Så kan du stödja LiU

Det finns olika sätt möjliggöra framgångsrik forskning och utbildning vid Linköpings universitet. Ett finansiellt stöd till LiU är en betydelsefull investering för framtiden som definitivt bidrar till kunskap för en bättre värld.

LiU skapar och utvecklar kontinuerligt utbildningar för att kunna tillgodose samhällets behov av kompetens. Forskningen här drivs av nyfikenhet och vilja att omsätta resultat till nytta. Oavsett om det handlar om ny kunskap som ökar förståelsen för den värld vi lever i eller om det handlar om innovationer som ger möjligheter att agera med nya produkter och tjänster.

Vill du bli en möjliggörare tillsammans med oss så kan du bidra till det som ligger dig varmast om hjärtat eller till något av de ändamål som just nu söker möjliggörare. En donation kan exempelvis riktas till att finansiera en professur, en doktorand, till utrustning, projekt eller till laboratorium. Du kan även instifta ett stipendium eller bilda en egen stiftelse/fond med Linköpings universitets forskning eller utbildning som ändamål. 

Tillsammans ser vi till att ditt bidrag, oavsett storlek, gör nytta på hemmaplan, såväl som långt utanför campus. Vi sätter varje krona i arbete och lovar att räntan landar rakt i allas våra hjärtan.

 

Aktuella ändamål att stödjaVisa/dölj innehåll

Aktuella stiftelser att stödjaVisa/dölj innehåll

Olika sätt att stödjaVisa/dölj innehåll

Testamente, högtidsgåva eller aktieutdelning

Människor i parken, LiU.

Testamentera till forskning!

Du kan stödja Linköpings universitet via ditt testamente

Använd gärna vår kunskap om du vill utforma ditt testamente till stöd för forskning. Vi kan rådgör och ombesörja att dina medel kommer till nytta inom det forskningsområde du vill stödja. Kanske vill du bidra redan idag för att själv kunna uppleva nyttan och se vad pengarna går till. Många av LiU givare vitnar om att det är spännande att följa ett forskningsprojekt och se hur deras stöd blir en viktig del av utvecklingen. Om du har egna rådgivare får de gärna diskutera direkt med oss.

Välkommen att kontakta oss på LiU Donation. Se kontaktinformation längre ner.

Hjärta gjort av vinbär.

Hedra en kär vän!

Du kan uppmärksamma någon som fyller år eller hedra en persons minne i samband med en begravning genom ett stöd till Linköpings universitet

Välj ett ändamål att stödja genom en insättning till någon av våra stiftelser. För att vi ska kunna hantera och tack för gåvan så maila följande info till: liudonation@liu.se 

 1. Vilket område/stiftelse du vill stödja.
 2. Minnesord eller hälsning som eventuellt skall stå på gåvo-/minnesbrevet.
 3. Namn på den du vill hedra. 
 4. Adress dit gåvobrevet skall sändas. 
 5. Vem gåvan är ifrån.
 6. Dina kontaktuppgifter

Grönt blad i handen.

Skattefri aktieutdelning

Vill du öka värdet på din gåva genom skattebefriad aktieutdelning?

Du kan skänka dina aktieutdelningar till forskning eller utbildning vid Linköpings universitet utan att det dras skatt på pengarna. Det gäller utdelningen från såväl börsnoterade företag eller som ägare i ett fåmansbolag och innebär att skatten på egen utdelning, ca 30 procent går till de ändamål du väljer att stödja. Så här går det till: 

 1. Donation får endast ske till ideella föreningar och stiftelser som har ett allmännyttigt ändamål. Enligt Skatteverket är sådana ändamål tex. bidrag till undervisning, vård av barn, hjälpverksamhet bland behövande och vetenskaplig forskning. Donationen måste göras innan bolagsstämman fattat beslut om årets utdelning. 
 2. Välj stiftelse som du vill stödja samt vilken aktieutdelning du vill avstå till förmån för forskning.
 3. Blanketter för att föra över rättigheten till aktieutdelningen finns hos banken. 
 4. Spara kvittot för det ska bifogas i deklarationen påföljande år för att du ska slippa skatt.
 5. Maila liudonation@liu.se och berätta om ditt bidrag så att vi får chans att tacka för gåvan.

Linköpings universitets samförvaltade stiftelser (LiUS)Visa/dölj innehåll

LiU:s 14 samförvaltaltade stiftelser är anknutna till Linköpings universitet vilket betyder att det är universitetsstyrelsen som utgör stiftelsernas styrelse. Även stiftelser med en egen styrelse kan ingå i LiU:s samförvaltning. I dagsläget har stiftelserna ett sammanlagt värde av cirka 65,5 miljoner kr. Det finns en placeringspolicy som styr hur pengarna ska förvaltas. Placeringspolicyn säger i korthet att den övergripande målsättningen är att få pengarna att växa men till låg risk och låga kostnader samt med fokus på etik och hållbarhet. Eftersom stiftelserna har som mål att finnas kvar för lång tid ska placeringarna vara långsiktiga. Det är viktigt att förvaltningen är kostnadseffektiv och att riskerna sprids. Tillgångsallokeringen utgör cirka 40 procent räntor och 60 procent aktier. Avkastningen 2018 var -1,4 procent, dvs. en negativ avkastning.

Läs placeringspolicyn i sin helhet

Kontakta oss

LiU Donation är universitetets centrala verksamhet för donationer. Vi rådgör kring alla frågor om gåvor och finansiellt stöd till Linköpings universitet. 

Stöd Linköpings universitetVisa/dölj innehåll