Kurser inom forskarutbildningarna vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS)

Institutionen för kultur och samhälle erbjuder flera forskarutbildningskurser inom humaniora och samhällsvetenskap.

Du som är forskarstuderande vid IKOS är välkommen att ta del av alla våra kurser. Doktorander från andra institutioner vid Linköpings universitet och doktorander från andra lärosäten får gärna delta i mån av plats. Vissa kurser kan också ge plats för avancerade masterstudenter med särskilt starka skäl. En förutsättning för att delta och få poäng är att du är antagen till någon forskarutbildning och har din handledares samtycke.

Listan nedan omfattar kurser som ges av IKOS samt den institutionsövergripande plattformen LiU Humanities. För mer information, kontakta kursansvarig för den kurs du vill veta mer om. 

Ytterligare kurser inom humaniora och samhällsvetenskap vid Filosofiska fakulteten. 

Kursutbud

Vårterminen 2023

Litteraturanalys, 7,5 hp

Institution: Institutionen för kultur och samhälle (IKOS)
Forskarutbildning: Språk och Kultur (SoK)
Kursansvarig: Jesper Olsson
Forskarutbildningsstudierektor: Elin Käck
Period: 24 april-30 maj, 2023
Språk: Bestäms i samråd med kursdeltagarna (svenska eller engelska)
Anmälan: Anmäl dig till Jesper Olsson

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper inom den litteraturvetenskapliga teoribildningens och analyspraktikens centrala problemområden och förbereder inför
självständiga insatser inom forskning och utvecklingsarbete.

Läs mer om kursen och se schema.

Skrivande och litterär gestaltning

Institution: Institutionen för kultur och samhälle
Kursansvarig: Susanna Alakoski, Avdelningen för socialt arbete
Lärare: Susanna Alakoski
Period: 12-16 juni, 2023
Anmälan: Anmäl dig till Magnus Dahlstedt. Begränsat antal platser!

I kursen behandlas konsten att skriva. Kursen ger forskarstuderande möjlighet att inspireras i sitt eget skrivande. I kursen behandlas vad som utmärker det skönlitterära språket, och hur det kan användas inom akademiskt skrivande. I kursen diskuteras vidare skillnader mellan olika slags texter, exempelvis biografi, dokumentärroman och roman, och de utmaningar och möjligheter som finns med olika typer av skrivande. Kursens innehåll inspirerar forskarstuderande till att hitta språklig lust och ger tillfälle att tillämpa olika verktyg för litterär gestaltning avsedd att utveckla och förstärka akademisk text.

Läs mer om kursen, schema och anmälan (PDF).

Introductory Course in Research Ethics, 4,5 hp

Institution: Institutionen för kultur och samhälle
Kursansvarig: Elin Palm, Avdelningen för filosofi och tillämpad etik
Lärare: Johanna Nählinder
Period: 27 februari - 29 mars 2023
Anmälan: Registrera dig via mejl till Monica Wise, senast den 17 februari 2023.

This is an introductory course in research ethics within the social sciences and humanities and it is open to doctoral students, supervisors and researchers at Linköping University. The course covers research ethical problems and concepts, such as autonomy and informed consent, scientific fraud and misconduct and the researcher's responsibility for the consequences of his/her research. Research ethical declarations and Swedish legislation on research ethics are introduced. Field-specific research problems are discussed as well as research ethical problems experienced by the course participants. After completing the course, the student should be able to identify and describe common research ethical problems, suggest solutions to the problems and justify the solutions by means of basic ethical principles. The student should also have proficiency in filling in an application for ethical trial of research. The course will mainly be taught at campus Valla, Linköping, with some lectures/seminars taught via Zoom.

Tidigare kurser

Skrivande och litterär gestaltning
Institution: Institutionen för kultur och samhälle
Kursansvarig: Susanna Alakoski, Avdelningen för socialt arbete
Lärare: Susanna Alakoski
Period: 13-17 mars, 2023

Critical Problems in Social and Cultural Theory, 7,5 hp eller 15 hp (med avslutande artikel)
Institution: Institutionen för kultur och samhälle (IKOS)
Forskarutbildning: Forskarutbildning i etnicitet och migration, REMESO
Kursansvarig: Stefan Jonsson
Forskarutbildningsansvarig: Peo Hansen
Forskarutbildningsstudierektor: Catrin Lundström
Period: september 2022 – juni 2023

