Godstransporterna i städerna är både ineffektiva och har allvarlig miljöpåverkan. Forskare vid Linköpings universitet och VTI har under många år samarbetat med många städer och logistikleverantörer för att göra stadslogistik mer hållbar.

De sista transporterna fram till en butik eller annan mottagare – på engelska ”last mile delivery” – görs i dag ofta av halvtomma bilar som levererar en sorts varor till flera olika mottagare. För logistikföretagen innebär det många körningar och svårigheter att fylla bilarna med en och samma produkt – för mottagaren betyder det många mindre leveranser under en dag.

Att utsläppen från godstransporter i staden ska minskas, är ofta ett övergripande och styrande mål för samordnad varudistribution och stadslogistik. Därför en viktig del av arbetet har varit att skapa en insikt och förståelse för stadslogistiken. Vi har haft flera möten och seminarier med de olika aktörerna vilket har lett till bland annat att vi har tagit fram en handbok i hur man utformar affärsmodeller för stads- logistik och konsolideringscentra.  

Under tiden från 2010 till idag har ett antal konsolideringsterminaler för samordnade transporter utvecklats som direkt resultat av vår tillämpade stadslogistikforskning. En annan exempel på tillämpning av vår forskning är samarbete med Alfredssons Transport i Norrköping där vi har arbeta med företagens processledning för att göra logistikverksamheten grönare.

Vill du veta mer tveka inte att kontakta oss eller läs rapporten nedan. 

 

Läs rapporten

Relaterad forskning

Organisation