Utbildning inom artificiell intelligens

Kurser

Den stora bredden på AI-området gör att det finns över hundra universitetskurser.

Universitetskurserna inom AI är både på grundnivå och avancerad nivå.

Program som masterprogrammet Statistics and Machine Learning, kandidat- och masterprogrammen i kognitionsvetenskap samt många av civilingenjörsutbildningarna innehåller AI. Vid alla civilingenjörsprogrammen kan man dessutom välja till AI-kurser. Det finns också fristående kurser för alla intresserade.

AI Academy är ett initiativ som drivs av styrkeområde AI och som försöker utmana begåvade studenter från en mängd olika program med spännande verkliga AI-problem. Läs mer under AI Academy ovan. 

Över 3 500 studenter

var registrerade på AI-kurser, senaste tillfället respektive kurs gavs. 

vilket motsvarar 18 000 hp

Men det är inte 3500 individer. En individ kan ha läst flera AI-relaterade kurser under samma termin och det är inte alla som registrerat sig på en kurs som gör färdigt kursen. 

Fristående AI-kurser

AI för naturligt språk, 3 hp

Att skriva datorprogram som förstår och producerar mänskligt språk är ett centralt mål inom artificiell intelligens. Denna kurs syftar till att ge en förståelse för hur långt utvecklingen har kommit på vägen mot detta mål: vad som är och vad som i...

Den artificiella intelligensens etik, 7.5 hp

Artificial Intelligence (AI) is everywhere and in many different forms, intelligent assistance in mobile phones and self-driving vehicles being some examples. An increased reliance on advanced AI systems for vital societal functions gives rise to ...

Vetenskaplig visualisering, 6 hp

Kursen syftar till att ge fördjupade insikter i metoder för visualisering av vetenskapliga data från experiment och beräkningar samt genom programmeringsövningar belysa dessa metoders möjligheter och begränsningar.

AI-kurser i utbildningsprogram

AI-robotik
Analys av Big data
Analys av sport
Artificiell intelligens
Artificiell intelligens
Artificiell intelligens för interaktiv media
Automatisk planering
Autonoma farkoster - planering, reglering och lärande system
Avancerad Data Mining
Avancerad maskininlärning
Bayesianska metoder
Beslutsteori
Big Data Analytics
Big data: Sociala processer och etiska frågor
Bildbehandling och bildanalys
Data-Mining
Data Mining - Clustering and Association Analysis
Dataanalys för smarta städer
Datorintensiva statistiska metoder
Datorseende
Deep Learning
E-hälsa: digitala verktyg för att främja hälsa och förebygga sjukdom
E-hälsa: visioner och verktyg
Etik för artificiell intelligens och interaktiva autonoma system
Intelligenta virtuella agenter och sociala robotar
IT-rätt
Komplexa nätverk och stora datamängder
Kognitiv teknologi och artificiell intelligens
Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs
Kvantitativa modeller och analys inom verksamhetsstyrning
Logikprogrammering
Matrismetoder för AI
Maskininlärning
Maskininlärning
Maskininlärning för datorseende
Modellering och inlärning för dynamiska system
Maskininlärning för sociala medier
Multiple Regression and Time Series Analysis
Neuronnät och lärande system
Neuronnät och lärande system
Planering för ett hållbart informationssamhälle
Regressions- och tidsserieanalys
Sakernas internet
Samhällets digitalisering
Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk
Smarta städer
Språkteknologi
Språkteknologi
Statistisk modellering med regressionsmetoder
Teknisk och kognitiv psykologi
Text Mining
Verksamhetsutveckling och digitalisering
Vetenskaplig visualisering

Besöker du den här sidan i mobilen? Missa inte övriga AI-sidor: