LiU SAI - Scenen för AI

LiU SAI – Scenen för AI - är en arena där vi arrangerar föreläsningar och event med AI i fokus, i samarbete med AI Sweden. Syftet är att synliggöra den AI-relaterade verksamhet som finns vid såväl Linköpings universitet och som i det regionala näringslivet. 

Tanken med scenen är att inspirera, väcka intresse och vara en naturlig samlingsplats för alla med intresse för AI, för att därigenom stimulera samarbeten och samverkan både inom universitetet, med det lokala näringslivet och med andra regionala, nationella och internationella AI-intressenter!

Denna sida kommer kontinuerligt att uppdateras med nya tillfällen, besök den därför gärna ofta. Alla tillfällen kommer att vara öppna för såväl den akademiska världen, näringslivet och allmänheten, men målgrupp, tekniskt djup och språk kommer att variera mellan gångerna.

Alla tillfällen spelas in och finns tillgängliga här i efterhand.

Föreläsning som sker framför publik i en dom
Göran Lindsjö, AI Sweden talar på LiU SAI - Scenen för AI i maj 2022 på Visualiseringscenter i Norrköping
Anders Arpteg talar på LiU SAI i Zenit
Anders Arpteg talar på LiU SAI i Zenit - April 2022
Hector speaks in front of an audience
Hector Geffner talar på LiU SAI i Lövverket, Studenthuset - Mars 2022 

Kommande LiU SAI Visa/dölj innehåll

LiU SAI - Scenen för AI #8 – Varmt välkommen på AI-workshop med Volvo Group

Eventet kommer att anordnas i Zenit-huset den 3 oktober kl 14.30 och hållas på engelska.

LiU SAI är mycket glada för att kunna bjuda in till en workshop om digital transformation med den världsledande lastbilstillverkaren Volvo Group. På eventet kommer Thomas Nordenskjöld och Niklas Samuelsson att presentera och diskutera hur Volvo Group använder AI-teknik/analytics för att exempelvis optimera företagets logistikflöden.

Eventet är uppdelat i två delar, först en övergripande presentation om Volvo Groups arbete med AI som beslutsstöd och därefter gruppdiskussioner för att diskutera AI ur ett tekniskt respektive organisatoriskt perspektiv. Gruppen som diskuterar AI ur ett tekniskt perspektiv kommer att behandla hur man kan använda AI-teknik som beslutsstöd inom exempelvis logistik, medan det organisatoriska perspektivet kommer att diskutera Volvo Groups erfarenheter av att bli en datadriven organisation.

Program

14.30 Dörrarna öppnar
15.15 Presentation / Föreläsning
15.45 Q&A
16.00 Gruppdiskussioner
17.00 Avslutning

Eventet kommer spelas in och vara tillgängligt på den här sidan efter. Vid anmälan får man välja om man vara med på gruppdiskussionen och i så fall vilken grupp man vill vara med i.

Anmäl dig härAbout the lecture:

How to fail forward and other capabilities to become AI-successful

Volvo Group is one of the world’s leading manufacturers of trucks, buses, construction equipment as well as marine and industrial engines. All these machines requires efficient distribution of spare parts to ensure uptime. This results in a large distribution network consisting in total over 7000 nodes which handles over 30 millions order lines every year. Our vision is to be able to orchestrate this network in an efficient manner and we believe that analytics is the way to get there. Not only through a central function, but throughout the whole organization! Join the presentation and discover what we think are the needed capabilities to transform a large and well-established organization into becoming analytically capable!

Bio

Niklas Samuelsson loves to learn and deepen his knowledge in order to solve problems and find improvements which makes it hard to find a better fit than applying advanced analytics in a supply chain! And to be able to share his thoughts at a university with strong connections to both subjects makes it even better! Niklas is a Supply Chain and Analytics Expert at Volvo Group – Service Market Logistics.

To see people use the most of their superpowers and to develop new extraordinary skills is what engages Thomas Nordenskjöld in our everchanging society. Thomas is the manager for the Advanced Analytics Europe team at Volvo Group - Service Market Logistics.

LiU SAI - Scenen för AI #9 - Ai och Hälsa

Tisdagen den 8.e november i Wrannesalen på Campus US

Scenen för AI flyttar denna gång in på Campus US för att fokusera på AI inom medicinsk forskning, samt ai-tillämpningar inom hälso- och sjukvården. Under eftermiddagen kommer vi få ta del av presentationer som både visar på LiU:s bredd och spets inom detta spännande område. Mer info kommer och varmt välkommen! 

Medverkande:
Tino Ebbers, Professor vid Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV)
Caroline Bivik Stadler, Förste forskningsingenjör vid Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV)
Håkan Gustafsson, Biträdande föreståndare vid Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV)
Anders Persson,  Föreståndare vid Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV)
Gunnar Cedersund, Docent vid Institutionen för medicinsk teknik (IMT)

Plats: Wrannesalen, CMIV, Campus US, Linköping 
När: Tisdag 8/11, kl 1400 - 1630 (tiden kan komma att justeras)

Anmäl dig via länken (begränsat antal platser): 
Registrering

Presentationerna kommer att spelas in och tillgängliggöras i efterhand på liu.se/sai

Se tidigare LiU SAI Visa/dölj innehåll

Digital transformation - med Volvo Group

Här kommer du kunna se LiU SAI #8 när den filmats.

