Fotografi av Elin Montecinos

Elin Montecinos

Samordnare

Samordnare på Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) och LiU Uppdragsutbildning

Samordnare med tvådelat uppdrag

Som samordnare på IEI har jag en omväxlande roll med uppdrag dels på Studerandeexpeditionen, dels i ett forskningsnätverk. På LiU Uppdragsutbildning är jag administrativt stöd till projektledare, kurs- och programansvariga.

På IEI:s studerandeexpedition är jag ansvarig för att det löpande arbetet fungerar, men också för att utveckla såväl befintliga som nya rutiner och uppgifter. Som administratör i nätverket Human Factors Network Sweden (HFN) ingår jag i den grupp som planerar och arrangerar aktiviteter för och med nätverkets medlemsorganisationer.
LiU Uppdragsutbildning erbjuder utbildningar med vetenskaplig grund till yrkesverksamma. I det arbetet stöttar jag projektledare, kurs- och programansvariga med samordning och administration av utbildningarna.

Enheten för verksamhetsnära administration vid IEI

Organisation