Samordnare med tredelat uppdrag

Som samordnare på IEI har jag en omväxlande roll med uppdrag dels på Studerandeexpeditionen, dels i ett forskningsnätverk och dels på avdelningen Företagsekonomi.

På Studerandeexpeditionen är jag ansvarig för att det löpande arbetet fungerar, men också för att utveckla såväl befintliga som nya rutiner och uppgifter. Som administratör i nätverket Human Factors Network in Sweden (HFN) ingår jag i den grupp som planerar och arrangerar aktiviteter för och med nätverkets medlemsorganisationer. På avdelningen Företagsekonomi stöttar jag i de studieadministrativa processerna.

Enheten för verksamhetsnära administration vid IEI

Organisation