Ingrid Asp har genom en donation bildat stiftelsen som främjar njurmedicinsk forskning vid LiU. Stiftelsen tar tacksamt emot fler donationer för att möjliggöra fler forskningsframsteg.

njure

Njursjukdom är en komplex sjukdom med koppling till hjärt-kärlsjukdom där unga njurpatienter drabbas hårdast. Nedsatt njurfunktion är en stark riskfaktor för ökad sjuklighet och för tidig död. År 2040 kan njursvikt vara den femte vanligaste dödsorsaken i världen om inget görs. Behovet av mer forskning är stort och ett av målen med njurforskningen vid LiU är att kunna diagnostisera patienter tidigt. Tidigt insatta och mer precisa behandlingar bromsar utvecklingen till njursvikt och dess medföljande komplikationer.

Ingrid Asp centrum för njurmedicinsk forskning

2023 invigdes ”Ingrid Asp centrum för njurmedicinsk forskning” vid LiU tack vare ytterligare generöst stöd från stiftelsen. Centret är en nod för njurmedicinsk forskning som bedriver patientnära forskning med fokus på att hitta nya effektivare behandlingar. Annette Bruchfeld som är överläkare och professor i njurmedicin samt forskningsledare vid centret, vill nu bredda forskningen, utöka samarbeten och knyta till sig de främsta forskarna och klinikerna i världen. 

- Njurforskning är gravt underfinansierad med tanke på hur vanlig sjukdomen är. Det finns enormt mycket kvar att forska på och det finansiella stödet ger oss möjlighet att komma närmare lösningar på många nutida och framtida problem, säger Annette Bruchfeld.

Alla gåvor gör skillnad

Vill du bidra till att utveckla forskning vid LiU som syftar till att bota och lindra konsekvenser av njursjukdomar? Alla gåvor, stora som små, är värdefulla och Ingrid Asps stiftelse för njurmedicinsk forskning tar tacksamt emot ytterligare donationer. Avkastningen och del av stiftelsens kapital nyttjas för utveckling av det njurmedicinska forskningscentret i form av finansiering av forskartjänster och bidrag till enskilda projekt. Kontakta gärna oss så berättar vi mer. Om du redan har bestämt dig för att ge en gåva är du välkommen att sätta in ett valfritt belopp på stiftelsens bankgiro.

Bankgironummer: 5821-4131 

Vid insättning, maila ditt namn, adress och e-post till liudonation@liu.se så att vi får möjlighet att tacka för din gåva. Kom även ihåg att ange ditt namn i samband med inbetalningen. 

Högtidsgåva eller Minnesgåva

Vid insättning av en högtidsgåva eller minnesgåva behöver vi veta följande:

  1. Namn på stiftelse du vill stödja
  2. Namn på den du vill hedra
  3. Minnesord eller hälsning på gåvo-/minnesbrevet
  4. Adress dit gåvobrevet skall sändas
  5. Vem gåvan är ifrån samt adress, tel.nr och e-post 

Maila informationen till: liudonation@liu.se

Mer om Ingrid Asps stiftelser

Relaterat innehåll

Kontakta oss