Ansökningsinformation Möbeldesign

Kandidatprogrammet i möbeldesign har ett alternativt urval. Här beskriver vi hur antagningsprocessen ser ut och vilka dokument du behöver ladda upp i samband med ansökan.

Behörighet

Grundläggande behörighet.

Särskild behörighet: dokumenterad teknisk och konstnärlig förmåga.

Antagningsprocess

Antagningen sker i två steg:

 1. Ditt uppladdade material bedöms.
 2. Du kallas till antagningsprov om ditt material godkänns. Kallelsen publiceras på Mina sidor på antagning.se 27 april. Antagningsprovet äger rum 8 maj på Campus Lidingö.

Anmälan

Anmälan görs på antagning.se (anmälningskod LiU-50140) senast 17 april 2023. Anmälan öppnar 15 mars.

Portfolio och uppgift

Din portfolio och uppgift ska vara utskrivbar i liggande A3-format och bestå av sammanlagt 12 sidor.

Portfolio del 1: Tekniska kunskaper och förmågor

Max 15 foton av 5 tredimensionella verk (varav minst ett är i full skala). Det kan vara exempelvis skalmodeller, möbler och föremål som visar dina tekniska kunskaper och förmågor. Beskriv i text i vilket sammanhang och när verken är utförda. Argumentera för valda tekniker. 5 sidor.

Portfolio del 2: Konstnärliga kunskaper och förmågor

5 teckningar/bilder i färg/målningar varav en är ett självporträtt. Använd minst tre olika tekniker. Det är tillåtet att använda ett bildbehandlingsprogram. Beskriv i text vilken teknik (exempelvis blyerts, tusch, kol, marker, kulspets, blandteknik) du använt samt när och i vilket sammanhang verken är utförda. 5 sidor.

Uppgift

Vi vill att du visar din förmåga att

 • inhämta information
 • analysera, värdera och reflektera
 • formge och presentera en egen kreativ lösning
 1. Sök information om en etablerad formgivare som du tycker är intressant och välj en möbel formgiven av hen.
 2. Beskriv i text (cirka 500 tecken) varför du valt just den här formgivaren och möbeln.
 3. Gör en analys (cirka 700 tecken) med avseende på koncept, form, funktion, material och teknik.
 4. Använd din analys som underlag för en egen möbel. Redovisa ditt förslag med hjälp av både skiss, modell och text, det vill säga
  – visualisera ditt förslag med skiss i valfri teknik samt en fysisk modell i valfritt material. Dokumentera modellen med foton av helhet och detaljer. 
  – beskriv i en kort text (cirka 500 tecken) hur du har använt din analys samt materialen och konstruktionen du eftersträvar i din möbel.
 5. Sätt samman en presentation med både bilder och text. 2 sidor.

Skriftlig motivering och CV

Motivera varför du söker Möbeldesignprogrammet (cirka 1 500 tecken) och sammanställ ett CV med tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet/praktik som är relevant för studier på Möbeldesignprogrammet.

Det här ska du ladda upp

Ett 14-sidigt PDF-dokument i liggande A3-format (helst som en fil). Ange namn, personnummer och ”Möbeldesign” på varje sida. Dokumentet ska innehålla:

 • Portfolio och uppgift, 12 sidor
 • Skriftlig motivering, 1 sida
 • CV, 1 sida

Namnge dokumentet med ”Möbeldesign” och ditt namn.

Ladda upp PDF-dokumentet på Mina sidor på antagning.se senast 17 april. Granska det noga innan du laddar upp det.

Mer information om hur du laddar upp dokument finns här.

Antagningsbesked

Antagningsbeskedet publiceras på antagning.se 12 juli.

Frågor?

Kontakta Maria Leijonhielm, koordinator på Malmstens LiU.

maria.leijonhielm@liu.se
013-28 23 22

Kandidatprogram i möbeldesign

Malmstens Linköpings universitet