Forskningen inom doktorandprogrammet Phoenix Erasmus Mundus Joint Doctoral Program Dynamics of Health and Welfare vid Linköpings universitet är tvärvetenskaplig, med en humanistisk-samhällsvetenskaplig inriktning, baserat bland annat på filosofi, etik, socialantropologi, statsvetenskap och psykologi.

Forskningen har fokus på frågor om välfärd och social förändring, folkhälsa, psykosociala faktorer och hälsa.

Programmet är ett EU-finansierat samarbetsprojekt mellan

  • Linköpings universitet,
  • L'Ecoles des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris), och 
  • Universidade de Evora och Universidade Nova de Lisboa (Portugal).

Förutom kurser, seminarier och handledning vid huvuduniversitetet tillbringar samtliga doktorander en mobilitetstermin vid ett av de andra partneruniversiteten. Under det första året anordnas två gemensamma kurser, som ska ge doktoranderna en fördjupad förståelse av det övergripande forskningsområdet, för alla doktorander inom programmet. Under år två erbjuds 3-6 månaders praktik/fältarbete.

Forskarutbildningen riktar sig till både svenska och internationella sökande. Arbetsspråken är engelska, franska eller portugisiska/spanska.

Eftersom programmet kommer att avslutas 2019 antas inga nya sökande.

Länk till Phoenix Erasmus Mundus

 

Kontakt

Relaterat innehåll

Organisation

Forskarutbildning vid Linköpings universitet