Forskarutbildningen vid ISY bedrivs inom ämnet Elektro- och systemteknik vilket omfattar ett brett spektrum av metoder för analys, modellering och konstruktion inom Reglersystem, Elektronik, Telekommunikation och Datorseende.

Forskarutbildningen inom Elektro- och systemteknik syftar till att utbilda tekniska licentiater och doktorer med förmåga att förstå och utveckla metodiker inom fältet. Tack vare den industrinära verksamheten är licentiater och doktorer inom områden väldigt attraktiva på arbetsmarknaden.

Forskarutbildningsämnet Elektro- och systemteknik;

  • har en stark förankring i matematik och matematisk modellering av fysikaliska system
  • fokuserar på analys och konstruktion av system med industriella tillämpningar
  • är tvärvetenskapligt till sin natur då analys och konstruktion av komplexa system kräver kunskap från flera olika delområden
  • angränsar också mot andra discipliner, särskilt inom datavetenskap, då konstruktion av komplexa system innefattar partitionering och integration av hårdvara och mjukvara.

Studieplaner

Kontaktpersoner

Relaterat innehåll

Forskarutbildning vid Linköpings universitet