Professor i nationalekonomi

Ali Ahmeds intressen spänner över forskningsområdena beteendeekonomi, experimentell ekonomi, ekonomiska perspektiv på diskriminering, religion och ekonomisk beslutsfattande och sexuell läggning och ekonomiska utfall. Ett utmärkande drag i Alis forskning är att han ofta använder experimentella metoder som klassrumsexperiment och fältexperiment. En del av hans forskning är dessutom tvärvetenskaplig och tangerar många gånger andra samhällsvetenskapliga ämnen som sociologi, psykologi och antropologi.

Diskrimineringsforskning

Ali har framförallt bidragit med att kartlägga olika former av diskriminering på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden. Han har arbetat mycket med att utveckla och förädla metoder för att upptäcka diskriminering. Diskrimineringsgrunderna kön, etnicitet, sexuell identitet, religion och ålder har varit i fokus i hans forskning.

Undervisning 

Ali är ansvarig för forskarutbildningen i nationalekonomi vid Linköpings universitet. Han undervisar dessutom mikroekonomisk teori och analys på avancerad nivå och handleder examensuppsatser i grundutbildningen.

Förtroendeuppdrag 

Ali är ledamot i Forsknings- och forskarutbildningsrådet vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, styrelsen för Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO) samt redaktionsrådet för tidskriften Ekonomisk Debatt. Han är anknuten forskare vid REMESO och Institutet för Analytisk Sociologi (IAS).

Publikationer Visa/dölj innehåll

2022

2021

Nyheter Visa/dölj innehåll

Senaste publikationer Visa/dölj innehåll

2022

2021

Forskargruppen i tillämpad mikroekonomi Visa/dölj innehåll