Forskningen i sociologi spänner över ett vitt område. Arbete och arbetsliv är centralt i många människors liv och utgör därför ett viktigt sociologiskt forskningsområde. Utbildningen syftar till att den studerande skall utveckla god förmåga till vetenskaplig analys av och självständig forskning om samhälleliga processer, strukturer och förändringar med inriktning mot arbete och arbetsliv.

Utbildningen omfattar 240 hp och består av en kursdel om 90 hp och avhandlingsdel om 150 hp.

Allmän studieplan

Kontakt

Disputationer vid LiU

Relaterat innehåll

Forskarutbildning vid Linköpings universitet