Kurser inom forskarutbildningarna vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS)

Institutionen för kultur och samhälle erbjuder flera forskarutbildningskurser inom humaniora och samhällsvetenskap. 

Du som är forskarstuderande vid IKOS är välkommen att ta del av alla våra kurser. Doktorander från andra institutioner vid Linköpings universitet och doktorander från andra lärosäten får gärna delta i mån av plats. Vissa kurser kan också ge plats för avancerade masterstudenter med särskilt starka skäl. En förutsättning för att delta och få poäng är att du är antagen till någon forskarutbildning och har din handledares samtycke.

Listan nedan omfattar kurser som ges av IKOS samt den institutionsövergripande plattformen LiU Humanities. För mer information, kontakta kursansvarig för den kurs du vill veta mer om. 

Ytterligare kurser inom humaniora och samhällsvetenskap vid Filosofiska fakulteten. 

KursutbudVisa/dölj innehåll

Historiedidaktik – en orienteringskurs, 7,5 hp
Institution: Institutionen för kultur och samhälle (IKOS)
Forskarutbildning: Pedagogiskt arbete med ämnesdidaktisk inriktning
Kursansvarig: David Ludvigsson
Forskarutbildningsstudierektor: Elin Käck
Period: vt 2021, start 4 februari (februari - maj)
Språk:
Kursen kan även läsas med en individuell fördjupningsdel som 7,5+7,5=15 hp 

Litteraturanalys, 7,5 hp
Institution: Institutionen för kultur och samhälle (IKOS)
Forskarutbildning: Språk och Kultur (SoK)
Kursansvarig: Jesper Olsson
Forskarutbildningsstudierektor: Elin Käck
Period: vt 2021, v 18-21
Språk: Bestäms i samråd med kursdeltagarna (svenska eller engelska)

Språk- och interaktionsanalys, 7,5 hp
Institution: Institutionen för kultur och samhälle (IKOS)
Forskarutbildning: Språk och Kultur (SoK)
Kursansvarig: Leelo Keevallik
Forskarutbildningsstudierektor: Elin Käck
Period: vt 2021, v 4-8
Språk: Bestäms i samråd med kursdeltagarna (svenska eller engelska) 

Pedagogiskt arbete – en orientering om fältets metoder, 7,5 hp
Institution: Institutionen för kultur och samhälle (IKOS)
Forskarutbildning: Pedagogiskt arbete med ämnesdidaktisk inriktning
Kursansvariga: Bengt-Göran Martinsson och David Ludvigsson
Forskarutbildningsstudierektor: Elin Käck
Period: Kursen startar med kursinformation i november 2020 och fortsätter sedan under vårterminen fram till vecka 8. 

Reimagining the Humanities, 3 ECTS for participating and another 7 ECTS if you write a course paper
Organisatör: LiU Humanities
Kursansvarig: Madina Tlostanova 
Period: ht 2021, v 37, 13-16 September

För mer information, kontakta kursansvarig för den kurs du vill veta mer om.

Forskarutbildningar vid IKOSVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll