Du som vill donera medel till Linköpings universitet kan främja forskning och nya upptäckter på det sätt som passar dig. Varje finansiellt stöd är en betydelsefull investering för en bättre framtid, oavsett ändamål eller storlek på gåvan. 

Som givare kan du stödja ett område som intresserar dig eller något av de prioriterade forskningsområden som LiU satsar på just nu. Stödet kan riktas till uppbyggnad av laboratorium och forskningscentrum, till inrättande av nya professurer eller instiftande av stipendium. Du kan stödja världsledande forskning och du kan ge fler unga forskare chansen att med nya oprövade idéer få bygga upp egna forskningsgrupper. Möjligheterna är oändliga!

Tillsammans ser vi till att ditt bidrag, oavsett storlek, gör nytta på hemmaplan, såväl som långt utanför campus. Vi sätter varje krona i arbete och lovar att räntan landar rakt i allas våra hjärtan. 

Det här vill vi möjliggöra!

Stiftelser att stödja

njure

Ingrid Asps stiftelse för njurmedicinsk forskning

Ingrid Asp har genom en donation bildat stiftelsen som främjar njurmedicinsk forskning vid LiU. Stiftelsen tar tacksamt emot fler donationer för att möjliggöra fler forskningsframsteg.

Bild på de elektroniska signalerna i hjärnan. Bakgrunden är svart.

Stiftelsen för Parkinsonforskning

En privat donation på tjugo miljoner kronor till Linköpings universitet stärker forskningen kring Parkinsons sjukdom och förvaltas av Stiftelsen för Parkinsonforskning.

Psoriasis på en armbåge

Ingrid Asps stiftelse för forskning inom psoriasis och eksem

Ingrid Asp har genom en donation bildat stiftelsen som har i syfte att främja psoriasisforskning vid Linköpings universitet. Trots många framsteg så behövs mer forskning och stiftelsen tar tacksamt emot fler donationer.

Förnyelse är vår enda tradition

Thor Balkhed

Det krävs en förnyare för att göra människan förmögen att ta sig an samtidens utmaningar, då vi lever i en värld i ständig förändring. Vi har mod att tänka fritt och göra nytt. Mod att bryta ny mark och ifrågasätta normer. Allt sedan vår tillkomst har vi haft djupa samarbeten med vår omgivning och vi har en långa historia och vilja att arbeta över akademiska och disciplinära gränser. Det är det som utmärker oss. Genom tvärvetenskapliga metoder och gränsöverskridande samarbeten omsätter vi hela tiden nya idéer till resultat som blir verklighet.

Men framsteg kommer inte gratis. Framsteg kommer av hårt arbete, mod att lyssna till sina instinkter och passion förvandlad till drivkraft. 

Vill du vara med och verka för fler framsteg tillsammans med oss?


Sätt att stödja

Andra områden att stödja

A male student with a laptop and a book.

Uppmuntra talangfulla studenter och forskare med stipendium!

Att inrätta stipendium till studenter eller forskare vid Linköpings universitet är en bra möjlighet att etablera nya kontakter och bidra till att fler idéer får chans att utvecklas.

bild på kvinna vid jordglob.

Stöd forskare på flykt

LiU har skapat förutsättningar för att forskare som tvingas fly för sina liv fortsatt ska kunna utöva sin forskning. Med externt stöd kan vi erbjuda skydd och en period av anställningstrygghet.

Ge fler ungdomar möjlighet att gå LuMiNk Akademin

Det framgångsrika mentorskapsprogrammet mellan universitetsstudenter och högstadieelever är en unik modell som bidrar till bättre studieresultat och starkare självkänsla. Nu är projektet redo att utvecklas på fler skolor.

Testamente, gåvor och aktieutdelning

Flaggor vajar utanför Studenthuset.

Testamentera till Linköpings universitet!

Använd gärna vår kunskap om du vill utforma ditt testamente till stöd för forskning eller utbildning vid Linköpings universitet. Vi rådgör gärna och ombesörjer att dina medel kommer till nytta inom det område du vill stödja. Om du har egna rådgivare får de gärna diskutera direkt med oss. Kanske vill du bidra redan idag för att uppleva nyttan och se hur pengarna används, innan du bestämmer dig för att testamenteraMånga av LiU givare vittnar om att det är spännande att se hur deras stöd till ett forskningsprojekt eller stipendier till studenter gör nytta. 

Skuggbild över barnhänder som formar ett hjärta

Hedra en kär vän!

Du kan uppmärksamma någon som fyller år eller hedra en persons minne i samband med en begravning genom ett stöd till Linköpings universitet. Välj ett ändamål att stödja genom en insättning till någon av våra stiftelser och maila följande info till: liudonation@liu.se så att vi kan skicka minnesbrev och tacka för gåvan.

  1. Vilket område/stiftelse du vill stödja
  2. Namn på den du vill hedra
  3. Minnesord eller hälsning på gåvo-/minnesbrevet
  4. Adress dit gåvobrevet skall sändas
  5. Vem gåvan är ifrån samt adress, tel och e-post

Exteriörbild ingång 65, Campus US

Donera din aktieutdelning skattefritt

Om du som privatperson väljer att skänka din aktieutdelning direkt till forskning så ökar gåvan i värde med ca 30 procent, det gör jättestor nytta!

I samband med aktieutdelning får du normalt behålla 70% eftersom 30% går till skatt. Om du väljer att skänka hela eller delar av utdelningen direkt till forskning så behöver varken du eller mottagaren betala någon skatt. För att möjliggöra detta behöver du bland annat ändra uppgift om mottagare av utdelningen hos din bank eller fondkommissionär. 

Så här går det till!

Kontakta oss!

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi jobbar med donationer. Vi lyssnar gärna till dina önskemål utifrån dina förutsättningar. 
Fotografi av Kristina Lyngenberg

Kristina Lyngenberg

Fundraiser

LiU Donation

  • Linköpings universitet, Universitetsförvaltningen (UF) 
Fotografi av Johan Böök

Johan Böök

Fundraiser

LiU Donation

  • Linköpings universitet, Universitetsförvaltningen (UF)