Att vara biomedicinare handlar om att förstå sjukdomar och att bidra till att förbättra dagens diagnos- och behandlingsmetoder. Din kunskap om gener, molekyler och celler är värdefull inom såväl läkemedelsindustrin och bioteknikföretag som på andra forskningslaboratorier

Linköpings universitet erbjuder utbildning inom biomedicin på både grund- och avancerad nivå. På våra program för du studera ämnen som biokemi, cell- och molekylärbiologi, fysiologi, genetik, neurologi och immunologi, samtidigt som du får bearbeta biomedicinska problem ur olika vetenskapliga perspektiv. Tillsammans med avancerade laborativa moment, modern laboratorieteknik, problembaserat lärande och projektledning får du en komplett biomedicinutbildning för framtiden.


Vårt biomedicinprogram hette tidigare Medicinsk biologi, men bytte 2018 namn till Experimental and Industrial Biomedicine och undervisas på engelska. 

Program inom biomedicin på engelska

Kontaktpersoner