Det finns många olika sätt att bli lärare i fritidshem. Oavsett din studiebakgrund eller yrkeserfarenhet hittar du en utbildning som passar dig på Linköpings universitet.

Olika vägar till grundlärare i fritidshem

Har du ingen yrkeserfarenhet och vill studera på heltid?

Då är ordinarie grundlärarprogram fritidshem något för dig. Vi finns både i Norrköping och som decentraliserad utbildning på lokala campus. Se aktuella orter på programsidan.

Grundlärarprogrammet i fritidshem, 180hp

Är nyfiken på utbildningen och vill prova en kurs

Vi har fristående kurser på deltid och distans för dig som vill komma i gång med studier som kan leda till en lärarexamen. Eller för dig som vill känna på hur det kan vara att studera.

Fristående kurser

Har du minst tre års yrkeserfarenhet från fritidshem?

Erfarenhetsbaserad fritidshem kräver 3 års yrkeserfarenhet, men utan krav på tidigare studier eller nuvarande anställning. Studietakten är 75% med en fast studiedag per vecka. Utbildningen ges i decentraliserad form på lokala campus.

Grundlärare i fritidshem erfarenhetsbaserad, 180hp

VAL – om du jobbar i fritidshem och vill studera på deltid

Vidareutbildning av lärare, VAL är för obehöriga lärare som vill kombinera jobb med distansstudier. Du behöver 2 års lärarerfarenhet och en pågående anställning i fritidshem och 30 hp tidigare högskolestudier som är relevanta i examen. Om du har mer än 8 års lärarerfarenhet i fritidshem kan du vara behörig till programmet utan tidigare studier.

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL

Utbildningar

Frågor och svar - Grundlärare i fritidshem erfarenhetsbaserad

Vilka är behörighetskraven?

Grundläggande behörighet på grundnivå samt Naturkunskap 1b/(1a1 och 1a2), Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2), Engelska 6 eller Naturkunskap A, Samhällskunskap A, Engelska B. 

Därutöver krävs Tre års dokumenterad yrkeserfarenhet motsvarande heltid inom pedagogisk verksamhet efter den 1 juli 1998 varav minst två år ska vara sammanhängande på minst halvtid i fritidshem. Du ska ha haft en roll som fritidspedagog eller lärare i fritidshemmet och ha undervisat enligt läroplanen. Detta ska framgå av tjänstgöringsintyget.

Hur ansöker jag till den erfarenhetsbaserade utbildningen?

Du ansöker via Antagning.se, se länkar längst upp på denna sida.

I din ansökan behöver du bifoga intyg om arbetslivserfarenhet. Detta ska framgå av intyget:

  • att du har minst tre års yrkeserfarenhet motsvarande heltid inom pedagogisk verksamhet efter den 1 juli 1998. Minst två år ska vara sammanhängande på minst halvtid i fritidshem.
  • att du ska ha haft en roll som fritidspedagog eller lärare i fritidshemmet och ha undervisat enligt läroplanen.

Intyg om yrkeserfarenhet

Varför ska jag välja den erfarenhetsbaserade utbildningen?

Passar för dig som vill ingå i en studiegrupp och studera tillsammans med andra. Du träffar studiekamrater och lärare kontinuerligt en dag i veckan på det campus som du är antagen till.

Din arbetslivserfarenhet tas till vara och du får uppgifter som är direkt kopplade till fritidshemsverksamheten. Du kan göra VFU på din arbetsplats. Om du inte har någon tjänst under studietiden ordnar LiU en VFU-plats.

Frågor och svar - Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen

Vilka är behörighetskraven för VAL fritidshem?

VAL vänder sig till obehöriga lärare som inte har mer än 120 hp kvar till en lärarexamen. Du ska vara verksam som lärare på minst halvtid under studietiden. För inriktning fritidshem ska du också ha:

  • minst 2 års lärarerfarenhet från fritidshem och minst 30 hp tidigare studier som kan ingå i examen

eller

  • minst 8 års lärarerfarenhet från fritidshem med en total omfattning av minst 75 procent. Minst tre år ska vara sammanhängande. Du ska ha varit anställd sex månader före sista ansökningsdag. 

Du ska ha haft en roll som fritidspedagog eller lärare i fritidshemmet och ha undervisat enligt läroplanen. Detta ska framgå av tjänstgöringsintyget som du bifogar med din ansökan.

Hur ansöker jag till VAL?

Webbanmälan görs genom VAL:s nationella webbplats. Därefter skickas utskriven anmälan och bilagor in med post.

Hur vet jag hur mycket som fattas för att nå en grundlärarexamen i fritidshem?

Om du har svårt att själv bedöma dina akademiska meriter eller din samlade lärarerfarenhet så ansök till VAL. Då kommer vi att granska din ansökan och om du blir antagen kommer du få en individuell studieplan.

Om jag påbörjat lärarprogrammet tidigare och nu vill läsa klart och ta ut en examen. Kan jag göra det via VAL?

Ja, under förutsättning att du är verksam som lärare och att det inte saknas mer än 120 hp för examen. Är du redan student på en reguljär utbildning, eller bara har lite kvar i en tidigare lärarutbildning, kan det vara smidigare att läsa klart den. Vänd dig i så fall till ditt lärosäte och pågående program.

Om jag bara har studerat en termin tidigare och nu arbetar som lärare, kan jag då söka VAL fritidshem?

Normalt behöver du 30 hp tidigare studier (ämne och/eller utbildningsvetenskaplig kärna) som kan ingå i lärarexamen. Annars ryms du inte i VAL som högst får omfatta 120 hp. Kontakta studievägledare för tips på kurser som kan passa. Om du har minst 8 års lärarerfarenhet får du tillgodoräkna mer i utbildningen och kan därför rymmas även utan tidigare studier.

Varför ska jag välja VAL?

VAL passar bäst för dig som har tidigare studier och/eller lärarerfarenhet och som vill arbeta minst halvtid som lärare samtidigt som du studerar. Studierna sker på deltid och till största delen på distans. Tidigare lärarerfarenhet och studier kan tillgodoräknas. Du får en individuellt anpassad studieplanering och läser de kurser som just du behöver för att nå en grundlärarexamen inriktning fritidshem.

Studievägledning

Reportage och artiklar