Stöd LiU på ett sätt som passar dig

Det finns många sätt att bidra till framgångsrik forskning och utbildning vid Linköpings universitet. Varje finansiellt stöd till LiU är en betydelsefull investering för en bättre framtid, oavsett storlek och ändamål.

Du som donerar till Linköpings universitet främjar forskning och nya upptäckter – på ett sätt som passar dig. Du kan välja att stödja det område som är närmast hjärtat. Du kan rikta din gåva till forskning eller utbildning, till specifik utrustning eller till en professur. Du kan starta en stiftelse eller instifta ett stipendium.

Varje donation är unik och dina personliga önskemål kommer att tas tillvara. Tillsammans ser vi till att ditt bidrag, oavsett storlek, gör nytta på hemmaplan, såväl som långt utanför campus. Vi sätter varje krona i arbete och lovar att räntan landar rakt i allas våra hjärtan.

Läs om våra givare och framgångsrika samarbeten i vårt donationsmagasin!

Aktuella forskningsprojekt att stödja

Fler ändamål att stödja!

Stiftelser att stödja

Sätt att stödja

Testamente / högtids- och minnesgåvor

Människor i parken, LiU.

Testamentera till forskning!

Du kan stödja Linköpings universitet via ditt testamente

Använd gärna vår kunskap om du vill utforma ditt testamente till stöd för forskning. Vi kan rådgör och ombesörja att dina medel kommer till nytta inom det forskningsområde du vill stödja. Kanske vill du bidra redan idag för att själv kunna uppleva nyttan och se vad pengarna går till. Många av LiU givare vitnar om att det är spännande att följa ett forskningsprojekt och se hur deras stöd blir en viktig del av utvecklingen. Om du har egna rådgivare får de gärna diskutera direkt med oss.

Välkommen att kontakta oss på LiU Donation så berättar vi mer.

Hjärta gjort av vinbär.

Hedra en kär vän!

Du kan uppmärksamma någon som fyller år eller hedra en persons minne i samband med en begravning genom ett stöd till Linköpings universitet

Välj ett ändamål att stödja genom en insättning till någon av våra stiftelser. För att vi ska kunna hantera och tack för gåvan så maila följande info till: liudonation@liu.se 

  1. Vilket område/stiftelse du vill stödja
  2. Namn på den du vill hedra
  3. Minnesord eller hälsning på gåvo-/minnesbrevet
  4. Adress dit gåvobrevet skall sändas
  5. Vem gåvan är ifrån samt adress, tel och e-post
     


 

Kontakta oss

LiU Donation är universitetets centrala verksamhet för donationer, filantropiska gåvor och finansiellt stöd. Kontakta oss om du har frågor eller vill veta mer om hur du kan bidra till forskning och utbildning. Bli en del av oss – vi möjliggörare.
Fotografi av Kristina Lyngenberg

Kristina Lyngenberg

Fundraiser

LiU Donation

  • Linköpings universitet, Universitetsförvaltningen (UF) 
Fotografi av Marina Keteli

Marina Keteli

Fundraisingkoordinator

LiU Donation

  • Linköpings universitet, Universitetsförvaltningen (UF) 

Linköpings universitets samförvaltade stiftelser (LiUS)

LiU:s 14 samförvaltaltade stiftelser är anknutna till Linköpings universitet vilket betyder att det är universitetsstyrelsen som utgör stiftelsernas styrelse. Även stiftelser med en egen styrelse kan ingå i LiU:s samförvaltning. Stiftelsekapitalet förvaltas i enlighet med en av universitetsstyrelsen fastställd kapitalförvaltningsstrategi. Det samlade kapitalet i stiftelserna uppgick per den 31 december 2020 till 88 525 tkr. Sedan gällande placeringspolicy fastställdes den 1 oktober 2017 är hållbarhetskrav en av de styrande faktorerna för kapitalförvaltningen, likaledes är etik en förutsättning vid val av placeringar. Övriga förutsättningar är en långsiktig placeringshorisont, minimering av risk givet avkastningskravet (realt 3 % per år) samt en kostnadseffektiv förvaltning. Tillgångsallokeringen omfattar normalt 60 procent aktier och 40 procent räntor med en tillåten avvikelse om högst 7 procent.

Läs placeringspolicyn i sin helhet