Fotografi av Karin Tonderski

Karin Tonderski

Biträdande professor

Jag är intresserad av användning och återanvändning av näringsämnen och vatten i ett hållbart samhälle, och former för samverkan kring detta. Sen gammalt har jag dessutom en svaghet för det mesta som rör våtmarker.

Publikationslista

2022

2021

Forskning

Nyheter

Organisation