Du som vill donera medel till Linköpings universitet kan främja forskning och nya upptäckter på det sätt som passar dig. Varje finansiellt stöd är en betydelsefull investering för en bättre framtid, oavsett ändamål eller storlek på gåvan. 

Som givare kan du stödja ett område som intresserar dig eller något av de prioriterade forskningsområden som LiU satsar på just nu. Stödet kan riktas till uppbyggnad av laboratorium och forskningscentrum, till inrättande av nya professurer eller instiftande av stipendium. Du kan stödja världsledande forskning och du kan ge fler unga forskare chansen att med nya oprövade idéer få bygga upp egna forskningsgrupper. Möjligheterna är oändliga!

Tillsammans ser vi till att ditt bidrag, oavsett storlek, gör nytta på hemmaplan, såväl som långt utanför campus. Vi sätter varje krona i arbete och lovar att räntan landar rakt i allas våra hjärtan. 

Forskningsområden att stödja

Därför ska du stödja LiU

Thor Balkhed

Förnyelse är vår enda tradition

Det krävs en förnyare för att göra människan förmögen att ta sig an samtidens utmaningar, då vi lever i en värld i ständig förändring. Vi har mod att tänka fritt och göra nytt. Mod att bryta ny mark och ifrågasätta normer. Allt sedan vår tillkomst har vi haft djupa samarbeten med vår omgivning och vi har en långa historia och vilja att arbeta över akademiska och disciplinära gränser. Det är det som utmärker oss. Genom tvärvetenskapliga metoder och gränsöverskridande samarbeten omsätter vi hela tiden nya idéer till resultat som blir verklighet.

Men framsteg kommer inte gratis. Framsteg kommer av hårt arbete, mod att lyssna till sina instinkter och passion förvandlad till drivkraft. 

Vill du vara med och verka för fler framsteg tillsammans med oss?


Andra områden att stödja

A male student with a laptop and a book.

Uppmuntra talangfulla studenter och forskare med stipendium!

Att inrätta stipendium till studenter eller forskare vid Linköpings universitet är en bra möjlighet att etablera nya kontakter och bidra till att fler idéer får chans att utvecklas.

bild på kvinna vid jordglob.

Stöd forskare på flykt

LiU har skapat förutsättningar för att forskare som tvingas fly för sina liv fortsatt ska kunna utöva sin forskning. Med externt stöd kan vi erbjuda skydd och en period av anställningstrygghet.

Ge fler ungdomar möjlighet att gå LuMiNk Akademin

Det framgångsrika mentorskapsprogrammet mellan universitetsstudenter och högstadieelever är en unik modell som bidrar till bättre studieresultat och starkare självkänsla. Nu är projektet redo att utvecklas på fler skolor.

Stiftelser med LiU som ändamål

Ingrid Asps stiftelse för njurmedicinsk forskning

Ingrid Asp har genom en donation bildat stiftelsen som främjar njurmedicinsk forskning vid LiU. Stiftelsen tar tacksamt emot fler donationer för att möjliggöra fler forskningsframsteg.

Per Jensen, Linköpings universitet.

Stiftelsen för Parkinsonforskning

Stiftelsen har till ändamål att stärka forskningen kring Parkinsons sjukdom.

Psoriasis, mikroskop

Ingrid Asps stiftelse för forskning inom psoriasis och eksem

Stiftelsen har till ändamål att främja kliniskt betydelsefull forskning om psoriasis och andra inflammatoriska hudsjukdomar.

Sätt att stödja

Stöd forskning via testamente eller högtids- & minnesgåvor

Människor i parken, LiU.

Testamentera till forskning!

Du kan stödja Linköpings universitet via ditt testamente

Använd gärna vår kunskap om du vill utforma ditt testamente till stöd för forskning. Vi kan rådgör och ombesörja att dina medel kommer till nytta inom det forskningsområde du vill stödja. Kanske vill du bidra redan idag för att själv kunna uppleva nyttan och se vad pengarna går till. Många av LiU givare vitnar om att det är spännande att följa ett forskningsprojekt och se hur deras stöd blir en viktig del av utvecklingen. Om du har egna rådgivare får de gärna diskutera direkt med oss.

Välkommen att kontakta oss på LiU Donation så berättar vi mer.

Hjärta gjort av vinbär.

Hedra en kär vän!

Du kan uppmärksamma någon som fyller år eller hedra en persons minne i samband med en begravning genom ett stöd till Linköpings universitet

Välj ett ändamål att stödja genom en insättning till någon av våra stiftelser. För att vi ska kunna hantera och tack för gåvan så maila följande info till: liudonation@liu.se 

  1. Vilket område/stiftelse du vill stödja
  2. Namn på den du vill hedra
  3. Minnesord eller hälsning på gåvo-/minnesbrevet
  4. Adress dit gåvobrevet skall sändas
  5. Vem gåvan är ifrån samt adress, tel och e-post
     


 

Kontakta oss!

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi jobbar med donationer. Vi lyssnar gärna till dina önskemål utifrån dina förutsättningar. 
Fotografi av Kristina Lyngenberg

Kristina Lyngenberg

Fundraiser

LiU Donation

  • Linköpings universitet, Universitetsförvaltningen (UF) 
Fotografi av Johan Böök

Johan Böök

Fundraiser

LiU Donation

  • Linköpings universitet, Universitetsförvaltningen (UF)
Fotografi av Marina Keteli

Marina Keteli

Fundraisingkoordinator

LiU Donation

  • Linköpings universitet, Universitetsförvaltningen (UF)