Ingrid Asps stiftelse för njurmedicinsk forskning

Tack vare en privat donation på 10 miljoner kronor fick LiU hösten 2005 en kraftig förstärkning till forskningen om njursjukdomar. Donationen förvaltas av Ingrid Asp stiftelse för njurmedicinsk forskning.

Avkastningen och del av stiftelsens kapital nyttjas för finansiering av forskartjänster, bidrag till enskilda projekt eller utdelning av stipendier.

Professur i njurmedicin

I december 2010 tillträdde Mårten Segelmark en nyinrättad professur i njurmedicin och en rad nya forskningsprojekt har startat inom hans grupp. Illustration av njurar Foto: Sebastian KaulitzkiHans främsta forskningsintresse är glomerulonefriter, en grupp inflammationssjukdomar vilka i många fall beror på att immunförsvaret felaktigt bildar antikroppar som angriper njurarna. Det finns ett stort behov av att hitta nya, effektivare behandlingar mot glomerulonefriter. Det som står till buds idag är inflammationsdämpande behandling med exempelvis kortison, ett läkemedel med många biverkningar. Hos yngre patienter som måste få dialys eller transplantation är glomerulonefrit den vanligaste orsaken.

Stiftelsen är öppen för ytterligare insättningar

Stiftelsen för njurmedicinsk forskning tar tacksamt emot ytterligare donationer och gåvor. Din gåva, stor som liten, är värdefull för forskningen som syftar till att hitta nya effektivare behandlingar. Välkommen att kontakta oss som jobbar med donationer och stiftelser vid Linköpings universitet för mer information.

Vill du ge en gåva till stiftelsen för njurmedicinsk forskning kan du sätta in ett valfritt belopp på stiftelsens bankgiro: 5821-4131

Vi insättning, maila ditt namn, adress och mailadress till liudonation@liu.se, så att vi får möjlighet att tacka för din gåva. Kom även ihåg att ange ditt namn på inbetalningskortet eller i rutan för meddelande vid internetbetalning.

Högtidsgåva eller Minnesgåva

Om det är en högtidsgåva eller minnesgåva behöver vi även veta följande:

  1. Namn på den vars minne eller högtidsdag Du vill hedra.
  2. Det minnesord eller hälsning som eventuellt skall stå på gåvo-/minnesbrevet.
  3. Fullständig adress dit gåvobrevet skall sändas.
  4. Vem gåvan är ifrån.
  5. Telefonnummer eller e-postadress om vi behöver nå dig.

Kontakta oss
Visa/dölj innehåll

Vill du göra skillnad och tillsammans med LiU möjliggöra att forskningen tar nya kliv? Vi lyssnar gärna till dina behov och berättar om hur du kan gå tillväga, om vad pengarna kan användas till, vad skattereglerna säger och om vilka visioner LiU har för framtiden. Välkommen att kontakta oss, så för vi en dialog om vad som passar dig bäst.

Stöd LiU
Visa/dölj innehåll