Grafik över cirkulär ekonomi.
Illustration: Naturvårdsverket

Arbetar du med offentliga upphandlingar? Du kan spela en viktig roll i Sveriges strävan mot att bli mer hållbart och cirkulärt. I den här kursen får du lära dig mer om hur du genom upphandling kan bidra till att driva fram mer innovativa och hållbara lösningar. 

Om den här kursen

Offentlig upphandling kan spela en viktig roll för att nå ett mer hållbart och cirkulärt samhälle. I Sverige motsvarar den idag snart 1 000 miljarder kr per år och rätt använd kan den, genom sin enorma omfattning, driva fram nydanande mer hållbara lösningar. Lösningar som har potential att skapa mer värde och minskade kostnader för offentligheten. För att lyckas krävs dock ny kunskap, t ex kopplat till teknik, ekonomi och juridik, om hur man på bästa sätt upphandlar dessa mer cirkulära och hållbara lösningar. 

Det här får du lära dig

När du har gått kursen kommer du att ha lärt dig:

  • olika koncept och strategier kopplat till cirkulär ekonomi
  • vilka hinder och drivkrafter som finns för implementering av cirkulära strategier vid offentlig upphandling
  • vilka rättsliga normer som möjliggör, begränsar eller förhindrar upphandling av cirkulära lösningar
  • grundläggande principer för kravhantering och uppföljning

Vem kan gå kursen?

Alla som har ett intresse för upphandling av cirkulära lösningar. Kursen riktar sig främst till yrkesverksamma personer inom näringsliv och organisationer som arbetar med offentlig upphandling, eller personer som studerar upphandling. Kursen är öppen för alla och gratis. Det finns inga krav på förkunskaper eller särskild behörighet för att delta i kursen.

Upplägg

Kursen ges online och på distans, och du kan följa kursen i din egen takt. Kursmaterialet bygger på inspelade föreläsningar och läsanvisningar.

Anmäl dig och kom igång

1. Skapa ett konto

Du måste ha ett konto på LiU för att kunna anmäla dig och delta i kursen. Om du inte redan har ett konto - skapa ett här innan du anmäler dig!

2. Anmäl dig

Här anmäler du dig till kursen. Använd ditt konto på LiU. När du har anmält dig får du tillgång till kursrummet och kan komma igång med studierna.

Kontakt

Vad är en MOOC?

Relaterade utbildningar

Taggar