Information till handledare på Forskarlinjen

Ska du handleda en läkarstudent på Forskarlinjen? Här finns mer information om vad du behöver samt kontaktuppgifter. 
Kontakta samordnare Ewa Westny.

Kontakt

Forskarlinjen