Presentation

Min forskning handlar om detaljhandelsföretags förmåga att anpassa sin logistik i en värld som är i ständig förändring.

I och med ökad globalisering och digitalisering har logistik fått en allt mer framträdande roll och att förse kunderna med god service genom välfungerande logistik har blivit ett viktigt konkurrensmedel inom all handel.

I min forskning studerar jag specifikt hur svenska detaljhandelsföretag anpassar sin logistik för att stödja olika strategiska initiativ. Detta innefattar till exempel hur logistiken ska utformas för att stödja en expansion till nya marknader eller skapandet av innovativa logistiklösningar gentemot kund. För att nå framgång behöver företag ständigt se över sin logistik för att på bästa sätt tillgodose framtida behov och hålla jämn takt med globala jättar så som Amazon och Alibaba.

För att möta framtidens utmaningar och hårdare konkurrens inom handeln behövs nytänkande, öppenhet och gott samarbete såväl internt som externt för att nå långsiktig framgång. Bortsett från min forskning undervisar jag i ett antal logistikkurser så som Projektkurs i logistik och Hållbara logistiksystem.

Kort fakta om mig

CV i korthet

 • Biträdande lektor, 2022
 • Tek.lic Logistik, 2019
 • Tek.dr Logistik, 2021
 • Civilingenjör, 2016

Undervisning 

 • TETS44 Logistik och kvalitetsutveckling: Examinator, Föreläsare, Seminarieledare
 • TETS38 Logistikprojekt: Handledare, Seminarieledare 
 • TETS36 Hållbara logistiksystem: Föreläsare, Seminarieledare
 • Exjobb i Logistik: Handledare

Utmärkelser

 • ICHCA PhD Thesis Award 2022 
 • Best doctoral student paper NOFOMA 2020
 • Artikel i branschtidningen Supply Chain Effect, nr 2/2019

Forskning

Senaste publikationer

2023

2022

Nyheter

Kollegor

Organisation