Mikroskopienheten är en resurs för avancerad ljus- och elektronmikroskopi, provpreparation och bildbehandling. Mikroskopienheten finns i Hus 462, ingång 71, plan 10.
Olika bilder från elektronmikroskopTill Mikroskopienheten är nya och erfarna användare välkomna att diskutera frågor gällande visualisering, lära sig provpreparation för elektronmikroskopi, histologi och olika former av fluorescens, och att bli upplärda till att själva använda mikroskopen, utrustning för provpreparation och mjukvaror för bildbehandling.

Efter en obligatorisk introduktion och träning på utrustning är användare fria att boka laboratorium och utrustning inom enheten. 

Tjänster

Kontakt

Bokningskalender