Fotografi av Karin Tonderski

Karin Tonderski

Biträdande professor

Jag är intresserad av användning och återanvändning av näringsämnen och vatten i ett hållbart samhälle, och former för samverkan kring detta. Sen gammalt har jag dessutom en svaghet för det mesta som rör våtmarker.

Publikationslista

2024

Giacomo Carraro, Karin Tonderski, Alex Enrich Prast (2024) Solid-liquid separation of digestate from biogas plants: A systematic review of the techniques' performance Journal of Environmental Management, Vol. 356, Artikel 120585 Vidare till DOI
Polina Skvortsova, Iryna Ablieieva, Karin Tonderski, Yelizaveta Chernysh, Leonid Plyatsuk, Iryna Sipko, Hanna Mykhno (2024) Synergetic Effect of Digestate Dissolved Organic Matter and Phosphogypsum Properties on Heavy Metals Immobilization in Soils Journal of Engineering Sciences, Vol. 11, s. H9-H20 Vidare till DOI
Genevieve Metson, Karin Tonderski, Elizabeth Carlsson (2024) Flöden i stadsodlingar: ett konstnärligt och vetenskapligt utforskande av hur näringsämnen rör sig i Linköpings trädgårdar
Genevieve Metson, Karin Tonderski, Elizabeth Carlsson (2024) Flowing through urban agriculture: Art-science explorations of nutrient movement through Linköping's gardens

2023

Madeleine Larsson, Karin Tonderski, Genevieve Metson, Nils-Hassan Quttineh, Johanna Orsholm (2023) Towards a more circular biobased economy and nutrient use on Gotland: finding suitable locations for biogas plants
Anna Sieczko, Paulien van de Vlasakker, Karin Tonderski, Genevieve Metson (2023) Seasonal nitrogen and phosphorus leaching in urban agriculture: Dominance of non-growing season losses in a Southern Swedish case study Urban Forestry & Urban Greening, Vol. 79, Artikel 127823 Vidare till DOI

Forskning

Nyheter

Två unga kvinnor tar prover i en odling framför flervåningshus.

Stadsodling - bara gott eller också en risk?

I många städer märks ett växande intresse för att odla ätbart. Närodlade grönsaker, frisk luft och social gemenskap lockar. Men finns det också en baksida av stadsodling i form av läckage av näringsämnen till vattendrag? Det vill forskare ta reda på.

forskare tar vattenprover på kolonilott.

Stadsodlingens fördelar och risker studeras av forskare

Att odla ätbart inne i städer blir allt mer populärt. Men hur mycket näring behöver växterna egentligen och läcker överflödig näring från stadsodlingar till vattendrag? Olika aspekter av urban odling undersöks nu i ett forskningsprojekt.

Person på traktor i motljus.

13 miljoner till forskning om landsbygdsutveckling

Kampradstiftelsen anslår drygt 13 miljoner kronor till tre forskningsprojekt om landsbygdsutveckling vid Linköpings universitet. Forskare vid LiU är även kopplade till ett projekt vid Jönköping University som också beviljas medel från stiftelsen.

Organisation