Ansökningsinformation Möbeltapetsering

Kandidatprogrammet i möbeltapetsering har ett alternativt urval. Här beskriver vi hur antagningsprocessen ser ut och vilka dokument du behöver ladda upp i samband med ansökan.

Behörighet

Grundläggande behörighet.

Särskild behörighet: dokumenterad teknisk och konstnärlig förmåga.

Antagningsprocess

Antagningen sker i två steg:

  1. Ditt uppladdade material bedöms.
  2. Du kallas till antagningsprov om ditt material godkänns. Kallelsen publiceras på Mina sidor på antagning.se 27 april. Antagningsprovet äger rum 10 maj på Campus Lidingö.

Anmälan

Anmälan görs på antagning.se (anmälningskod LiU-50143) senast 17 april 2023. Anmälan öppnar 15 mars.

Portfolio och uppgift

Din portfolio och uppgift ska vara utskrivbar i liggande A3-format och bestå av sammanlagt 12 sidor.

Portfolio del 1: Tekniska kunskaper och förmågor

10 foton av minst 5 föremål som visar dina tekniska kunskaper och förmågor i tapetsering och textilt hantverk. Beskriv i text i vilket sammanhang och när föremålen är utförda. 5 sidor.

Portfolio del 2: Konstnärliga kunskaper och förmågor

5 teckningar/bilder i färg/målningar (dvs inte tekniska ritningar). Det är tillåtet att använda ett bildbehandlingsprogram. Beskriv i text vilken teknik (exempelvis blyerts, tusch, kol, marker, kulspets, blandteknik) du använt samt när och i vilket sammanhang verken är utförda. 5 sidor.

Uppgift

Vi vill att du visar din förmåga att beskriva och analysera ett möbelföremål.

  1. Välj en stoppad möbel från 1800-talet. Motivera ditt val.
  2. Ange om möjligt stilperiod, tillkomsttid, stolmakare/tillverkare samt användningsområde/placering.
  3. Beskriv med text och skisser hur möbeln är eller kan vara tillverkad med avseende på material, tekniker och form samt beskriv klädseln. Var så utförlig och noggrann du kan i din beskrivning av objektets uppbyggnad vad gäller exempelvis stomme, stoppningsmaterial, textila material och vävar, fastsättningar och möten, slutgiltig form och klädselns utförande.
  4. Presentera möbeln med 3 fotografier, varav ett eller två tydligt visar sitsens form och utseende.
  5. Sätt samman text, skisser och foton, 2 sidor.

Skriftlig motivering och CV

Motivera varför du söker Möbeltapetseringsprogrammet (cirka 1 500 tecken) och sammanställ ett CV med tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet/praktik som är relevant för studier på Möbeltapetseringsprogrammet.

Det här ska du ladda upp

Ett 14-sidigt PDF-dokument i liggande A3-format (helst som en fil). Ange namn, personnummer och ”Möbeltapetsering” på varje sida. Dokumentet ska innehålla:

  • Portfolio och uppgift, 12 sidor
  • Skriftlig motivering, 1 sida
  • CV, 1 sida

Namnge dokumentet med ”Möbeltapetsering” och ditt namn.

Ladda upp PDF-dokumentet på Mina sidor på antagning.se senast 17 april. Granska det noga innan du laddar upp det.

Mer information om hur du laddar upp dokument finns här.

Antagningsbesked

Antagningsbeskedet publiceras på antagning.se 12 juli.

Frågor?

Kontakta Maria Leijonhielm, koordinator på Malmstens LiU.

maria.leijonhielm@liu.se
013-28 23 22

Kandidatprogram i möbeltapetsering

Malmstens Linköpings universitet