Administratör i nätverket HFN och administrativ resurs

Som administratör och samordnare har jag inom IEI jobbat både med praktisk utbildningsadministration och med utveckling och samordning av det administrativa stödet.

Just nu är jag administratör i nätverket Human Factors Network in Sweden (HFN) och jag ingår i den grupp som planerar och arrangerar aktiviteter för och med nätverkets medlemsorganisationer. Målet med nätverkets verksamhet är att sprida och utveckla kunskap inom det breda området human factors genom att låta intressenter från många olika verksamheter mötas och lära av varandra i till exempel webbinarier, workshops, kurser och konferenser.
I mån av tid tar jag administrativa uppdrag från institutionens alla avdelningar. Hör av dig till mig om du behöver hjälp med:

  • att ta fram statistik om kurser och utbildningar
  • att sammanställa statistik och information
  • att samordna mindre uppdrag eller projekt
  • att korrekturläsa texter
  • att administrera utskick eller
  • något annat som faller utanför den ordinarie administrationen på avdelningen.

Enheten för verksamhetsnära administration vid IEI

Organisation