Mina forskningsintressen är främst amerikansk litteratur, i synnerhet amerikansk poesi, poetik, främst frågor om litterär auktoritet och agens, modernism, och den euro-amerikanska relationen i litteraturen.

Mitt avhandlingsprojekt handlade om hur den amerikanske poeten William Carlos Williams förhåller sig till Europa och traditionen i sina verk från perioden 1917–1928, med fokus på de strategier han utvecklar för att hantera den europeiska hegemonin. Studien visar att Europa fungerar som en användbar trop i hans författarskap och att hanteringen av Europa är en pågående process. 

Mitt nya forskningsprojekt, The Europe Trope: Constructions of Europe in American Poetry,  som delfinansieras av Birgit och Gad Rausings Stiftelse för Humanistisk Forskning, är ett studium av Europatropen i amerikansk poesi över tid, där jag särskilt intresserar mig för hur omförhandlingar av Europa och den euro-amerikanska relationen i stort påverkar konfigureringar av Europa i poesin. Om Europa historiskt har varit en väg till auktoritet för amerikanska poeter, vilken roll spelar Europa idag? 

Konferenspresentationer

“A Mapping of Poetic Agency” Agency/Poetics/Media internationell workshop, Linköpings universitet, 26 november, 2015.
“Swarming European Consciousness Revisited: In the American Grain as a Rewriting of the Conversation in The Great American Novel” American Literature Association, Boston. Maj 2015
“The Euro-American Relationship in Writing: Counterhegemonic Literary Strategies” Spring Academy, Center of American Studies in Heidelberg, Germany. Mars 2015.
"Words Cleaned: Stein as (American) Strategy in the Work of William Carlos Williams", "A Valentine for Gertrude Stein" conference, Köpenhamn. Maj 2014
“William Carlos Williams and Shakespeare: Claiming Tradition”. Högre seminarium, Linköpings universitet. December 2013.
"William Carlos Williams and Paris", SAAS (Swedish Association for American Studies), Uppsala. September 2012.
"Europe and the Construction of the American Poet: Positioning of the Literary Self", NorLit Roskilde. Augusti 2011.

Konferenser, paneler, workshops

Chair på panelen “Borders and Crossings: Time and Space in William Carlos Williams” the Modern Language Association (MLA) Convention, Austin. Januari 2016.
Internationell workshop Agency/Poetics/Media. 26/11 2015. Linköpings Universitet. Chair samt presentation av paper.

Stipendier

Helge Ax:son Johnsons Stiftelse, 2016.
Birgit och Gad Rausings Stiftelse för Humanistisk Forskning, 2015.  
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, 2015. 
Sverige-Amerikastiftelsen (Suzanne Bonnier Fellow), 2010. 

Publikationer
Visa/dölj innehåll

CV
Visa/dölj innehåll

Akademiska examina

Fil. dr. i Språk och kultur, Linköpings universitet, 2015
Fil. mag. i litteraturvetenskap, Linköpings universitet, 2006
Fil. mag. i engelska, Linköpings universitet, 2006
Gymnasielärarexamen i svenska och engelska, Linköpings universitet, 2007

Anställningar 

Lektor i engelska, Linköpings universitet.
Biträdande lektor i engelska, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping.

Undervisning

  • Kurser i engelska
  • Handledning av examensarbeten