Nationalekonomi är läran om hushållning av begränsade resurser. Vi forskar på intuition, reflektion och emotion i ekonomiskt beslutsfattande. Som doktorand får du fördjupade kunskaper i nationalekonomisk teori och metod, kritisk medvetenhet, färdighet i forskningsmetodik samt självständig forskningserfarenhet.

Forskning 

Vid Linköpings universitet bedriver vi nationalekonomisk forskning inom flera områden, bland annat:

  • Psykologiska och neurologiska grunder för mänskligt beslutsfattande
  • Förutsättningar, möjligheter och utmaningar på arbetsmarknaden
  • Finansiella bubblor och kriser 
  • Miljö, transport och hållbar utveckling
  • Institutioners roll i samhället

Vi arbetar med främst empirisk forskning genom att tillämpa kvalificerade statistiska metoder på tillgängliga data och genom laboratorie- och fältexperiment. Vi har ett väl fungerande laboratorium, JEDI-lab, för att utföra ekonomiska experiment.

Forskarutbildningen

Forskarutbildningen i nationalekonomi vid Linköpings universitet sker i samarbete med sju svenska lärosäten. Det innebär att du som doktorand har möjlighet att gå på kurser på de universitet och högskolor som ingår i samarbetet. 

Inom forskarutbildningen i nationalekonomi vid Linköpings universitet ligger tonvikten på beteendeekonomi och experimentell ekonomi.

Forskarutbildningen är en lärmiljö, där pågående forskningsprojekt, fördjupningskurser, seminarieserier, internationellt och nationellt konferensdeltagande och forskningssamarbete ingår.

Jobb och karriärmöjligheter efter examen

Utbildningen ger goda möjligheter till jobb efter disputation. Under utbildningen uppmuntras doktoranden att samarbeta med företag och aktörer utanför universitetet. Tidigare forskarstuderande har till exempel arbetat i forskningsprojekt tillsammans med Länsförsäkringar och Pensionsmyndigheten.

Under utbildningen har handledarna och de forskarstuderande regelbundna samtal om karriär och framtida vägval.

 

Intervju med doktorander

Mimmi berättar om forskarutbildningen i nationalekonomi. 

Mimmi Gustafsson, doktorand på IEI med ett stort leende på läpparna
Mimmi Gustafsson, doktorand på IEI Teiksma Buseva

Varför doktorerar du?
Jag hade jobbat som adjunkt flera år och även om jag verkligen gillar att undervisa så kände jag att jag ville vidareutvecklas och få nya utmaningar. Att forska och få bidra med ny kunskap inom områden som jag själv brinner för och tycker är intressanta är en otroligt lyxig och stimulerande sysselsättning. 

Hur är det att doktorera på LiU?
Till skillnad från större lärosäten är utbildningen lite friare och mer anpassat efter varje doktorand. Vi har en handledare från start och kan komma in i olika projekt tidigt under doktorandtiden. Jag upplever också att doktoranderna här blir en del av lärarkåren och gemenskapen på avdelningen direkt. Jag trivs väldigt bra med att doktorera på LiU.

Möt våra doktorander och doktorer

Allmän studieplan

Kontakt

Avhandlingar

Forskning inom nationalekonomi

Lediga doktorandtjänster

Organisation

Forskarutbildning vid LiU