Forskarutbildningen i materialvetenskap, med en särskild koppling till den kondenserade materiens fysik och nanoteknologi, är inriktad mot experimentell verksamhet på material, men inkluderar också beräkningar och modellering av dessa material.

Fysikhuset, Campus Valla, Linköpings universitet. Foto: Ulrik Svedin

Materialvetenskapen vid Linköpings universitet är en etablerad världsledande forskningsmiljö, känd för att skapa funktionella tunnfilmsmaterial, avancerade halvledare och unika nanomaterial. Vi utvecklar nya materialstrukturer för energilagring, energiåtervinning, terahertzelektronik, hårda ytbeläggningar, batterier, bränsleceller, neutronoptik och mycket annat. Forskarutbildningen inom materialvetenskap leder till expertis och erfarenhet av utveckling av material, samt avancerade metoder för att ta fram dessa. Det är en experimentellt grundad vetenskap med nära kopplingar till teori och beräkningsmetoder. Med utgångspunkt i superdatorberäkningar har man identifierat nya material med exceptionella egenskaper.

Strävan att förstå ett materials uppbyggnad inifrån och ut ger resultat av avgörande betydelse för samhällsutvecklingen. Materialteknik har alltid varit en central del av människans historia och civilisation, vilket märks av hur epoker uppkallats efter vilka material som använts: stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Modern materialvetenskap, däremot, handlar inte bara om att tillverka material, utan koncentrerar sig på att förstå sambandet mellan tillverkningsprocessen, materialets struktur och dess egenskaper samt hur denna förståelse kan användas för att designa material utifrån specifika önskemål.

Materialvetenskap har utvecklats från ett ingenjörsmässigt fält till att också vara grundvetenskapligt och högteknologiskt, med teoretiska och experimentella metoder väl integrerade, utan att glömma vikten av att inspireras av verkliga tillämpningar. Nya material med kombinationer av olika grundämnen i nya blandningar upptäcks också ständigt. Drivkraften i denna utveckling hittar vi såväl inom materialvetenskapen i sig som inom olika tillämpningsområden där man ser begränsningarna i dagens material och möjligheterna med dessa nya material.

Vi samarbetar med ett stort antal företag som inspirerar forskningen, tar vidare resultaten till tillämpningar och kommersiella produkter, samt anställer våra många utexaminerade civilingenjörer och disputerade doktorer. Det handlar om internationella och svenska storföretag som Sandvik, ABB, Atlas Copco och SAAB, men i lika stor utsträckning om miljöns många avknoppningsföretag. Forskarutbildningen förbereder doktoranderna för en karriär inom alla dessa alternativ, för ledande positioner i industrin eller andra samhällssektorer, för entreprenörskap, såväl som för en akademisk bana.

Den vetenskapliga excellensen hos miljön och forskarutbildningen visas av vårt omfattande track record inom vetenskapliga publikationer och en lång rad anslag till både våra individuella forskningsledare och till miljöer och centra. Utöver Vetenskapsrådet får vi även ett flertal anslag från exempelvis European Research Council, Wallenberg-stiftelserna, Stiftelsen för Strategisk forskning, VINNOVA och EU:s ramprogram Horizon 2020.

Studieplan

Kontaktpersoner

Relaterat innehåll

Forskarutbildning vid Linköpings universitet