Eller kom dit istället - anmäl dig här

Industrial AI and Machine Vision med SICK

  

AI & Deep Learning technology is rapidly advancing the visual perception capabilities of machines. In this presentation, trends in the industrial manufacturing and logistics automation supported by AI will be presented, with a focus on Machine Vision and autonomous cameras. SICK Linköping are specialized in Machine Vision and software for embedded industrial 2D & 3D cameras.

Från LiU SAI #7, 5 september, Studenthuset på Campus Valla, Linköpings universitet.

Finansiell AI med Isaiah Hull, Riksbanken

  

Scenen för AI avrundade vårens program med ett tillfälle då den finansiella AI:n hamnade i fokus. Eftersom tanken med scenen är att inspirera, väcka intresse och vara en naturlig samlingsplats inom AI, och att därigenom stimulera samarbeten och samverkan gavs besökarna den här gången möjlighet till ett större utbyte med de andra besökarna.

Från LiU SAI #6, 21 juni i hus Zenit på Campus Valla, Linköpings universitet.

Accelerera utvecklingen inom AI-området vid Linköpings universitet

  

Fredrik Heintz, professor vid institutionen för datavetenskap, Linköping universitet och Per-Olof Brehmer, vicerektor, Linköpings universitet.

Från LiU SAI #5: Artificiell intelligens - trender, utmaningar och möjligheter. En halvdag på Visualiseringscenter C i Norrköping 23 maj 2022.

Utvecklingen inom AI-relaterad forskning – trender, utmaningar och möjligheter

  

Anders Ynnerman, programdirektör Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program.

Från LiU SAI #5: Artificiell intelligens - trender, utmaningar och möjligheter. En halvdag på Visualiseringscenter C i Norrköping 23 maj 2022.

AI-utvecklingen ur ett departements- och EU-perspektiv

  

Miriam Ben Hadj Ali, Departementssekreterare vid enheten för samhällets digitalisering på Infrastrukturdepartementet.

Från LiU SAI #5: Artificiell intelligens - trender, utmaningar och möjligheter. En halvdag på Visualiseringscenter C i Norrköping 23 maj 2022.

Så påverkar AI-revolutionen individer, välfärd och företag världen över

  

Göran Lindsjö, Senior Rådgivare, AI Sweden.

Från LiU SAI #5: Artificiell intelligens - trender, utmaningar och möjligheter. En halvdag på Visualiseringscenter C i Norrköping 23 maj 2022.

Forskningsfronten och utvecklingstrender inom AI - med Dr Jeannette Wing

  

Dr Jeannette Wing, Executive Vice President for Research and Professor of Computer Science, Columbia University. Baserad på Ten Research Challenge Areas in Data Science.

Från LiU SAI #5: Artificiell intelligens - trender, utmaningar och möjligheter. En halvdag på Visualiseringscenter C i Norrköping 23 maj 2022.

AI in the service of democracy med Anders Arpteg vid Säkerhetspolisen

  

Den här gången lyssnar vi till Anders Arpteg, Säkerhetspolisen. 

Från LiU SAI #4 inspelat i Zenit, Campus Valla, Linköpings universitet 3 maj 2022.

Flexibla AI-system

  

Hector Geffner, Wallenberg Guest Professor inom AI, presenterar forskning om flexibla AI-system och diskuterar hinder inom det. 

Från LiU SAI #3, 31 mars 2022 i Lövverket i Studenthuset, Campus Valla, Linköpings universitet.

Undvika orättvisa AI-system

  

Om diskriminering, mänskliga rättigheter och juridisk reglering av AI-system.
• Går det helt och hållet att reglera bort problematiken med partiska AI-system?
• Vem ska hållas ansvarig för AI-systemen?
• Är det överhuvudtaget möjligt eller ens önskvärt att reglera globala AI-system?
• Hur vi kan samverka mellan de som skapar AI-system (matematiker, programmerare) och jurister för att AI ska skapa ett mervärde i samhället

Från LiU SAI #2 i mars 2022 med Elif Härkönen som gäst och Karin Ackerholm som moderator.

AI på LiU och AI Sweden

  

Fredrik Heintz, LiU, presenterar AI-verksamheten på LiU och bredden på kurser och kompetens inom AI. Annette Bystedt, AI Sweden, presenterar regionala noden av AI Sweden.

Från LiU SAI #1 i februari 2022. 

Kontakt för LiU SAI - Scenen för AI Visa/dölj innehåll

Är du intresserad av att medverka på LiU SAI eller är du nyfiken på ett ämne som vi ännu inte har belyst? Hör gärna av dig!

Du kan kontakta någon av kontaktpersonerna nedan eller ai@liu.se

Mer om AI på LiU: Visa/dölj innehåll

LiU SAI – i samarbete med AI Sweden Visa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll