Kandidatprogrammet i möbelsnickeri har ett alternativt urval. Här beskriver vi hur antagningsprocessen ser ut och vilka dokument du behöver ladda upp i samband med ansökan.

Behörighet

Grundläggande behörighet.

Särskild behörighet: dokumenterad teknisk och konstnärlig förmåga.

Antagningsprocess

Antagningen sker i två steg:

  1. Ditt uppladdade material bedöms.
  2. Du kallas till antagningsprov om ditt material godkänns. Kallelsen publiceras på Mina sidor på antagning.se 25 april. Antagningsprovet äger rum 7 majCampus Lidingö.

Anmälan

Anmälan görs på antagning.se (anmälningskod LiU-50142) senast 15 april 2024. Anmälan öppnar 15 mars.

Portfolio och uppgift

Din portfolio och uppgift ska vara utskrivbar i liggande A3-format och bestå av sammanlagt 12 sidor.

Portfolio del 1: Tekniska kunskaper och förmågor

10 foton av minst 5 föremål som visar dina tekniska kunskaper och förmågor i snickeri och träbearbetning. Beskriv i text i vilket sammanhang och när föremålen är utförda. 5 sidor.

Portfolio del 2: Konstnärliga kunskaper och förmågor

5 teckningar/bilder i färg/målningar (det vill säga inte tekniska ritningar). Det är tillåtet att använda ett bildbehandlingsprogram. Beskriv i text vilken teknik (exempelvis blyerts, tusch, kol, marker, kulspets, blandteknik) du använt samt när och i vilket sammanhang verken är utförda. 5 sidor.

Uppgift

Vi vill att du visar din förmåga att beskriva och analysera en möbel.

  1. Välj en stol tillverkad främst i trä (andra kompletterande material får förekomma) från perioden 1953-1960 och motivera ditt val av stol.
  2. Ange formgivarens namn och vilket företag som producerade stolen.
  3. Presentera stolen med 3 foton varav ett tydligt visar en för stolen intressant detalj. Motivera ditt val av detalj.
  4. Beskriv med text och skisser vilka sammansättningar du tror har använts i stolen.
  5. Sätt samman text, skisser och foton, 2 sidor.

Skriftlig motivering och CV

Motivera varför du söker Möbelsnickeriprogrammet (cirka 1 500 tecken) och sammanställ ett CV med tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet/praktik som är relevant för studier på Möbelsnickeriprogrammet.

Det här ska du ladda upp

Ett 14-sidigt PDF-dokument i liggande A3-format (helst som en fil). Ange namn, personnummer och ”Möbelsnickeri” på varje sida. Dokumentet ska innehålla:

  • Portfolio och uppgift, 12 sidor
  • Skriftlig motivering, 1 sida
  • CV, 1 sida

Namnge dokumentet med ”Möbelsnickeri” och ditt namn.

Ladda upp PDF-dokumentet på Mina sidor på antagning.se senast 15 april. Granska det noga innan du laddar upp det.

Mer information om hur du laddar upp dokument finns här.

Antagningsbesked

Antagningsbeskedet publiceras på antagning.se 11 juli.

Frågor?

Kontakta Maria Leijonhielm, koordinator på Malmstens LiU.

maria.leijonhielm@liu.se
013-28 23 22

Kandidatprogram i möbelsnickeri

Malmstens Linköpings universitet