Ingrid Asps stiftelse för njurmedicinsk forskning

LiU:s forskning om njursjukdomar fick 2005 en kraftig förstärkning genom en privat donation på 10 miljoner kronor. De blev upphovet till Ingrid Asps stiftelse för njurmedicinsk forskning och en vit fläck på forskningskartan kunde fyllas igen.

Tack vara den stora donationen inrättades en professur i njurmedicin och professor Mårten Segelmark kunde rekryteras 2011-2019. I augusti 2020 anställdes Annette Bruchfeld, professor och läkare, till denna tjänst för att forska om inflammatoriska njursjukdomar och vaskulitsjukdomar. Avkastningen och del av stiftelsens kapital nyttjas för finansiering av forskartjänster, bidrag till enskilda projekt eller utdelning av stipendier.

Illustration av njurarFoto: Sebastian Kaulitzk

Nya effektivare behandlingar

Något som länge intresserat forskare på LiU är glomerulonefriter, en grupp inflammationssjukdomar vilka i många fall beror på att immunförsvaret felaktigt bildar antikroppar som skadar njurarna. Hos yngre patienter som måste få dialys eller transplantation är glomerulonefrit den vanligaste orsaken. Det som står till buds idag som behandling är inflammationsdämpande läkemedel exempelvis kortison, som har många biverkningar trots att effekten är ganska klen Det finns därför ett stort behov av att hitta nya, effektivare behandlingar mot glomerulonefriter. 

– Sedan starten har 36 forskningsrapporter med nya rön och 11 lärobokskapitel och andra forskningssammanfattningar publicerats. 

Nya forskningsprojekt har tack vare stöd från stiftelsen kunnat utvecklats, bland annat forskningsprojekt om “Antikroppsproducerande vita blodkroppar” och “Ny behandling mot skadliga antikroppar”. Daniel Appelgren, biträdande universitetslektor vid LiU, har medverkat till en uppmärksammad upptäckt om ett nytt och okänt varningssystem i kroppens immunförsvar. I förlängningen kan upptäckten öka kunskapen kring autoinflammatoriska sjukdomar och cancer.

Alla gåvor gör skillnad

Vill du bidra till att utveckla forskning vid LiU som syftar till att bota och lindra konsekvenser av njursjukdomar? Alla gåvor, stora som små är värdefulla och Ingrid Asps stiftelse för njurmedicinsk forskning tar tacksamt emot ytterligare donationer och gåvor. Kontakta gärna oss så berättar vi mer. Om du redan har bestämt dig för att ge en gåva är du välkommen att sätta in ett valfritt belopp på stiftelsens bankgiro. Bankgironummer: 5821-4131 

Vid insättning, maila ditt namn, adress och e-post till liudonation@liu.se så att vi får möjlighet att tacka för din gåva. Kom även ihåg att ange ditt namn i samband med inbetalningen.

Högtidsgåva eller Minnesgåva

Vid insättning av en högtidsgåva eller minnesgåva behöver vi veta följande

  1. Vilket område/stiftelse du vill stödja.
  2. Namn på den du vill hedra. 
  3. Minnesord eller hälsning på gåvo-/minnesbrevet
  4. Adress dit gåvobrevet skall sändas. 
  5. Vem gåvan är ifrån samt adress, tel.nr och e-post.

Maila informationen till: liudonation@liu.se

Mer om Ingrid Asp

Relaterat innehåll

Kontakta oss

Kontakta gärna oss för diskussion och frågor om gåvor till Ingrid Asp stiftelse för njurmedicinsk forskning.