Tvärvetenskap - forskning - utbildning. Som doktorand möter du olika perspektiv på ditt och andra kunskapsområden. Som forskare måste du kunna navigera mellan dessa. I denna doktorandkurs problematiseras gränsöverskridandets konjunkturer och begrepp.

Öppen bok som illustrerar studier pågår.Öppen bok som illustrerar forskning pågår.Universitet som bildades runt 1970-talet drev ofta radikala idéer om tvärvetenskaplig kunskapsbildning, då inte sällan i stark motvind. Under en längre tid hade denna idé inte någon framskjuten position då det utvecklats en allmän acceptans för att kunskapsbildning äger rum över och mellan disciplinära gränser. Men tiderna ändras, även äldre universitet i Sverige som tidigare betraktade tvärvetenskap som ett uttryck för kunskapsnivellering, lyfter idag fram forskningsperspektiv där nyckelorden kan vara ”gränsöverskridande” och ”förutsättningslöst”. Samtidigt som ”tvärvetenskap” idag kan låta både självklart och 1970-tal, så kan samtidens tal om ”interdisciplinaritet” och ”integrativt lärande” uppfattas som avväpnande fräscht. Intresset för interdisciplinaritet och integrativt lärande inom utbildning, forskning, policyarbete och professioner följer konjunkturer. Benämningarna på sådan kunskapsbildning skiftar över tid och påverkas av både inre och yttre faktorer. Medvetenheten om globala problem inom utbildning, energi, hälsa, miljö, säkerhet och teknologisk utveckling leder idag till ett förnyat intresse för interdisciplinaritet och integrativt lärande, bland annat omvittnat av aktuella temanummer av Nature, Theory, Culture & Society, och Contemporary Social Science.

Att navigera med kunskapsbildningens begrepp

Doktorander möter under sin utbildning olika perspektiv på sitt kunskapsområde och kommer i sin fortsatta roll som forskare att behöva navigera mellan dessa. Att vara förtrogen med kunskapsbildningens konjunkturer och att kunna förstå och tillämpa de begrepp som används för att diskutera villkoren för kunskapsproduktion blir en allt viktigare kompetens som forskare. Kursen Interdisciplinaritet/integrativt lärande fördjupar dessa frågor i relation till interdisciplinaritetens teori, retorik och praktik; dess historia och dynamik; disciplinernas historia; kunskapssamhället och styrningen av kunskapsproduktionen; interdisciplinaritet och interprofessionalitet; intersektionalitet, transdisciplinaritet, ”stakeholders”, ”boundary work”, ”assemblages” och alternativa sätt att benämna villkoren för kunskapsbildning.

Hösten 2022 med start vecka 39

Kursen omfattar 7,5p och ges under HT 2022 inom ramen för forskarutbildningen i Pedagogiskt arbete, Linköpings universitet, Campus Norrköping. Den kommer att genomföras på halvfart under höstterminen med början vecka 39. Kursledare är docent Jörgen Nissen, IBL och professor Per-Anders Forstorp, IKOS vilka tidigare disputerat vid tema Teknik och social förändring respektive tema Kommunikation. De har bägge byggt upp interdisciplinära verksamheter vid Uppsala universitet och KTH samt var med vid starten av Campus Norrköping som var färgad av högt ställda tvärvetenskapliga ambitioner. Tillsammans har de arbetat med det VR-finansierade projektet ”Det gränsöverskridande lärandets innehåll och organisering” som omfattade etnografisk-didaktiska studier av interdisciplinära utbildningsprogram och forskarskolor i Sverige.

En kurs för alla ämnen, teman och forskarskolor - kontakt

Kursen är öppen för doktorander från alla universitet och högskolor. Antalet deltagare är begränsat till 15 doktorander. Vi välkomnar anmälningar från alla ämnen, teman och forskarskolor. För information och kontakt Per-Anders Forstorp eller Jörgen Nissen. För intresseanmälan ber vi dig sända e-post till oss bägge där du berättar vem du är, vilken forskarutbildning du är antagen till och hur långt du kommit. Vi ber dig också att på högst en halv A4 motivera varför du vill gå denna kurs och hur du tänker dig att den kan bidra till din forskning/forskarutbildning. Välkommen med frågor om kursen eller din anmälan!

Kontakt

Relaterad information

Organisation