Lärare som arbetar vid dator.
 

En introduktionsutbildning till att undervisa i programmering i en textbaserad miljö för dig som arbetar som matematiklärare i årskurs 7-9. Utbildningen ges på uppdrag av Skolverket.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig främst till dig som arbetar som matematiklärare i antingen grundskolans årskurs 7–9, specialskolans årskurs 8-10, gymnasieskolan eller i kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå, men är öppen för lärare i andra ämnen eller skolformer i mån av plats. Du behöver inte vara behörig för att läsa kursen, men du behöver godkännande från din rektor.

Om utbildningen 

Innehåll

Utbildningen ger en introduktion till undervisning i programmering. Programmeringens betydelse för samhället och olika etiska perspektiv på programmering tas också upp. Även olika didaktiska strategier och verktyg kopplat till undervisning om, i och med programmering, med koppling till relevant forskning diskuteras.

Du kommer bland annat att lära dig:

 • Att skapa program i textbaserad miljö.
 • Grundläggande begrepp och byggstenar inom programmering, inklusive sekvens, alternativ, villkor, upprepning och variabler.
 • Introduktion till funktioner.
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras för att lösa problem.
 • Läsa, förstå, felsöka, testa och förbättra befintliga program.
 • Att utifrån moment i kurs- och ämnesplaner kunna använda programmering vid problemlösning, databearbetning eller tillämpning av numeriska metoder.

Undervisning och arbetsformer

Utbildningen kan genomföras på en av LiU:s campus, i era lokaler eller online. Ni som uppdragsgivare kan också välja om utbildningen ska innehålla examination och erhållande av högskolepoäng eller inte. Förslagsvis arrangeras fyra digitala lärarledda träffar i utbildningen, däremellan sker självstudier genom läsning av litteratur och praktiska övningsmoment.

Kostnad

Skolverket bekostar utbildningen. Huvudmannen ansvarar för att deltagarna får tid avsatt för genomförandet och tillgång till dator och/eller annan teknisk utrustning som krävs.

Fortsättningskurs: Programmeringsaktiviteter i undervisningen, 2.5 hp

Missa inte fortsättningskursen där du lär dig att planera och genomföra programmeringsaktiviteter utifrån kurs- och ämnesplaner. 

Målgrupp

Utbildningen är till för dig som är tekniklärare i grundskolans årskurs 7–9 eller specialskolans årskurs 8–10 eller matematiklärare i grundskolans årskurs 7–9, specialskolans årskurs 8-10, gymnasieskolan eller i kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå. Utbildningen är öppen för lärare i andra ämnen eller skolformer i mån av plats. Du behöver inte vara behörig för att läsa kursen, men du behöver godkännande från din rektor. För att delta i fortsättningskursen ska du vara godkänd på någon av följande kurser, eller ha motsvarande kunskaper:

 • Introduktion till programmering i textbaserad miljö, 5 hp
 • Introduktion till programmering i visuell miljö, 5 hp

Innehåll

 • Planera och genomföra programmeringsaktiviteter med elever utifrån relevanta kurs- och ämnesplaner.
 • Diskutera egna och andra deltagares erfarenheter av genomförda programmeringsaktiviteter i undervisningen.'
 • Vidareutveckla användandet av begrepp och byggstenar inom programmering, i relation till undervisningsaktiviteternas innehåll.
 • Fortsatta övningar i att skapa, testa, felsöka och förbättra visuell eller textbaserad programkod med anknytning till aktiviteterna.
 • Didaktiska strategier och verktyg kopplat till undervisning om, i och med programmering, med koppling till relevant forskning.
 • Formativ bedömning av programmeringsaktiviteter.

Undervisning

Förslagsvis arrangeras två digitala kursträffar, däremellan läser du litteratur och genomför praktiska moment på egen hand.


Anmäl intresse

Utbildningen ges av

Kontakt

Kontakta oss, vi svarar gärna på dina frågor

• Utbildningssamordnare – om praktiska frågor och administration.
• Projektledare – om övergripande frågor som ekonomi, avtal eller regelverk.