Research Methods in Ethnic and Migration Studies, 7,5 hp
Institution: Institutionen för kultur och samhälle (IKOS)
Forskarutbildning: Forskarutbildning i etnicitet och migration, REMESO
Kursansvariga: Olav Nygård och Kristoffer Jutvik
Forskarutbildningsansvarig: Peo Hansen
Forskarutbildningsstudierektor: Catrin Lundström
Period: Intensivvecka 5–9 december
Kursen ges inom ramen för REMESO international Graduate School in Migration

Kritiska och reflexiva förhållningssätt till kulturvetenskaplig teori och metod, 15 hp, helfart
Institution: Institutionen för kultur och samhälle (IKOS)
Forskarutbildning: Kultur och samhälle
Kursansvariga: Johanna Dahlin och Martin Fredriksson
Forskarutbildningsstudierektor: Catrin Lundström
Period: Vt 2022

Kunskapens rörelse: mellan form och norm, 7,5 hp
Institution: Institutionen för kultur och samhälle (IKOS)
Forskarutbildning: Kultur och samhälle i samarbete med tidskriften Culture Unbound och forskningshubben KOMPASS.
Kursansvarig: Eva Hemmungs Wirtén
Forskarutbildningsstudierektor: Catrin Lundström
Period: Kursen ges i början av vt 2022

Reimagining the Humanities, 3 ECTS for participating and another 7 ECTS if you write a course paper
Organisatör: LiU Humanities
Kursansvarig: Madina Tlostanova
Period: Ht 2021, v 37, 13-16 September

The Political Economy of International Migration
Institution: Institutionen för kultur och samhälle (IKOS)
Forskarutbildning: Forskarutbildning i etnicitet och migration, REMESO
Kursansvariga: Peo Hansen och Claudia Tazreiter
Forskarutbildningsstudierektor: Catrin Lundström
Period: Intensivvecka prel 29 november –3 december

Kvalitativa metoder inom samhällsvetenskap, 7,5 hp
Institution: Institutionen för kultur och samhälle (IKOS)
Forskarutbildning: Välfärdsrätt
Kursansvarig: Anna Lundberg
Forskarutbildningsstudierektor: Catrin Lundström
Period: Meddelas senare

Migrationen och lagen – en läskurs, 7,5 hp
Institution: Institutionen för kultur och samhälle (IKOS)
Forskarutbildning: Välfärdsrätt
Kursansvarig: Anna Lundberg
Forskarutbildningsstudierektor: Catrin Lundström
Period: Meddelas senare

Historiedidaktik – en orienteringskurs, 7,5 hp
Institution: Institutionen för kultur och samhälle (IKOS)
Forskarutbildning: Pedagogiskt arbete med ämnesdidaktisk inriktning
Kursansvarig: David Ludvigsson
Forskarutbildningsstudierektor: Elin Käck
Period: Vt 2021, start 4 februari (februari - maj)
Kursen kan även läsas med en individuell fördjupningsdel som 7,5+7,5=15 hp

Litteraturanalys, 7,5 hp

Institution: Institutionen för kultur och samhälle (IKOS)
Forskarutbildning: Språk och Kultur (SoK)
Kursansvarig: Jesper Olsson
Forskarutbildningsstudierektor: Elin Käck
Period: Vt 2021, v 18-21
Språk: Bestäms i samråd med kursdeltagarna (svenska eller engelska)

Språk- och interaktionsanalys, 7,5 hp
Institution: Institutionen för kultur och samhälle (IKOS)
Forskarutbildning: Språk och Kultur (SoK)
Kursansvarig: Leelo Keevallik
Forskarutbildningsstudierektor: Elin Käck
Period: Vt 2021, v 4-8
Språk: Bestäms i samråd med kursdeltagarna (svenska eller engelska)

Pedagogiskt arbete – en orientering om fältets metoder, 7,5 hp
Institution: Institutionen för kultur och samhälle (IKOS)
Forskarutbildning: Pedagogiskt arbete med ämnesdidaktisk inriktning
Kursansvariga: Bengt-Göran Martinsson och David Ludvigsson
Forskarutbildningsstudierektor: Elin Käck
Period: Kursen startar med kursinformation i november 2020 och fortsätter sedan under vårterminen fram till vecka 8.

Forskarutbildningar vid IKOS

Organisation