Forskarutbildning inom nationalekonomi

Nationalekonomi är läran om hushållning av begränsade resurser. Vi forskar på intuition, reflektion och emotion i ekonomiskt beslutsfattande. Som doktorand får du fördjupade kunskaper i nationalekonomisk teori och metod, kritisk medvetenhet, färdighet i forskningsmetodik samt självständig forskningserfarenhet.

Forskning 

Vid Linköpings universitet bedriver vi nationalekonomisk forskning inom flera områden, bland annat:

  • Psykologiska och neurologiska grunder för mänskligt beslutsfattande
  • Förutsättningar, möjligheter och utmaningar på arbetsmarknaden
  • Finansiella bubblor och kriser 
  • Miljö, transport och hållbar utveckling
  • Institutioners roll i samhället

Vi arbetar med främst empirisk forskning genom att tillämpa kvalificerade statistiska metoder på tillgängliga data och genom laboratorie- och fältexperiment. Vi har ett väl fungerande laboratorium, JEDI-lab, för att utföra ekonomiska experiment.

Forskarutbildningen

Forskarutbildningen i nationalekonomi vid Linköpings universitet sker i samarbete med sju svenska lärosäten. Det innebär att du som doktorand har möjlighet att gå på kurser på de universitet och högskolor som ingår i samarbetet. 

Inom forskarutbildningen i nationalekonomi vid Linköpings universitet ligger tonvikten på beteendeekonomi och experimentell ekonomi.

Forskarutbildningen är en lärmiljö, där pågående forskningsprojekt, fördjupningskurser, seminarieserier, internationellt och nationellt konferensdeltagande och forskningssamarbete ingår.

Jobb och karriärmöjligheter efter examen

Utbildningen ger goda möjligheter till jobb efter disputation. Under utbildningen uppmuntras doktoranden att samarbeta med företag och aktörer utanför universitetet. Tidigare forskarstuderande har till exempel arbetat i forskningsprojekt tillsammans med Länsförsäkringar och Pensionsmyndigheten.

Under utbildningen har handledarna och de forskarstuderande regelbundna samtal om karriär och framtida vägval.

 

Intervju med doktorander

Kinga, Elisabeth och Gazi berättar om forskarutbildningen i nationalekonomi. 

Kinga Posadzy

Varför doktorerar du?

Att forska på Avdelningen för nationalekonomi är jätteroligt, mycket tack vare mina kollegor. Jag ingår i JEDI-lab (Judgement, Emotion, Decision, and Intuition Lab), som består av ett multidisciplinärt forskarlag. Under våra veckomöten och seminarier kan vi utbyta idéer och hjälpa varandra. Det är en styrka att vi kommer ifrån olika samhällsvetenskapliga ämnen, det gör att vi kan arbeta med projekt som spänner över flera discipliner. Det är inte vanligt att universitet har sådana här forskarlag. Jag tror att den här stimulerande forskningsmiljön är det som gör mina doktorandstudier så spännande.

Elisabeth Lång

Hur är det att doktorera?

Jag känner mig lyckligt lottad över att få doktorera vid avdelningen för nationalekonomi vid LiU då arbetsvillkoren och arbetsmiljön är en av de bästa som man kan ha som doktorand enligt min mening. Jag uppskattar speciellt alla trevliga kollegor jag har! Jag upptäckte redan vid skrivandet av min kandidatuppsats att det var forskning som jag ville hålla på med i framtiden. När jag sedan tog min magisterexamen var valet att börja doktorera ganska så enkelt. Min doktorsavhandling, ”Short- and Long-Term Influences of Education, Health Indicators, and Crime on Labor Market Outcomes”, inkluderar fem studier vars syfte är att förbättra förståelsen av hur utbildning, hälsoindikatorer och brottslighet påverkar arbetsmarknadsutfall på kort och lång sikt.

Gazi Salah Uddin

Varför doktorerar du på LiU?

Jag vill utveckla min karriär inom akademien och min kapacitet som forskare. Forskarutbildning är mycket strukturerad med särskild tonvikt på själva kärnan inom mikroekonomi, makroekonomi, kvantitativa metoder och olika specialiseringskurser. Detta gör det till en idealisk plats för att utveckla min teoretiska kunskap. De omfattande nationalekonomiska- och finansiella ekonometrikurserna kommer att fördjupa min förståelse av metoder och tekniker för empirisk utredning av tillämpad finansiell ekonomi. Jag är intresserad av nationalekonomins finansiella sida, särskilt ämnen som fokuserar på aktiekurser, utländsk valuta, inflation och asymmetriska strukturer inom finans.

Möt våra doktorander och doktorer

Allmän studieplan

Kontakt

Avhandlingar

Forskning inom nationalekonomi

Lediga doktorandtjänster

Organisation

Forskarutbildning vid LiU