Så kan du stödja LiU

Bidra till Linköpings universitets framtida utveckling och satsa på det som ligger dig varmast om hjärtat.

Du kan vara med och finansiera en professur, en doktorand eller en forskargrupp, bygga upp ett laboratorium, investera i ny utrustning, en föreläsningssal eller ett forskningscentrum. Du kan även instifta ett stipendium eller bilda en egen stiftelse/fond med Linköpings universitets forskning eller utbildning som ändamål.

Tillsammans ser vi till att ditt bidrag, oavsett storlek, gör nytta på hemmaplan, såväl som långt utanför campus. Vi sätter varje krona i arbete och lovar att räntan landar rakt i allas våra hjärtan.

Ändamål att stödja

Det finns ett flertal stiftelser att stödja med Linköpings universitet som ändamål.

Stöd LiU via testamente, högtidsgåva eller aktieutdelning

Människor i parken, LiU.

Stöd via testamente

Vill du stödja forskning eller utbildning vid Linköpings universitet via ditt testamente?

När du utformar ditt testamente, ta gärna kontakt med oss och använd vår kunskap så att gåvan kommer till störst nytta inom det område du vill. Kanske vill du bidra redan idag för att själv kunna uppleva nyttan och se vad pengarna går till. Det är spännande att följa ett forskningsprojekt och veta att du är en viktig del av att det förverkligas. Har du egna rådgivare får de gärna diskutera direkt med oss.

Välkommen att kontakta oss på LiU Donation. Se kontaktinformation längre ner.

Hjärta gjort av vinbär.

Hedra en kär vän

Vill du uppmärksamma en högtidsdag eller hedra en persons minne i samband med en begravning?

Du kan hedra någon i din närhet med ett bidrag till valfritt ändamål. Vid insättning till någon av våra stiftelser behöver följande information meddelas via e-post till liudonation@liu.se

  1. Minnesord eller hälsning som eventuellt skall stå på gåvo-/minnesbrevet.
  2. Namn på den vars minne eller högtidsdag du vill hedra. 
  3. Fullständig adress dit gåvobrevet skall sändas. 
  4. Vem gåvan är ifrån.
  5. Telefonnummer eller e-postadress – om vi behöver nå dig. Kom även ihåg att ange ditt namn på inbetalningskortet eller i rutan för meddelanden vid internetbetalning. 

Grönt blad i handen.

Skattefri aktieutdelning

Vill du öka värdet på din gåva genom skattebefriad aktieutdelning?

Du kan skänka dina aktieutdelningar till forskning eller utbildning vid Linköpings universitet utan att det dras skatt på pengarna. Det gäller utdelningen från såväl börsnoterade företag eller som ägare i ett fåmansbolag och innebär att skatten på egen utdelning, ca 30 procent går till de ändamål du väljer att stödja.
Så här gör du:

  1. Donation får endast ske till ideella föreningar och stiftelser som har ett allmännyttigt ändamål. Enligt Skatteverket är sådana ändamål till exempel bidrag till undervisning, vård av barn, hjälpverksamhet bland behövande och vetenskaplig forskning. Tänk på att donationen måste göras innan bolagsstämman fattat beslut om årets utdelning. 
  2. Välj stiftelse som du vill stödja samt vilken aktieutdelning du vill avstå till förmån för forskning.
  3. Blanketter för att föra över rättigheten till aktieutdelningen finns hos banken. 
  4. Spara kvittot för det ska bifogas i deklarationen påföljande år för att du ska slippa skatt.
  5. Maila liudonation@liu.se och berätta om ditt bidrag så att vi får chans att tacka för gåvan.

Kontakta oss

Vill du göra skillnad och tillsammans med LiU möjliggöra att forskningen tar nya kliv? Vi lyssnar gärna till dina behov och berättar om hur du kan gå tillväga, om vad pengarna kan användas till, vad skattereglerna säger och om vilka visioner LiU har för framtiden. Välkommen att kontakta oss, så för vi en dialog om vad som passar dig bäst.

Stöd LiU