Efterforskning av försvunna personer (EFP) är Polisens räddningstjänst och tar mycket stora resurser i anspråk. Det är också ett typiskt samverkansområde som engagerar inte bara Polisen utan också andra myndigheter och frivilliga.

 

Video

 

Cirka 25 000 personer anmäls försvunna varje år i Sverige. De flesta kommer snabbt tillrätta men cirka 400 personer bedöms vara i livsfara och blir föremål för efterforskning enligt Lagen om skydd mot olyckor, varav 25 procent hittas i dåligt skick och 11 procent hittas döda. Efterforskning av försvunna personer, EFP, är förhållandevis okänt i Sverige liksom volymen av personer som försvinner eller saknas. Ett försvinnande berör dessutom både den som saknas och närstående, men också Poliser och frivilliga som söker, och är mycket resurskrävande.

I takt med en åldrande befolkning, psykiska problem, våldsammare väderhändelser, ökande sociala klyftor och samt migration kan antalet försvinnanden och saknade personer generellt antas öka framöver. Därför är det viktigt att utveckla kunskap för att kunna förebygga försvinnanden och effektivisera efterforskningsprocessen.

Nyheter och aktiviteter

Forskning, nätverk och media