Forskarutbildning i pedagogik med inriktning mot arbete och arbetsliv

Inom allmän pedagogik griper forskningen över ett brett fält. Den riktas mot studier av olika aspekter av formell och informell påverkan av individer och grupper i olika åldrar, under olika tider och under olika samhällsförhållanden. Arbete och arbetsliv är en sådan aspekt, som är central i många människors liv, och utgör därför ett viktigt pedagogiskt forskningsområde.

Forskarutbildningen i pedagogik syftar till att bredda och fördjupa den forskarstuderandes kunskaper inom ämnet pedagogik och göra den forskarstuderande väl beredd för självständiga insatser inom forskning, utbildning och utvecklingsarbete. Målet för utbildningen är att den studerande ska förvärva förmåga att självständigt och kritiskt planlägga och genomföra en kvalificerad forskningsinsats samt att presentera och sprida sina forskningsresultat och kunskaper nationellt och internationellt, inom och utanför akademin.

Utbildningen för doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng och består av en kursdel om 90 högskolepoäng och en avhandlingsdel om 150 högskolepoäng.

Allmän studieplan

Kontakt

Disputationer vid LiU

Relaterat innehåll

Forskarutbildning vid Linköpings universitet