Studentövning, forskning och samverkan i ett - att finna en försvunnen person

Studentövning, forskning och samverkan i ett – att finna en försvunnen person.

Karta på datorskärm. Översiktlig bild av sökområdet.

David Gundlegård.David Gundlegård.

Svår terräng

I strålande sol och iskall vind genomfördes studentövningar i kursen Positioneringssystem. Studenter från civilingenjörsprogrammet Kommunikation, Transport och Samhälle samt masterprogrammet Intelligenta Transportsystem och Logistik fick öva praktiskt att i grupp finna en försvunnen person (forskningsingenjör i det här fallet).

I grupp fick studenterna skicka ut sökande i terrängen som guidades från en grupp framför datorn som till sin hjälp hade information från polisens sökprofiler omsatta i geodata, sensorer placerade på drönare och sökgrupp samt egenutvecklade positioneringsmetoder baserat på data från den försvunna personens mobil. Med hjälp av sensordata och positioneringsmetoder klarade de att finna sin saknade forskningsingenjör på någon timme också i terräng med mindre än tre meters sikt.

Närvarande var också forskare och representanter för Sjöfartsverket, Polisen, Svenska räddningsdrönare och Missing People Sweden som alla kort berättade om sin verksamhet och om olika forskningsprojekt som är igång kring efterforskning vid försvinnanden. Dagen gav också forskare och praktiker möjlighet att stämma av gemensamma frågor på området.

Demonstrationen var även en del i det Vinnova-finansierade projektet RASP.

  • För mer information om övningen, kontakta David Gundlegård (david.gundlegard@liu.se). Fler projekt inom området kan du hitta bland CARERS forskningsprojekt här.

Kontakt

Senaste nytt från LiU