då behövs innovationskraft och kunskap, menar Marie Trogstam, LiU-alumnen som nu är chef för hållbarhet och infrastruktur hos Svenskt Näringsliv.