Presentation

Min forskning handlar om detaljhandelsföretags förmåga att anpassa sin logistik i en värld som är i ständig förändring.

I och med ökad globalisering och digitalisering har logistik fått en allt mer framträdande roll och att förse kunderna med god service genom välfungerande logistik har blivit ett viktigt konkurrensmedel inom all handel.

I min forskning studerar jag specifikt hur svenska detaljhandelsföretag anpassar sin logistik för att stödja olika strategiska initiativ. Detta innefattar till exempel hur logistiken ska utformas för att stödja en expansion till nya marknader eller skapandet av innovativa logistiklösningar gentemot kund. För att nå framgång behöver företag ständigt se över sin logistik för att på bästa sätt tillgodose framtida behov och hålla jämn takt med globala jättar så som Amazon och Alibaba.

För att möta framtidens utmaningar och hårdare konkurrens inom handeln behövs nytänkande, öppenhet och gott samarbete såväl internt som externt för att nå långsiktig framgång. Bortsett från min forskning undervisar jag i ett antal logistikkurser så som Projektkurs i logistik och Hållbara logistiksystem.

CVVisa/dölj innehåll

Utbildningar

Civilingenjör, LiU 2016
Teknologi Licentiat, LiU 2019

Andra meriter

Artikel i branschtidningen Supply Chain effect, nr 2/2019

ForskningVisa/dölj innehåll

PublikationerVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll